Moenie aan die wêreld gelyk word nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus gee in Mattheus 5:13-16 Sy eerste Berg predikasie, met drie baie belangrike stellings vir die Kind van God.

Jesus begin deur die Kinders van die HERE te vergelyk met sout. Wie van julle het al vergeet om sout in julle kos te gooi? Ek het en ek hoef dit seker nie te sê nie, maar dit smaak aaklig! Dis nou vir iemand wat gewoond is aan sout. Vir die persoon wat nie gewoond is daaraan nie; gaan dit geen verskil maak nie. Ons gebruik sout om die smaak van kos te verbeter.

Sout word gewoonlik in ‘n houer gebêre sodat dit nie verslaan nie, maar ook maklik is om by uit te kom as jy dit nodig het. As jy daardie houer egter oop los sonder om dit gereeld toe te maak, dan gaan die sout wat daarin is mettertyd verslaan. As dit gebeur, dan is die sout waardeloos, want dit geur nie meer nie. Dis waarom ons altyd die houer met die sout toemaak sodat die sout nie verslaan en so nutteloos word nie.

Jesus se tweede stelling is dat ‘n stad wat op ‘n berg gebou was, nie weggesteek kan word nie. Dis natuurlik die letterlike waarheid, want toe ek in 2003 deur Italië getoer het, was een van die goed wat vir my uitgestaan het, die dorpe wat op die heuwels gebou was. Jy sien hulle van ver af en die rede waarom hulle so gebou was, was om aanvallers uit te hou.

In terme van militêre strategie, is dit baie moeiliker om ‘n geveg te wen as jy teen ‘n heuwel moet op baklei as om van bo van die heuwel af ondertoe te baklei. Die mense wat bo op die heuwel is kan groot klippe en bale brandende hooi teen die heuwel afrol om so die vyand onder te verslaan of die skrik op die lyf te jaag. Stede soos dit kan natuurlik nie weggesteek kan word nie wat nadelig is, maar die voordeel is dat hulle maklik verdedig kon word!

Jesus se derde en laaste stelling is dat ‘n mens nie ‘n lamp aansteek en dan onder ‘n emmer sit nie. As kind het ons gereeld gaan kamp. My pa het een van daardie gaslampe gehad wat jy aan ‘n gas bottel kon vasskroef. Die lig was helder genoeg dat dit die hele tent waarin ons was kon verlig het, maar dan moet die lamp op ‘n plek staan sodat die lig oral kan uitkom.

Hier sit ons nou met drie stellings: die eerste een gaan oor smaak, die tweede oor sigbaarheid en die derde oor optrede. Wat probeer Jesus vir ons sê? Jesus leer vir ons hoe ons as Kinders van God behoort op te tree.

Eerstens met die woorde wat uit ons monde uitkom; dit is die sout. Hoe is jou sout, liewe leser? Sout dit nog of het die sout laf geword? Prys jy die Naam van die HERE met jou tong of vervloek jy die mense daarmee? Hoe is jou sout waarmee jy sout? Is dit vars, is dit laf of is dit iewers tussen vars en laf?

Tweedens is die beeld wat die wêreld van jou sien; lyk jy anders as die wêreld of lyk jy maar net soos al die ander mense? As iemand jy in die straat sien, kan daardie persoon sien dat jy anders is? Groet jy die om jou; is jy vriendelik met hulle? Hierdie is die dinge wat ons anders maak as die res van die wêreld. Mense gaan later weet dat jy iemand is wat vertrou kan word en na wie hulle kan gaan as hulle probleme het. Hulle gaan die noodwendig verstaan waarom nie, maar hulle gaan weet dat jy anders is. Hoe lyk jou beeld, liewe leser? Is jy die spreekwoordelike stad wat op ‘n heuwel gebou is?

Derdens is die lig wat uit jou skyn in jou optrede. Hardloop jy om iemand te help wat in die nood is of is jy van mening dat dit daardie persoon se probleem is om op te los? As iemand honger is, doen jy iets daaraan of ignoreer jy die probleem tot dit weggaan?

‘n Kind van die HERE moet al drie hierdie dinge wees. Jy moet die mense opbou met jou woorde (sout), jy moet sigbaar wees vir die wat jou nodig het (stad op die berg) en laastes moet jou optrede die van ‘n Kind van God weerspieël (lamp op die staander)!

Baie Kinders van die HERE wil graag die HERE dien, maar hulle wil ook deel van die wêreld wees. Ek is jammer om dit te sê, liewe leser, maar dit kan nie so wees nie. Jy gaan moet kies, want die een leefstyl is in direkte teenstelling met die ander een. Jy kan nie al twee wees nie! Jy is of lig of jy is donkerte. Jy is of warm of jy is lou. Sien julle die verskil? Dit is wat Jesus van gepraat het.

Jy is of ‘n Kind van God en jy laat die Heilige Gees deur jou vloei soos ‘n rivier, of jy is nie. Daar is geen “veilige” middelpad nie! As jy toelaat dat die Gees van die HERE deur jou vloei, dan sal jy aan al drie voorbeelde gelyk wees, maar as jy dit nie toelaat nie, dan sal jy nie aan al drie voorbeelde gelyk wees nie. ‘n Fontein kan nie soet en bitter water gelyk gee nie en ons kan nie twee meesters dien nie. Ons moet kies, maar ons moet met wysheid kies!

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 248 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .