Bid vir vergifnis

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Binnekort gaan die wegraping plaasvind en gaan satan nooit weer die voorreg hê om ons te kan versoek nie.

Satan is maar net te bewus van hierdie feit en daarom kan ek julle verseker dat satan onder geen omstandighede van plan is om sonder ‘n geveg op te gee nie. Julle sal daarom agterkom dat die versoekinge nou baie sterker is as wat dit voorheen was, maar soos altyd los Jesus ons nie op ons eie om self oor die weg te kom nie. Dis waarom ons al die mag in die Hemel tot ons beskikking het om teen satan te kan baklei deur die Naam van Jesus! Prys Sy Naam!

Vergifnis en genade is nog steeds beskikbaar, self in hierdie laaste sekondes, maar wanneer die wegraping plaasvind, dan sal daardie deur gesluit wees. Daarom, liewe leser, as u oortree, gaan dadelik na Jesus en bid vir vergifnis en jy SAL vergewe word. Moet onder geen omstandighede probeer wegkruip omdat jy skuldig voel nie. Hou jou bruilofskleed skoon deur gereeld te bid vir vergifnis!

Ek weet dat sommige van julle nou sal sê dat julle nie weet hoe om te bid nie. Jesus het vir Sy dissipels in Mattheus 6:9-13 so leer bid: [9] Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; [10] laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; [11] gee ons vandag ons daaglikse brood; [12] en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; [13] en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

Moenie hierdie gebed sommer afmaak as niksseggend nie, want dis een van die mees kragtigste gebede wat daar is! Kom ons kyk wat die Onse Vader so spesiaal maak.

Eerstens heilig ons die Naam van Jesus en erken ons Hom as die Een Ware God! Tweedens erken ons God se mag oor ons deur te verklaar dat God se Wil bo ons wil sal geskied. Ons verklaar derdens ons afhanklikheid van Jesus deur te vra dat Jesus vir ons sal sorg. Dan vra ons dat Jesus ons sonde skulde sal vergewe en ons gebruik daarmee saam die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het deur by te voeg dat ons die wat teen ons oortree ook sal vergewe. Laastens vra ons vir verlossing van satan en sy demone. Deur hierdie gedeelte te bid, vat jy die mag wat satan oor jou het weg en beperk jy hom om jou te versoek soos hy wil! Net die versoekings wat deur Jesus goedgekeur word sal toegelaat word en Jesus sal nooit ooit toelaat dat jy bokant jou krag versoek word nie. Ons eindig die gebed af deur ons geheel en al onder die Wil van die Vader te plaas tot in ewigheid!

Verstaan julle nou waarom die Onse Vader so ‘n kragtige gebed is? Moet dus nie skaam wees om dit te bid nie. Jy kan ook gedeeltes daarvan neem en dit in jou eie daaglikse gebed inwerk. Dis wat ek doen, veral die gedeelte oor die verlossing van die Bose.

Ons tyd is min, maar die geveg is nog nie verby nie. Staan daarom sterk in Jesus! Gebed is die een wapen waarteen satan geen mag het nie! Hy het nie eers die mag om jou te versoek as jy tot God bid nie!

Ek gaan afsluit met ‘n gedeelte in Romeine 13:11-12 [11]  En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. [12]  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.”

Ons verlossing is nou nader as wat dit was toe ons gelowig geword het. Lê die werke van die duisternis af, omgord jou met die werke van die lig en gebruik die wapens wat Jesus vir jou gegee het! Die tyd is amper hier…

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 193 times, 1 visits today)