Maak jou weë reguit voor die Heer

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag se boodskap is bedoel vir die sondaars; die wat nog nie gereed is om Hemel toe te kan gaan nie.

Dis heel moontlik nie die boodskap wat julle in julle kerke sal hoor nie, omdat baie kerke hulle weerhou daarvan om te preek oor sonde, vergifnis en heiligmaking. Hulle is bang hulle verloor lidmate. Daar gaan ook diegene wees wat gaan sê dat ek “scare tactics” gebruik en hulle gaan heeltemal reg wees! My vraag is dit: sou u verkies om nou tot in u siel toe banggemaak te word terwyl u nog iets aan die probleem kan doen of sou u verkies om later, na die tyd te besef dat dit nou te laat is en dan wens dat u tog maak geluister het?

Ongeag wat u voorheen van enige iemand gehoor het: Daar IS ‘n Hemel en daar IS ‘n Hel. Hierdie vleeslike liggaam wat u so koester SAL eendag dood gaan en daar is niks wat u daaraan kan doen om dit te verhoed nie. U gees wat in u vleeslike liggaam leef, gaan egter vir altyd leef. Het u al ‘n dooie persoon gesien? Die eerste ding wat my opgeval het, is dat dit ‘n dop is… Alle kleur en dit wat die persoon gemaak het wat hy of sy was, is weg. Dit lyk nie eers soos iemand wat net slaap nie! Dis omdat die gees nie meer teenwoordig is nie. Die gees en alles wat daardie persoon was gaan vir ewig lewe in een van twee plekke: die Hemel of die Hel.

Die mens is ‘n sondige wese: gebore in ‘n sondige liggaam in ‘n sondige wêreld. Omdat ons almal afstam van Adam en Eva en hulle ongehoorsaamheid aan God, deel ons in hulle sonde. Daar is nie een mens wat regverdig is nie. Nie eers een nie! Sonde staan in die pad tussen ons en God omdat God heilig is. Omdat ons so sondig is, verdien ons om in die hel gewerp te word. Dit sal die tweede dood wees; ‘n ewigheid sonder God in die hel.

God het die hel geskep vir satan en sy engele omdat hulle in opstand teen Hom gekom het. Dit is nie God se wil dat enige van ons hulle lot moet deel nie, maar God is ook ‘n regverdige God en Hy sal nie die reëls buig of die standaarde verlaag soos baie van ons kerke maak nie. Die hel is ‘n werklikheid. In die hel is daar geen liefde nie en daar is geen genade nie. Genade is iets wat van God af kom en omdat God nie in die hel is nie, is daar geen genade vir enige siel nie. Dis ‘n plek van uiterste pyniging waar niemand ooit dood kan gaan om die pyniging te ontsnap nie.

U liewe leser is geskape na God se ewebeeld. U lyk net soos Hy. In die hel tel daardie gelykenis teen u, want u herinner die demone aan iets wat hulle nooit meer kan wees nie. Hulle gaan u haat met ‘n haat wat niemand kan beskryf nie, net daaroor. Stel u ‘n plek voor waar daar daagliks mense se arms en bene afgeskeur word, mense onthoof word en in vlammende lawa  gegooi word; dit terwyl hulle smeek om genade. Onthou dat niemand in die hel ooit doodgaan nie ongeag wat die demone doen. Ontsnap is dus onmoontlik en hierdie proses van marteling sal hom daagliks herhaal… Die term hel op aarde kom nie naby op dit wat vir sondaars wag nie… As gevolg van ons sondige natuur, verdien ons almal om hel toe te gaan. Niemand van ons verdien om op God se heilige berg te kom staan nie.

Die goeie nuus is dat u hierdie afgryslike toekoms kan vryspring. U hoef nie hel toe te gaan nie! Twee Duisend jaar gelde het Jesus op die kruis gesterf vir ons en daardeur ‘n deur in die muur van sonde tussen ons en God gemaak. Dis waarom die voorhangsel van die tempel middel deur geskeur het en ook waarom Jesus se laaste woorde was dat alles volbring was. Die pad was gebou! Ons moet dit net loop! Jesus het sy lewe gegee sodat u geheilig kan word om voor God die Vader te kan staan. Al wat u moet doen is om op u knieë te gaan en u sonde te bely. Alles daarvan! God ken u sonde en daar is geen rede om skaam te wees of om enige iets terug te hou nie. Nadat u u sondes bely het moet u die Here in u lewe in nooi en Hom vra om u een van sy kinders te maak. As u dit doen, SAL u gered wees en nie hel toe hoef te gaan nie!

