Het die verdrukking gekom?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek kry gereeld vrae of ons al in die Verdrukking is en die kort antwoord is ‘n baie besliste “Nee”.

Alles wat ons nou in die wêreld sien gebeur is wel oordele van God, maar dis nie God se Toorn wat die mens in die Verdrukking gaan sien nie. Daar is ‘n baie groot verskil in die sin dat God se Toorn baie erger gaan wees as dit wat ons nou beleef, want satan gaan dan die kans kry wat hy nog altyd begeer het en dis om hierdie wêreld te regeer!

Die volgende verse in die Bybel bevestig dat ons as Geredde Kinders van God nie bestem is om ooit God se Toorn te sien nie: “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.” (Romeine 5:9), “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…” (Romeine 8:1), “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” (1 Tessalonisense 5:9) en ook “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” (1 Tessalonisense 1:10)

Dis vir God so belangrik dat ons moet verstaan dat ons wat gered is nie bestem is om deur die Verdrukking (God se Toorn) te gaan nie, dat hy die vier keer op verskillende plekke in die Bybel noem! Is Jesus nie wonderlik nie?

In 2 Tessalonisense 2:7 lees ons: “Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;” Wat beteken dit? Op die oomblik word die ongeregtigheid verberg vir ons as mens, maar dit beteken nie dat dit nie aan die werk is nie. Ons was gered is, is die wat terughou. Dis ons gebede wat die volle geweld van satan se mag oor hierdie wêreld terughou, maar die oomblik wat die wegraping plaasvind, dan gaan daar niks meer wees wat hierdie ongeregtigheid gaan terughou nie. Dit gaan beteken dat die Antichris sy verskyning sal kan maak, omdat ons wat nou terughou nie meer daar gaan wees nie.

In Openbaring 13:1-2 beskryf Johannes die verskyning van die Antichris as ‘n dier wat uit die see opgekom het. In Openbaring 17:15 word aan ons verduidelik wat die “see” is waarvan Johannes praat en dit is ‘n versameling van baie mense. Die Antichris gaan dus na die wegraping net op die toneel verskyn soos iemand wat uit ‘n skare mense uitgestap kom. Beide Johannes sê verder dat hierdie man vinnig veranderinge gaan maak, standvastig gaan wees oor sy besluite en dat hy die wat hom gaan tee staan vinnig uit die weg gaan ruim. Daniël gaan verder met hierdie beskrywing in Daniël 7 en 8 deur te sê dat hierdie man ‘n intellektuele genie gaan wees, ‘n uitstekende spreker, ‘n militêre leier soos geen ander nie en ‘n gemene en ‘n manipulerende politikus! ‘n Baie gevaarlike man dus en die wêreld gaan nie besef waarmee dit te doen het voor dit nie te laat is nie! Dis waarom Johannes sê dat hy eers die dier se koppe gesien het, dan die horings en laaste die krone. Die krone stel gesag voor en dit word laaste gewys net voor die bekend word dat hierdie man nie die Christus is soos wat baie gedink het hy is nie!

Let op, liewe leser, dat ten spyte van alles, het die verdrukking nog nie begin nie! Alles wat ek tot nou toe genoem het; die wegraping en die koms van die Antichris nog net die oploop tot die verdrukking is. Daniël sê vir ons dat hierdie man ‘n verbond met Israel gaan sluit wat sewe jaar gaan hou, maar dit hy hierdie verbond gaan beëindig drie en ‘n halwe jaar later. Die ondertekening van hierdie verdrag gaan die begin van die verdrukking inlei as die man wat op die wit perd sit met ‘n boog sonder enige pyle en ‘n kroon soos in Openbaring 6:2 beskryf. Dit beteken dat hy op militaristiese gebied baie sterk gaan wees net soos Daniël beskryf het, maar dat hy deur diplomasie gaan oorwin. Die kroon stel mag oor die mense voor wat beteken dat hy baie suksesvol gaan wees om die mense te oortuig. Met valse uitgeslapenheid gaan hierdie man vrede oor die aarde bring, maar net soos hy gaan dit ‘n vals vrede wees wat nie gaan hou nie.

Om dus op te som; ons is op hierdie oomblik nie in die verdrukking nie en ons sal as geredde Kinders van God sal ook nie die verdrukking beleef nie. Net soos God vir Lot en vir Noag en hulle gesinne uit die rampgebied verwyder het voor Hy Sy Toorn laat geld het, net so gaan ons ook uit die rampgebied verwyder word voor die tyd. Ons sal nie weet wie die Antichris is nie, want hy sal eers sy verskyning kan maak na die wegraping van Jesus se Bruid.

Ten spyte van al die slegte dinge wat nou gebeur, is daar ook die goeie. Meer mense het hulle die afgelope jaar tot God bekeer as in enige ander tyd. China, waar Christendom verbied word, het die grootste invoerder van Bybels geword! In die Moslem lande bekeer duisende hulle tot die een ware God! Prys Sy Naam!

Iemand het eenslag vir my gesê dat daar ‘n groot herlewing gaan kom net voor die wegraping en dit is nou besig om voor ons oë af te speel! Prys die Naam van Jesus!

God is in beheer van hierdie wêreld, liewe leser, selfs al lyk dit vir ons nie so nie. Moenie satan se leuens glo nie, want dis al wat dit is; LEUENS!!! Onhou Jesus se woorde in Lukas 12:6-7 [6] Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie. [7] Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.” Weet met sekerheid dat jy baie werd is vir God en dit Hy nie sal toelaat dat enige iets met jou gebeur nie tensy dit Sy Wil is nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 121 times, 1 visits today)
Tagged , , , .