Moenie bevrees wees nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus weet dat daar van julle is wat bang is vir die toekoms. Van julle is bang dat julle agtergelaat gaan word in die wegraping en van julle is bang oor die Derde Wêreld Oorlog wat dreig om uit te breek…

Julle gaan miskien verbaas wees om te weet dat die Israeliete van ouds dieselfde vrese gehad het as ons vandag. Toe hulle uit Egipte uitgetrek het, het hulle letterlik die onbekende ingetrek met net dit wat hulle gehad het en na die 40 jaar in die woestyn, het hulle dieselfde vrese gehad wat ons vandag het. Hulle het die belofte van die beloofde land gehad, maar hulle was bang om daarin te trek.

Kyk wat sê God vir hulle in Deuteronomium 1:21 “Kyk, die HERE jou God het die land aan jou oorgegee; trek op, neem dit in besit soos die HERE, die God van jou vaders, jou gesê het; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie.” In kort, moenie bevrees wees nie!

God ken jou, liewe leser en beter as wat jy dink, want kyk wat sê Hy vandag vir jou in Romeine 5:1-5  [1]  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; [2]  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. [3]  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, [4]  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; [5]  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

Jy het nie nodig om te vrees nie, liewe leser, want jy is geregverdig deur jou geloof! Jy sal nie agtergelaat word nie; daaroor hoef jy geen vrees te hê nie! Gaan daarom in die vrede van jou Heer en moenie toelaat dat satan jou verder hieroor ontstel nie.

Jesus weet ook dat baie van julle verdruk word op verskillende maniere; by julle huise en by julle werk. Roem in jou verdrukking omdat dit jou geduld leer en deur jou geduld leer jy om te hoop op die beloning wat vir ons almal wag. Moenie daardie hoop as minder waardig ag nie, selfs al spot mense jou daaroor, want dit getuig van die liefde wat God in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees.

Jesus het vir ons almal gesterf toe ons nog sondaars was en daar vir ons geen hoop op redding was nie. Hy het gesterf vir ons sodat ons vandag hier kan staan in die hoop op die wegraping wat binnekort gaan kom. Moenie daardie hoop en daardie belofte minderwaardig ag net omdat satan jou so oortuig nie, want hy is ‘n leuenaar en die waarheid is nie in hom nie.

Prys die Naam van Jesus vir hierdie boodskap!

(Visited 165 times, 1 visits today)
Tagged , , .

One Comment

  1. Amen! Dasnkie vir die Ware en Bemoediginde Boodskap – God se rykste seën aan u en u familie. 🙌🏻

Comments are closed.