Is ons al in die verdrukking?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

As jy deesdae so om jou kyk dan jy sien hoe negatief en depressies mense is en dit lyk of satan letterlik losgelaat is op hierdie aarde!

Om daardie rede neem ek glad nie mense kwalik as hulle dink dat die verdrukking reeds begin het nie! Kyk maar in enige koerant, tydskrif, op TV, ons flieks, selfs op Internet. Dis geweld op ‘n vlak wat ek nog nooit voorheen aanskou het nie! Totale liefdeloosheid vir ons mede mens vier hooggety!

Ek het om en by ‘n vier jaar gelede opgehou om die nuus te volg, want dit het my net depressief en kwaad gemaak. Iemand het my eenslag gevra waarom ek my so opwerk oor wat in die nuus aangaan. Ek antwoord toe dat dit wat gebeur verkeerd is. Die vraag kom toe of ek iets daaraan kan doen. Natuurlik kan ek nie en dis toe dat hierdie gedagte by my opkom: “Mag God my die krag gee om te verander wat ek kan, te aanvaar wat ek nie kan nie en die wysheid om die verskil te ken.”  Ek het onmiddellik besef dat ek my besig hou met bekommernisse wat teen produktief is! Ek kyk vandag uit ‘n ander oog na wêreld gebeure. Ek is nie meer bekommerd oor wat in die wêreld aangaan nie, want ek weet dat God my sal beskerm teen enige iets wat moontlik mag gebeur. As iets sleg in my lewe gebeur, dan prys ek die Here daarvoor, want dan weet ek dat satan my versoek om my geloof te toets!

Jesus waarsku ons in Mattheus 24 dat dit wat ons nou sien gebeur in die laaste van dae sal gebeur. ‘n Soortgelyke waarskuwing word in 2 Timoteus 3 gerig dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Alles wat ons nou sien, is die oploop tot die wegraping: oorloë, aardbewings, pes siektes, hongersnood, vervolgings, en alles neem toe. Jesus sê vir ons in Mattheus 24 dat ons nie bekommerd moet word nie, want hierdie dinge moet gebeur, maar dat dit nog nie die einde is nie. Om die vraag te antwoord of ons reeds in die verdrukking is, dan is die antwoord beslis nee. Hierdie is net die oploop. Soos Jesus in Mattheus 24 sê: “Dis net die begin!”

Ek het op verskeie geleenthede die voorreg gehad om mense wat drome oor die verdrukking gehad het, se getuienisse te lees. Ek het self op geleentheid ‘n ondervinding soos dit gehad en ek kan vir julle sê dat dit uiters ontstellend is! Daar is mense wat dink dat hulle dit op een of ander manier sal kan oorleef. Moenie jouself probeer flous nie. As jou saak met die Here nog nie reg is nie, dan kan ek net bid dat jy baie vinnig tot ander insigte sal kom, want dit wat op die mensdom wag, gaan letterlik hel op aarde wees. Onthou, die een plaag sal volg op die ander en die een ramp op die ander soos God Sy woede op ‘n wêreld uitstort wat nie wil hoor nie. Die dood sal ‘n wins wees gedurende hierdie tyd!

‘n Wegraping gaan daar wees, want ons wat gered is, is nie bestem vir God se oordeel nie. (Romeine 5:9, Romeine 8:1 , 1 Tessalonisense 5:9 , 1 Tessalonisense 1:10) Bewandel die nou pad, selfs al spot mense jou. Vertrou op God soos ‘n klein seuntjie sy pa vertrou. Bewaar God se Woord in die kamers van jou hart. Gesels gereeld met die Here, maar bowenal, laat die vuur van die Heilige Gees hoog brand in jou lewe!

Ek gaan afsluit met die volgende aanhaling wat iemand op Facebook gepos het: Wanneer ‘n mens in die bosveld langs ‘n groot kletterende kampvuur sit, hoor ‘n mens feitlik geen diere geluide in die bos nie. Jy is regtig nie eens bewus van enige gevaar van leeus of olifante of wat ook al nie. Maar as daardie vuurtjie begin doodgaan, begin die gevaar al hoe groter raak en raak ‘n mens ook al hoe meer bewus van die diere geluide. Net iemand wat regtig al gesit het langs ‘n kampvuur in die bos wanneer dit besig is om dood te gaan, sal hierdie beeld presies verstaan. Die vuurtjie word al hoe kleiner, en dit word al hoe kouer, en die nag word al hoe swarter… en jy wonder al hoe meer oor die gevare wat in die bos skuil. Met ons geestelike lewe gaan dit net so! Hoe sterker die vuur van die Heilige Gees in ons brand, hoe minder vrees ons gevare van buite. Maar hoe flouer God se Gees in ons lewe brand, hoe groter word die gevaar van buite en hoe meer bekommerd raak ons daaroor!

Liewe broer en suster, stook daardie vuur van God se Gees in jou lewe. Laat dit so hoog brand soos wat jy kan en jy sal sien dat jy glad nie meer bekommerd gaan wees oor wat rondom jou gebeur nie!

Mag die Here hierdie boodskap seen!

(Visited 157 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .