Hou op om jouself te skop oor jou oortredinge

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Na aanleiding van my boodskap oor vleeslike begeertes, het Jesus vir my Romeine 5 gegee om vir julle te bring.

Kom ons kyk na Paulus se woorde in Romeine 5:1-5 [1]  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; [2]  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. [3]  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, [4]  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; [5]  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

Ons is gereddes deur die Bloed van die Lam, Jesus Christus en ons oortredinge is ons vergewe deur Jesus se dood aan die kruis. Dit is die basis van die Christelike geloof en deur daardie geloof het ons vrede by God die Vader deur Jesus Christus Sy Seun. Deur hierdie geloof van ons het ons toegang tot die genade waaronder ons is.

Dit beteken nie dat ons ‘n kaartjie het om te kan sondig soos ons wil nie, maar dit beteken dat die HERE genadig is met ons en ons oortredinge. Om jouself te skop oor jou oortredinge en jou eie mens wees, is dus van geen doel nie. Wees eerder bly as jy versoek word, want dit beteken dat jy en satan in teenoorgestelde rigtings loop en nou in teenstryd staan teenoor mekaar. As die versoekinge ophou, dan moet jy bekommerd begin raak, want dan beteken dit dat jy en satan in dieselfde rigting loop!

Wees bly oor elke versoeking, selfs al val jy, want elke versoeking wat jy deur gaan wek lydsaamheid en deur hierdie lydsaamheid kom beproefdheid en deur die beproewing hoop. Dit beteken dat al doen satan wat, kan hy die hoop wat ons het om eendag met Jesus verenig te wees nie onderdruk nie. Dis wat hy probeer doen en dis waarom jy so versoek word. Hy probeer ‘n wig indruk tussen jou en God sodat jy moet moed opgee en jou rug op God moet draai.

Maar satan vergeet een ding en dit is dat die liefde van God reeds in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Elke slag as ons val, kan ons teruggaan, gaan sê dat ons jammer is en dan weer probeer. Moet daarom nie meer kwaad word oor jou eie swakhede nie, want satan wil hê dat jy moeg word en tou op gooi. Moenie vir hom die satisfaksie gee nie. Jesus het jou meer lief as wat jy ooit sal besef, met al jou foute en al. Eendag gaan ons voor die Vader staan en dan gaan ons perfek wees in alle opsigte. Op daardie dag gaan Jesus se werk volbring wees in ons lewens en dis waarvoor ons hoop!

Jesus sê: “My liewe kind; verdrukkinge en versoekinge sal daar altyd wees en ja, jy gaan daarvoor val, so maak vrede daarmee, want jy is ‘n mens met swakhede wat jouself nie kan red nie. Dis waarom Ek daar is. Jy konsentreer so op jou swakhede dat jy nie sien hoe lief Ek jou het nie. Jy het tog immer vir My gekies toe jy die begeerlikhede van die wêreld kon gekies het, het jy nie? Ek weet dat die kruis wat jy vir My dra baie swaar is en dat dit seer maak, maar dit gaan nie vir altyd aanhou nie. Ek laai baie keer swaar gewig op jou en nie omdat Ek snaaks wil wees nie, maar omdat Ek weet jy kan dit dra. Jy gee verligting aan ander wat nie so swaar kan dra soos jy nie en jy weet dit nie eers nie. Dis waarom jy een van My mees geliefde kinders is, oor jou onbaatsugtigheid om te wil help. Hou asseblief op om jouself so te skop as jy terugval. Dis baie ontstellend as Ek sien hoe jy jouself verwyt. Kom eerder na My toe en gesels met My. Ek sien wat gebeur en Ek ken jou swakhede. Onthou; Ek is daar vir jou. Ek wil jou troos en ek wil jou wonde verbind omdat ek jou so lief het. Hou asseblief op om jouself te skop. Vat eerder dit wat gebeur het as ‘n les en kyk of jy kan verbeter. Selfs al vaal jy, bly jy nog steeds My kind en bly ek lief vir jou. Onthou, My krag word in jou swakheid volbring!”

Prys die Heilige Naam van die HEER!

(Visited 127 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .