Hoe om die stem van Jesus te onderskei

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat baie van julle wonder of Jesus nog met ons gesels en die antwoord is baie beslis!

Die geheim om die stem van Jesus te kan hoor is om ingestel te wees op die HERE. Dink aan ‘n selfoon; as jou selfoon nie ingestel is om die netwerk te kan ontvang nie gaan dit nutteloos wees. Ons moet daarom ingestel wees op Jesus om die stem van die HERE te kan onderskei van ons eie gedagtes en die warboel van ander geraas om ons. Hoe doen ‘n mens dit? Ek gaan vir julle vyf maniere wys hoe.

Spandeer tyd saam met Jesus – As jy die stem van Jesus in jou lewe wil hoor, dan gaan jy tyd met Jesus moet spandeer. As jy jou kinders na ‘n groot winkel sentrum toe vat waar daar baie mense is, dan is daar rede om angstig te raak. Met so baie mense is dit maklik vir jou kinders om weg te kan raak, maar omdat jou kinders so baie tyd saam met jou spandeer sal hulle jou stem bo almal kan erken as jy na hulle roep. Dis wat Jesus ook vir ons wil hê; dat ons Sy stem sal erken bo al die ander en om dit te kan doen, moet ons tyd saam met Jesus spandeer.

Jesus praat met ons op verskillende maniere – deur die verhoudings wat ander mense het en deur omstandighede in ons lewens. Jesus gebruik omstandighede in ons lewens om ons terug te bring op die regte pad waar Hy ons wil hê. Hierdie omstandighede mag dalk pynlik wees, maar u kan weet dat Jesus nooit enige iets in enige van ons lewens sal toelaat as daar nie baie goeie rede daarvoor is nie.

Jesus praat met ons deur Sy Woord – In baie gevalle gebeur dit wanneer ons net ons Bybels oopslaan en so die eerste vers lees waarop ons oog val. Dit kan wees dat jou Bybel oopslaan op ‘n gedeelte wat jy nog nooit gelees het nie of ‘n gedeelte wat jy jare gelede gelees het. Dit is wanneer Jesus met jou gesels en dan is daardie gedeelte wat jy lees net vir jou bedoel.

As jy die Woord van die HERE in jou hart het, kan dit ook gebeur dat jy skielik aan ‘n spesifieke teksvers dink. Jesus gesels op hierdie manier ook met ons; deur ons te laat dink aan ‘n bepaalde teks vers. Hierdie gebeurtenis is gewoonlik gekoppel aan omstandighede in jou lewe wanneer ‘n teksvers uit die bloute by jou opkom. Dit het al ‘n paar keer met my gebeur en jy kan verseker weet dat dit Jesus is wat met jou gesels.

Wees stil voor die HERE – Die grootste probleem met ons generasie is dat ons oor gestimuleer is. Daar is so baie wat in ons lewens aangaan en so baie dinge wat gelyk gedoen moet word dat daar nie werklik tyd is om stil te gaan sit nie. Dis waarom dit so belangrik is om ‘n stilte tyd in jou lewe in te werk; ‘n tyd in die dag wat jy in stilte net ‘n bietjie by Jesus kan gaan sit, uit Sy Woord te lees en te kan bid. As jy so ‘n tyd in jou lewe inwerk, word dan volkome stil by die HERE en maak ook jou gedagtes stil.

Om alles te laat staan en stil te word voor die HERE is baie belangrik, want Psalm 46:11 sê “Laat staan en weet dat Ek God is.” Met ander woorde, los alles waarmee jy besig is of besig mee wil word.

Hierdie stilte tyd voor die HERE is dus uiters belangrik vir ons lewens. Moenie dus nie toelaat dat enige iets jou stilte verbreek nie en moet onder geen omstandighede dink aan alles wat jy nog moet doen nie, want dit gaan die hele doel van die oefening verydel.

As jy so stil raak voor die HERE, sal jy die stem van Jesus hoor, want Jesus sê so in Johannes 10:27 “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.” Let op, liewe leser: My skape luister na My stem. Met ander woorde; ons as die HERE se skape behoort Sy stem te herken.

Ingestel om die stem van die HERE te hoor – Jy sal nie die stem van die HERE kan hoor in jou lewe as jy nie ingestel is daarop nie. As jy twyfel en dink dat Jesus nooit met jou sal praat nie, dan sal jy nooit die stem van die HERE hoor nie. Verstaan julle?

Regdeur die Bybel sê die HERE vir ons dat Hy die hele tyd met ons praat, maar ons hoor Hom nie altyd nie. Waarom nie? Omdat ons nie daarop ingestel is nie. Om die stem van Jesus te kan hoor moet jy ingestel wees daarop en dit doen ons deur stil te word voor die HERE en vir Hom te vra om met ons te gesels. Jy moet bereid wees om die stem van die HERE te kan hoor, as ek dit op hierdie manier kan stel.

Jeremia 29:13 stel dit sekerlik die beste: “En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.” Met ander woorde, as jy met jou hele hart ingestel is op die HERE, sal jy Sy stem hoor! Prys die Naam van Jesus!

Julle weet, as jy al hierdie dinge doen; tyd met Jesus spandeer, aanvaar dat Jesus op verskillende maniere met ons kan praat, Sy Woord lees, Stil word voor Hom en ingestel is om die stem van Jesus te kan hoor, dan is daar geen rede waarom jy nie die stem van Jesus sal kan hoor nie.

Ek hoop daarom dat hierdie gedeelte vir julle sal help om die stem van die HERE te kan hoor in julle lewens!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 397 times, 1 visits today)