Oorlog – Vleeslike teen die Geestelike

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Almal van ons over elke dag ‘n oorlog teen ons eie vleeslike wil en dis een van die moeilikste oorloë denkbaar om te baklei.

In Galasiërs 5:19-21 lees ons wat hierdie vleeslike sonde behels: [19]  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; [20]  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; [21]  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Bogenoemde vers word afgesluit met ‘n waarskuwing dat diegene wat hierdie dinge doen nie hemel toe sal gaan nie! Die van u wat reeds gered is, sal seker wonder wat dan nou! Dis waar dat God ons as Christene baie dinge outomaties vergewe, veral as dit per ongeluk is, maar sonde wat aspris gepleeg word is ‘n totale ander saak. Dis ons werk om niks te doen wat die Gees van God ontstel nie. Deur hierdie dinge as ‘n geredde kind van God te doen, ontstel u die Gees en gaan God u tot verantwoording roep!

Op hierdie oomblik moet ons almal werk daaraan om ‘n gepaste bruid te wees vir Jesus as Hy gaan kom om ons te kom haal met die wegraping. Ons doel moet wees om ons bruilofskleed so skoon as moontlik te hou en ons lampies vol van die olie van die Heilige Gees, maar ek is bevrees dat baie Christene daarbuite se klere reeds vuil is van wêreld sonde is en hulle lampies al dood gegaan het weens ‘n tekort aan olie! Hulle gaan nie waardig wees om dit wat kom te kan mis nie…

Daarom doen ek vandag ‘n beroep op u: draai om asseblief. Ons tyd op hierdie aarde is baie min. Jesus gaan gou-gou kom. As u nie gereed is nie, gaan u agterbly en glo my vandag, dit wat met die wêreld gaan gebeur in die sewe jaar wat gaan volg gaan geen grap wees nie. Op die oomblik hou die heiliges die volle geweld van satan se mag oor hierdie wêreld terug. Daarom kan satan nie doen wat hy wil nie, maar dit gaan eindig. Dit wat gaan gebeur gaan baie erger wees as wat enige iemand homself nou kan indink of op kan voorberei…

Baie sal nou wonder hoe mens die dinge van die vlees oorwin. Die antwoord is in Kolossense 3:2 “Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” Ek dink nie enige iemand kan dit meer duidelik stel nie!

Ek gaan die toepaslike gedeeltes van Kolossense 3 hieronder aanhaal.

[5]  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,”

[8]  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. [9]  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het [10]  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper…”

[12]  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. [13]  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. [14]  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. [15]  En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. [16]  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. [17]  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Ek gaan afsluit met die volgende stukkie waarheid: ons geestelike en vleeslike wil is soos twee wolwe: albei is ewe sterk. Die een kan dus nie die ander een oorwin of oorheers nie. Wie gaan dan wen, sal julle seker nou wil weet. Die antwoord is eenvoudig: die een wat jy kos gee!

Dus, liewe broer en suster, as jy die geestelike sy van jou lewe voed, sal die geestelike sy domineer, maar as jy die vleeslike sy kos gee, sal die vleeslike sy jou lewe domineer. Die keuse is u s’n om te maak. Watter wolf gaan u kos gee?

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 336 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .