Hoe om die Here se salwing elke dag te ontvang

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Somtyds los die HERE ons om vir ‘n kort rukkie ons eie ding te doen, maar meer kere gebeur dit op ons eie versoek.

Ons raak partykeer besig met familie, gesin en kinders dat ons nie by die HERE kan uitkom nie. As dit gebeur, dan voel ons ‘n leegheid in ons harte; ‘n soort van ‘n vakuum; asof jy iewers daar buite rond dobber sonder dat jy vasgemaak is aan die HERE. Dit voel aaklig om sonder die HERE te wees en jy voel leeg binne in!

Die HERE laat ons toe om dit te doen vir die ondervinding en omdat Hy weet dat ons nooit vrede sal vind in enige iets behalwe in Hom nie, want die HERE is die wynstok en ons is die lote, soos in Johannes 15:1-5 beskryf: [1]  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.  [2]  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.  [3]  Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.  [4]  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.  [5]  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Ons het ‘n gewoonte om ons tyd met die HERE opsy te skuif sodat ons iets anders gedoen kan kry. Op daardie manier het ons meer tyd vir ander dinge, maar wat ons nie besef nie, is dat as ons dit doen, dan ontkoppel ons onsself van die bron van lewe. Dis soortgelyk daaraan om die muurprop van ‘n elektriese toestel te ontkoppel, want sonder elektriese tyd sal die toestel nooit werk nie!

Dis deur die HERE se genade en deur aan Hom gekoppel te bly dat ons vrug voortbring. Die HERE vul ons elke dag met nuwe krag en inspirasie om die dag te bowe te kan kom. Om te dink dat jy op gister se krag oor die weg kan kom is ‘n illusie. Die HERE se salwing rus soos ‘n lewende wese in ons en verfris ons elke dag sodat ons nuwe uitdagings en geluk kan vind in die Gees en nie liggaamlik nie.

Die Aarde is baie oud en sonde bedek dit soos ‘n laag vuil besoedeling. Ons word bedek met hierdie besoedeling wat ons onderskeidings vermoë en ons verbinding met die HERE belemmer. Net soos die HERE uit Vader, Seun en Heilige Gees bestaan, net so bestaan ons uit Siel, Gees en Liggaam en al drie hierdie dele moet in perfekte balans teenoor mekaar wees. Die geestelike atmosfeer om ons is so besoedeld, dat hierdie drie dele baie maklik uit balans uit kan raak.

In die Hemel bestaan hierdie geestelike besoedeling nie en dit is waarom die wat in die Hemel is sulke gevulde lewens kan lei. As julle dit kan verstaan, dan sal julle verstaan waarom dit so belangrik is om tyd vir die HERE in ons lewens te maak. Die HERE is nie ‘n veraf God nie. Hy bly binne in ons en Hy blaas wysheid en kennis reg binne in ons in. Met Hom in ons, kan ons elke dag van die lewende water drink sonder voorbehoud.

Sommige sal nie verstaan dat die HERE direk met ons praat nie. Sy stem is daardie sagte fyn stem wat uit jou hart uit kom om met jou te praat. Sy stem is so sag dat baie van ons dit nie eers hoor nie. Die HERE sal nooit hard met enige iemand praat nie, tensy daardie persoon op pad is na die afgrond toe en die HERE wil keer dat dinge verder gaan. As jy nie seker is of dit die HERE is wat met jou praat nie, kyk hoe jy na die tyd voel. As wraakgedagtes by jou opkom, dan is dit nie die HERE se stem wat jy gehoor het nie. As die HERE met ons praat, dan sal jy ‘n bonatuurlike vrede voel wat in jou opkom en dit is hoe jy weet. Maar as jy nie gemaklik is om na hierdie vorm van kommunikasie te gebruik nie, dan kan jy altyd die Woord van die HERE gebruik.

Vra die Heilige Gees vir leiding en slaan dan jou Bybel oop. Lees dit wat jou oog op val. Met die leiding van die Gees sal iets baie gou jou oog tref en jy sal dit kan toepas op die situasie wat jy jouself in bevind. Dit is wanneer die HERE met ons praat deur Sy Woord!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 448 times, 1 visits today)