David en Góliat

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons almal ken die verhaal van David en Góliat soos dit in 1 Sameul 17 opgeteken is, maar vandag wil ek hê julle moet fyn oplet, want die HERE wil vir julle iets leer.

Ons het almal die verhaal op Sondagskool geleer as een van die groot Bybel Verhale. Ek gaan daarom nie tyd spandeer om die verhaal weer te herhaal nie, want ons almal weet dat die Israeliete en die Filistyne in ‘n oorlog gewikkel was. Die twee weermagte het teenoor mekaar stelling ingeneem op die heuwels en al wat hulle van mekaar geskei het was die dal van die terpentynboom met ‘n spruit wat daardeur geloop het.

Die Bybel sê vir ons dat Góliat ‘n reus van ‘n man was wat in vandag se terme neerkom as iemand van 2,97m lank! Om dit nou in vergelyking te sit; as ‘n persoon soos die by ‘n deur sou moes instap, sal hy eers baie laag moet buk om te kan pas! Om die afskuwelike prentjie af te rond sê die Bybel vir ons dat Góliat se wapenrusting 56.7kg geweeg het en dat sy spies ‘n verdere 6.8kg!

Niemand, nie eers Koning Saul wat self ‘n lang man was, wou dit waag om teen Góliat te baklei nie, maar toe kom David op die toneel. David het nie na Góliat gekyk en gedink wat ‘n groot en onoorwonne probleem Góliat was nie. Hy het geglo in God en hy het geglo dat God hom sou beskerm en sou deur dra. Hoe baie keer gebeur dit nie in ons lewens dat ons voor ‘n probleem te staan kom en dan eerder weghardloop of selfs moed opgee nie? David het Góliat gesien as ‘n sterflike mens wat God uitdaag en dit kon eenvoudig nie toegelaat word nie! Sy lengte was vir David ‘n bysaak!

Koning Saul het selfs vir David sy pantser laat aantrek, maar David was klein van postuur en die pantser was vir hom te groot en te swaar. Boonop, met God aan jou kant, wie kan teen jou wees? David het afgegaan in die dal met net sy staf en sy herders klere aan. Sy het geweet dat sy klere hom geen beskerming sou gee teen ‘n 6.8kg spies wat heel moontlik teen 70km/h gegooi sou word nie! Maar David het ook geweet dat reuse groot is en dat hulle daarom stadig beweeg. Hy was klein en kon daarom vinniger uit die pad uit kom as dit nodig sou wees. Hy het ook sy wapen geken en presies geweet wat hy met ‘n slingervel kon vermag en daarom het hy vir hom vyf gladde klippe in die spruit wat deur die dal gevloei het gaan uitsoek. Met daardie takie afgehandel was dit tyd om die probleem vierkantig in die oë te gaan kyk!

Góliat het in ongeloof na die kleine David gestaar. Die laaste ding wat hy aan gedink het was dat sy laaste oomblikke op aarde aangebreek het! David, vol van die Gees van die HERE het, het vir Góliat uitgedaag en gesê dat hy vandag gaan sterf en dat God die Filistyne in die hand van die Israeliete sou oorgee sodat almal sal weet dat die HERE God is! Ek kan my net voorstel hoe Góliat hieroor moes gelag het, want dink ‘n bietjie daaraan: kleine David teenoor die reus Góliat met sy sware pantser. Vanuit Góliat se oogpunt moes dit na ‘n saak van onmoontlikheid gelyk het! Maar soos die HERE al telkemale aan ons bewys het, liewe lesers, Sy Krag word deur swakheid geopenbaar! Prys die Naam van die HERE!

David het Góliat tegemoet gegaan met ‘n klip in sy slingervel. Toe die oomblik reg was, het hy gegooi! Die Bybel sê vir ons dat David die klip so hard gegooi het dat die klip in Góliat se voorhoof ingedring het en dat hy dood neergeslaan het. Die res van die storie ken ons almal en ek gaan daarom nie daarop uitwei nie.

Kom ons kyk gou hoe hierdie op ons alledaagse lewens van toe passing is. Jy maak kennis met ‘n probleem wat jy nie weet hoe jy dit gaan oplos nie. Wat doen jy? Probeer jy maar soos die Israeliete kla daaroor of sien jy die probleem vanuit God se oogpunt uit. Liewe leser, om swak te wees is nie ‘n skande nie! Jy mag vra vir hulp en die HERE sal jou help! Ek doen dit baie! “Here, ek is te swak en ek kan nie hierdie probleem op my eie oplos nie!” Daar is niks daarmee verkeerd nie! Die HERE wil hê dat jy moet vra vir hulp, want dit wys dat jy nederig is en jou eie beperkinge ken. Ek kan vir julle boeke vol skrywe van al die hulp wat ek al so gevra het.

Moenie bang wees nie! Die Bybel sê vir ons dat selfs die hare op ons hoofde getel is en dat nie een van hulle sal val sonder die wil vir die HERE nie! Maak dus nie saak wat se probleem jy mee sukkel nie, moenie daarvoor bang wees nie! As jy vra, sal die HERE vir jou ‘n uitweg gee!

Gee die HERE kans om Sy ding te doen. Verandering kom nie oornag nie. Moet dus nie ‘n kits oplossing verwag nie. In die meeste gevalle moet die HERE eers ‘n hele reeks van ander dinge laat gebeur voor daar iets aan jou probleem gedoen kan word. As jy dus gevra het, wees geduldig. Die HERE het jou gehoor en daar sal ‘n oplossing kom. Moet net nie gaan sit en moed opgee nie! Dis presies wat satan wil hê jy moet doen!

Liewe Kind van die HERE; as jy met so ‘n probleem sit, dan weet jy nog wat om te doen. Moet jou nie steur aan wat mense sê nie. God se opinie is al wat tel! Dit wat die mense sê is nie belangrik nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 849 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .