Getuies in ‘n wêreld wat blind is

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Een van die mees treffendste verse in die hele Bybel is Jesus se afsluit woorde net voor Hy in die Hemel opgeneem was.

“maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.” (Handelinge 1:8)

Julle sal krag ontvang om staande te kan bly in ‘n wêreld wat God nie meer wil ken nie en dan sal ons die getuies van die HERE wees tot aan die uiterste van die aarde! Jy is Jesus se getuie; nou in hierdie tyd. Jou hele lewe is een groot getuienis vir die wat om jou is. As jy die dag nie meer hier is nie, hoe gaan jy onthou word? As die vredemaker of die skoorsoeker?

“Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie.” (Johannes 1:10)

Die wêreld het blind geword…Hulle kyk en kyk, maar hulle sien nie. Ek ondervind dit elke dag. Jesus het hierdie wêreld geskep, maar nou ontken die skepping sy Skepper…

“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.” (Johannes 1:12-13)

Ons wat glo is uit God gebore deur die Gees. Aan ons is die mag gegee om Kinders van God genoem te word. Prys Sy Naam! Jesus se terugkeer na hierdie wêreld vir die wat Syne is, is voor die deur! Jesus gaan kom vir die wat Syne is en dis ‘n feit, maar nie almal gaan ontsnap nie…

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mattheus 7:21-23)

Soos ek al voorheen gesê het is die sleutel tot sukses naasteliefde en ‘n heilige leefstyl. By naasteliefde bedoel ek hoe jy die om jou behandel en by ‘n heilige leefstyl bedoel ek in hoe ‘n mate jy vergifnis vir jou oortredings vra. Niemand van ons is ooit perfek nie. Dis deel van die kruis wat ons vir Jesus dra, maar ons kan perfek berouvol wees! Prys die Naam van Jesus!

Christenskap is soos om gewig te wil verloor. Jy kan dit nie net vir ‘n rukkie doen en dan dink dat dit gaan werk nie. Dis ‘n leefstyl verandering en jy gaan jou leefstyl moet verander om gewig verlies daarby in te werk. Om ‘n Kind van die HERE te wees is dieselfde. Dis ‘n leefstyl verandering wat by die huis moet begin!

Jesus soek jou alles. Nie net ‘n gedeelte nie; alles en geloof vorm die basis daarvan! Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 76 times, 1 visits today)
Tagged , , , .