Dis hier waar die meeste kerke hulle boodskap eindig, maar daar is nog meer. Nadat u tot bekering gekom het, kan u nie net voortgaan met u ou lewe asof niks verander het nie. Baie beslis nie! U is nou ‘n Kind van God, ‘n erfgenaam van die Koning en daardeur ‘n prins of ‘n prinses van die Heelal! As ‘n prins or prinses moet u optree soos een! U sal die wêreldse dinge moet los. Kinders van die Here spandeer nie hulle lewens in ‘n fliek op ‘n dansbaan of voor ‘n TV om nie. Hulle bestudeer God se woord en gesels met hulle Skepper. Hulle laat die Gees van God toe om hulle te lei in alle aspekte van hulle lewens. U gaan van u vriende en vriendinne verloor as gevolg van u nuwe lewens wyse. Ek het ook van my vriende verloor, maar die Here het vir my ander vriende gegee! Vriende wat jou kan dra deur die moeilike tye in jou lewe en nie net altyd iets van jou terugverwag nie. Mettertyd sal u veranderinge in u lewe bespeur. U sal ‘n ryker en dieper persoon word. Iemand na wie ander sal begin opkyk. Soos u groei in die Gees sal u die vrugte van die Gees begin dra: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5:22). Hierdie sal ‘n aanduiding wees dat u op die regte pad is.

Die volgende stap is om u toe te rus vir die werk van God op aarde. Daarvoor sal die Gees u toerus met een of meer gawes. Die gawes van die gees is: wysheid, kennis, geloof, gesondmaking, werkinge van kragte, profesie, onderskeiding van die geeste, spreek in tale en die uitleg van tale. Nee, u hoef nie in tale te kan praat om die Gawes van die Gees te kan ontvang nie. Die praat in tale is maar net een van die Gawes. Dit omvat nie al die Gawes nie! Die Here deel uit soos wat Hy wil en volgens wat u in nodig mag hê. God sal u nie met ‘n tang toerus as Hy wil hê u moet ‘n spyker gaan inslaan nie!

As u as bekeerling tot hier gelees het en u kom agter dat u hierdie dinge nie in u lewe het nie, dan moet u baie ernstig begin wonder oor u bekering! Alles wat ek tot dusvêr genoem het, is ‘n MOET in elke ware Christen se lewe! Dalk het u afgedwaal, minder begin Bybel lees of minder begin bid. Die Gees van God is ‘n ware heer en Hy sal net in u lewe bly as u Hom daar wil hê! Om weer op die regte pad te kom gaan beteken dat u weer van voor af moet begin met sonde belydenis en u gaan weer u lewe moet skoon maak. Moet egter nie dink dat ‘n Christen nooit kan terugval of kan sondig nie… Ons almal val terug en sondig van tyd tot tyd. Die geheim is om as u gesondig het of teruggeval het, dadelik met die Here reg te maak! Vra om verskoning en BID vir genade. God sal u vergewe, want sy vergifnis is groot en sonder voorbehou!

As ware kind van God sal u sal die hel nooit sien nie. U het ook geen deel aan God se oordeel oor hierdie wêreld nie. Regdeur die Bybel word daar vir ons gewys dat God sy kinders eers uit die ramp gebied verwyder voor Hy sy plae oor daardie gebied uitstort. Lot en sy gesin is verwyder voor God Sodom en Gomorra verwoes het. Noag en sy familie is verwyder voor die vloed. Net soos gaan u as ware kind van God met die Heilige Gees in u lewe verwyder word tydens die wegraping voor God sy plae oor die wêreld gaan uitstort. U sal oplet dat ek die woorde “ware kind van God met die Heilige Gees in u lewe” gebruik, want dit is die vereiste. As u ‘n bekeerling in naam alleen is, dan gaan u agterbly…

Gedurende die verdrukking gaan die wat agterbly geforseer word om aan te sluit by die Een Wêreld Geloof. U gaan geforseer word om u lojaliteit aan die Wêreld Leier te bewys deur sy merk te aanvaar. Doen u dit gaan u vir ewig verlore wees. Doen u dit nie, gaan u gevange geneem word, gemartel word en in die publiek tereggestel word. U gaan sterf vir u geloof! Plek om weg te kruip gaan daar nie wees nie…

Liewe leser: U kan al hierdie verskriklike dinge nou mis deur tot inkeer te kom; Jesus as u persoonlike salig maker te aanvaar en u lewe volgens Sy wil te leef. Dis nie onmoontlik nie en God vra ook nie baie nie. Die beloning is die ewige lewe en ‘n koningskap saam met Jesus oor die wêreld wat kom. God gee baie meer terug as wat Hy van u vereis.

As u reeds voorheen tot bekering gekom het en nie meer op die plek is waar u moet wees nie, maak dan nou reg terwyl u nog kan. As ons kyk hoe die wêreld teen God en sy leefwyse vir die mens rebelleer dan is die einde BAIE naby! Ek wil by u smeek om asseblief u lewe in orde te kry. Moenie langer uitstel nie. Tyd vir grappies maak en kerk speel is daar nie meer nie.

Markus 13 [28] En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. [29] So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur. [33] PAS op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. [35] Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die môre nie; [36] dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie.”

Die Meester van die huis is op pad en Hy bring sy beloning saam met hom! Moenie onverhoeds betrap word terwyl u nou iets aan die saak kan doen nie. Die verdrukking wat kom gaan geen grap wees nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 105 times, 1 visits today)