Mors ons Jesus se bloed?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus het Sy bloed gestort om ons heiligheid voor God die Vader te verseker, maar meer en meer gebeur dit dat ons vergifnis vir ons sondes vra en dan net aangaan om dit weer te pleeg!

Julle moet verstaan dat ek hierdie pad na Heiligmaking al etlike jare loop. Ek het baie geval en net so baie weer opgestaan. Baie keer het ek die selfde sondes oor en oor gedoen, want satan is listig op maniere wat moeilik is om te verstaan. Hierdie is alles deel van ons groei proses tot Heiligheid om eendag voor Jesus te kan staan. Daar is niks meer verkeerd nie en dis soos dit moet wees.

Die wat jonk in die gees is word verskoon, want hulle weet nie van beter nie. Hulle is oos babas wat leer loop. Hulle val en struikel gedurig tot hulle leer om regop te kan bly. As iemand wat jonk in die gees is dus gedurig oor die selfde foute struikel, dan is dit te verstane. Die probleem kom wanneer die wat al gespeen is en die pad al ‘n lang ruk loop op soortgelyke wyse Jesus se Bloed gebruik as ‘n veiligheidsnet om uit die hel te bly! Dit is nie soos dit moet wees nie, want jy is nou mooi groot en jy behoort van beter te weet! As ons dus nie ‘n poging gaan aanwend om ons sondes onder beheer te hou nie, dan mors ons die Bloed van Jesus en ontstel ons die Gees van God wat in ons woon. Ons vertrap as te ware daardie wonderlike gawe waarvoor Jesus op Golgota voor gesterf het en dit is verkeerd!

Kyk wat sê die Here in Esegiël 5:11 vir ons hieroor: “Daarom, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het met al jou verfoeisels en met al jou gruwels, sal Ék My ook onttrek; my oog sal nie verskoon nie, en Ék sal ook nie spaar nie.” As jy dus die HERE se bloed as ‘n veiligheidsnet gebruik, dan sal die Here hom aan so ‘n mens onttrek en satan volmag gee om hierdie persoon aan te val sonder verskoning. In kort sal die uiters sleg met jou begin gaan en God sal jou glad nie spaar nie!

Nou wil ek seker maak dat julle verstaan. As jy oortree, vra vergifnis daarvoor, ongeag wat dit is wat jy gedoen het. Moenie dat satan jou ooit oortuig dat jou sonde so baie is of so verskriklik is dat jy nooit vergewe sal kan word nie. Dit is ‘n leuen! Die punt wat ek wil maak is dat ons uit ons foute behoort te leer en te leer om satan se slagysters te vermy.

Nie een van ons sal meer ons hand sommer net so in ‘n vuur gaan steek nie. Waarom nie? Omdat ons geleer het dat dit seer is en weke vat vir die wonde om te genees. Jou hand sal gedurende hierdie tyd baie ongemak verduur en jy sal dit glad nie kan gebruik nie. Om watter rede dan jou ons aan om dieselfde sonde oor en oor te pleeg en pla dit ons nie die minste nie? Verstaan julle nou?

Jesus het vir u as geredde Kind van God ‘n ongelooflike geskenk gegee, maar ek dink nie ons besef dit altyd nie! Paulus skryf in Romeine 4:7-8 die volgende: “Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie.” U is hierdie persoon van wie gepraat word! U is heilig deur Jesus se bloed en waardig om voor God die Vader te mag verskyn. Moet asseblief niks doen om die Here se bloed te ontheilig of die Gees van die Here te ontstel nie.

Jesus het vir ons die mees wonderlikste voorbeeld gestel. Elke slag as Hy iemand vergewe het, het gesê: “Gaan heen en sondig nie meer nie.” Gaan jy nou, liewe leser, en doen net so!

Mag die Here hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 168 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .