Leiers vir Jesus

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die mees interessantste aspek van die Bybel is dat dit vir ons die antwoorde op elke moontlike probleem gee, maar die antwoorde is nie altyd duidelik nie en dit is waar die leiding van die Gees van die HERE inkom.

Sommige van julle is aangestel in posisies van gesag in baie kerke en ek weet maar net te goed dat dit vir baie mense ‘n groot verantwoordelikheid is en dat hulle daarom leiding uit die Bybel gaan soek oor hoe om op te tree. Gelukkig het Jesus vir ons baie voorbeelde gegee oor hoe ons as Christene behoort op te tree. Hierdie optrede geld ook vir beide geslagte, ongeag of jy ‘n man of ‘n vrou is. Die HERE tref geen onderskeid tussen die twee geslagte nie.

Kom ons begin by die groot gebod soos opgeteken in Mattheus 22:37-30. Ek weet dat baie van julle gaan wonder waarom juis hier, maar ek gaan nou-nou verduidelik. [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38]  Dit is die eerste en groot gebod. [39]  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40]  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Die kern van hierdie vers is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Geen leier kan oor mense gesag voer as jy nie nederig is en jou naaste nie lief het nie. Hierdie twee dinge is die vereiste van enige iemand wat in die huis van die HERE gesag wil voer. As jy nederigheid en naasteliefde nie in jou hart het nie, kan jy nie ‘n leier vir Jesus wees nie.

Wat is naasteliefde? Jesus antwoord hierdie vraag in Matteus 5:44-48 [44]  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; [45]  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. [46]  Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? [47]  En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? [48]  Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.”

Verstaan julle waarom naasteliefde in enige posisie van gesag so belangrik is? Dis sodat jy moet uitstaan as anders, want jy is anders! Hoe kan jy gesag voer oor ondergeskiktes as jy net die liefhet wat jou liefhet of net die groet wat jou groet? Verstaan julle?

As leier vir Jesus kan jy nie bekostig om te oordeel nie! Kom ons kyk wat sê Jesus in Mattheus 7:1-5 [1]  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. [2]  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. [3]  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? [4]  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! [5]  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.”

As jy as leier vir Jesus die wat onder jou aangestel is begin oordeel, dan is jy nie waardig om ‘n leier vir Jesus te wees nie! Waarom nie? Want jy het geen naasteliefde nie! Ek weet dat hierdie harde woorde is om na te luister, maar soos ek in die begin gesê nie, is ons as leiers vir Jesus anders en moet ons daarna streef om anders te wees! Die wêreld het sy eie standaarde waaraan ons geen deel het nie! In die wêreld is dit die norm om liefdeloos te wees en die wat oor ons aangestel is af te kraak. Dis waarom hierdie dinge nooit deel van die liggaam van die HERE behoort te wees nie.

Ek het eenslag die getuienis van ‘n man gelees wat ‘n besoek aan die Hemel gehad net. Buiten die ongelooflike skoonheid van alles om hom, was hy verbaas om nie ‘n  enkele een van die groot kerk leraars of evangeliste van die aarde in die Hemel te sien nie. Hy het gesê dat hy soort van verwag het om baie van hulle in posisies van gesag in die Hemel te sien, maar hulle was nie daar nie. Hy het die Engel wat hom vergesel het daarna gevra en die Engel het geantwoord dat hy geduldig moet wees. ‘n Hele ruk later het hulle by troon uitgekom. Engele het daarom gevlieg en boodskappers het van en na die troon geloop met boodskappe. Die man het eers gedink dat dit die troon van die HERE was, maar toe hy naderkom, toe erken hy die man daarop sit as die boemelaar wat by die busstop geslaap het! Vir jare het hy vir die mense by die busstop van Jesus vertel en hulle siele probeer red. Baie het hom afgejak en weggejaag totdat hy die vorige jaar gesterf het. Sommige was bly, maar ander het hom gemis en hier is hy nou: ‘n koning vir Jesus! ‘n Persoon van gesag met engele en mense wat onder hom aangestel is!

Julle sien; Jesus het vir ons baie voorbeelde gegee wat opgeteken is in die volgende verse: “Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.” (Mattheus 18:4), “Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.” (Mattheus 19:30), “maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.” (Mattheus 20:26 ) Hierdie boemelaar het in sy aardse armoede al hierdie dinge nagekom. Hy was so lief vir sy naaste dat hy hulle siele wou red. Hy het met almal gepraat en geen onderskeid getref nie. Verstaan julle?

Jesus het ons nog een voorbeeld gegee oor hoe ‘n leier behoort op te tree en dit was die aand van die laaste Pasga toe Hy die voete van Sy dissipels gewas het! (Johannes 13:4-10) Om die gaste se voete voor ‘n maaltyd te was, was die werk van ‘n slaaf of ‘n slavin, maar Jesus, wat al die gesag in die Hemel gehad het, het homself nie ontsien om hierdie takie te doen nie! Wat ‘n voorbeeld vir ons wat Leiers vir die HERE wil wees!

As jy dus ‘n leier vir Jesus wil wees; gaan dan heen en doen net so!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 165 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .