God se Reëls

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Vir die van ons wat die pad van gehoorsaamheid gestap het deur tot bekering te kom en ons te laat doop, is daar net twee reëls om na te kom.

Daardie twee reëls word vir ons uitgespel in Mattheus 22:37 – 40 [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” Dis so duidelik gestel dat daar geen manier is om dit makliker te stel of selfs te omseil nie!

Dit is waar dat die kerke deur die eeue hulle eie reëls hoe ‘n Christen behoort op te tree, daar gestel het. Dis natuurlik ‘n skreeuende jammerte, want die enigste twee reëls wat daar werklik is, is die twee hierbo. Baie sal nou sê, maar wat van dit of wat van daardie, maar as mens die twee reëls hierbo nakom, dan sal jy outomaties al die ander dinge ook doen. As jy die HERE jou GOD lief het, dan sal jy ook omgee vir mense en as jy omgee vir mense, dan sal jy nie wil steel nie, jy sal nie wil egbreek nie, jy sal nie wil moor of roof nie. Jy sal nie wil lieg, skinder of kwaadpraat nie! Sien julle wat ek bedoel. Dis so eenvoudig! Dit kan nie makliker nie!

Soms dink Christene dat hulle vasgevang is in ‘n teenstrydige dilemma, want die Bybel sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Hokaai! Stop die lorrie! Hoe nou gemaak? Die stelling is egter geen dilemma nie, maar ʼn dubbele opdrag: 1) wees in die wêreld deur die sout en die lig daarvan te wees, en 2) wees nie in die wêreld deur sonde deel van jou lewe te maak nie.

Christenskap is die maklikste geloof denkbaar om te beoefen. Ongelukkig het baie ‘n wanbegrip van die beloftes wat aan ons gegee is. Die HERE het gesê dat Hy gekom het om vir ons ‘n lewe van oorvloed te gee. Hy het nie gesê dat jy ‘n mooi gemaklike lewe van net die beste gaan kry nie! Jy gaan oorvloed hê om van te lewe, maar dit is al!

Dit is nou seker maar eenmaal in ons natuur om dinge vir ons moeilik te wil maak, maar dit hoef nie so te wees nie. Die enigste goed wat gedoen moet word is om tot bekering te kom, sonde berou te doen en om afstand te doen van sonde. Daarna kom die stap van gehoorsaamheid deur die doop en daarna is daar die twee reëls om na te kom soos hierbo uiteengesit. Nou vra ek julle; wat is so moeilik?

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk