Is ek gereed vir die wegraping?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek weet dat baie van julle wonder of julle gereed is vir die wegraping en of daar nie dalk nog iets is wat julle kan doen om te verseker dat julle gereed is nie. Dis dan juis die doel van hierdie stukkie; om daardie vrae te beantwoord!

Die absoluut minimum vereiste wat nodig is om die wegraping mee te maak is die drie stappe van bekering soos hieronder:

  1. Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  2. Sonde berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  3. Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonde en OPHOU om sonde te pleeg.

Hierdie is die absoluut minimum wat enige iemand moet doen, maar ek wil graag punt drie oorbeklemtoon, want dis by die ophou om sonde te pleeg wat so baie van ons vasval en sommer bly vassit!

Baie wend absoluut geen poging aan om op te hou sondig nie. Hierdie is veral waar in gevalle van seksuele immoraliteit. Later maak satan hulle wys dat die Here ook ‘n mens was en mos sal verstaan… maar intussen kruisig ons die Here oor en oor met die dinge wat ons doen, want die HERE sal mos verstaan en ons sien daarmee niks verkeerd nie… Volgens die wêreld is dit wat hulle doen reg, maar wat hulle nie weet nie is dat satan besig is om hulle siele voor te berei vir die vlamme van die hel! As jy die wegraping wil mee maak, dan gaan jy ‘n omkeer moet maak en jy gaan ‘n daadwerklike poging moet aanwend om op te hou sondig! Doen jy dit nie, gaan jy ook een van die wees vir wie Jesus gaan sê as die deur gesluit is: “Gaan weg, ek het julle nooit geken nie!”

Dink aan die proses as ‘n resies wat gehardloop word. Niemand wil tog die resies net klaarmaak nie. Jy wil tog beter doen en onder die eerste drie eindig of selfs die resies wen! Atlete druk daarom hulleself om beter te kan presteer en dis waar die res inkom. Ons wil tog ons liefde vir Jesus wys deur in Sy voetspore te volg. Party word geloofsgenesers, ander predikers en ander weer kragtige bidders. Hierdeur druk jy jouself en word die verhouding tussen jou en Jesus sterker. Jy word as te ware meer as gereed vir die wegraping. Die uitvloeisel is dat jy later ander mense help op die pad met jou talente. Jy word ook gevoelig vir die Wil van die Gees en jy leer later hoe om na die Gees te luister. Elke resies wat jy op die manier wen, bring vir jou skatte in die hemel wat nie deur vuur verteer sal word nie.

Die ander vraag wat by baie van julle spook is of daar geredde Kinders van die Here is wat gaan agterbly om te help met die herlewing wat gaan volg na die wegraping. Voor ek hierdie vraag antwoord, gaan ek eers vir julle Johannes 21:20-22 voorhou: [20]  En Petrus het hom omgedraai en die dissipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het: Here, wie is u verraaier? [21]  Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? [22]  Jesus antwoord hom: As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My.” Wat gaan dit ons aan wie gaan agterbly en wie nie? Ons doel is om die Here blindelings te volg en dit is al. Die Here weet egter dat ons nuuskierig is en dat ons die hele tyd hieroor gaan sit en top, daarom gaan ek julle antwoord.

Alhoewel dit nie die Here se Wil is dat enige van Sy kinders moet agterbly nie, is daar tog Kinders van die Here wat hierdie lot vir hulleself gekies het uit ongehoorsaamheid. Jy kan die Here vra om agter te bly en Hy sal jou wens vir jou toestaan omdat Hy jou lief het, maar jy gaan moet verstaan dat as jy hierdie lot vir jouself gekies het. Jy sal dan saam met die wat ongehoorsaam was aan die Word van die HERE agterbly en saam met hulle God se oordeel oor hierdie wêreld beleef.

Daarom liewe lesers, kry julleself gereed vir die bruilof! Die tyd wat op hande is, gaan geen grap wees nie. As jy agterbly, gaan jy moet kies: God of Satan! Jy gaan swaar kry. Jy gaan honger ly en jy gaan siektes opdoen sonder mediese sorg, want om mediese sorg te kan kry, gaan jy die merk moet aanvaar. Doen jy dit, gaan jy vir ewig verlore wees en ‘n ewigheid in die hel spandeer. Jy kan alles dit mis deur nou gereed te maak!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk