‘n Laaste waarskuwing?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Soos julle weet is die wegraping van die kerk op hande en ek vermoed dis waarom Jesus vir my Maleagi hoofstuk drie, vers een tot sewe gegee om met julle te deel.

Ek sal stuk vir stuk deur die verse gaan saam met julle en verduidelik, so kom ons begin met vers een.

Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare. (Mal 3:1)

Hier praat die woord met ons wat die wegraping en Jesus op die wolke verwag; ons wat die hele tyd na die HERE soek en na wie ons ‘n begeerte het. Dit is ook waar wat ons wat die wegraping verwag het ‘n begeerte om by Hom te wees.

Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.  (Mal 3:2)

Hierdie vers is ‘n bedekte waarskuwing, want baie wat dink dat hulle gereed is, gaan nie wees nie. Dis waarom Maleagi vra wie dan sal kan standhou, want om gereed te kan wees moet jy eers deur die vuur van die smelter en die loog van die wasser gegaan het. Verstaan julle nou wat die doel van al ons swaarkry is? Alles om ons gereed te kry!

En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die HERE aangenaam wees soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd.  (Mal 3:3-4)

Onmiddellik na die wegraping sal ons wat geneem is gereinig word. Alles wat ons in ons lewens gedoen het sal geopenbaar word en alles wat nie van die HERE was nie, sal met vuur verbrand word sodat net dit oorbly wat ons vir Jesus gedoen het. Paulus beskryf hierdie proses weer in 1 Korintiërs 3:10-15.

En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.  (Mal 3:5)

Gedurende daardie tyd sal die verdrukking op aarde afspeel. Wee die towenaars, die egbrekers, die wat die dagloners in sy loon verdruk en die wat die weduwees en die wese verdruk, die wie die vreemdeling wegstoot en wat die HERE nie vrees nie. Vir hulle sal die sewe jaar wat volg absolute hel op aarde wees.

Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer?  (Mal 3:6-7)

Die HERE het deur die eeue nog nooit verander nie. Hy was, is en sal altyd dieselfde bly. Hy waarsku ons al lank dat die dag gaan kom wanneer Hy die wat syne is gaan kom haal, maar baie dink dis ‘n grap en dat dit nooit sal gebeur nie. Ons wat aan die HERE behoort waarsku ook al lank om die insettinge van die HERE te onderhou, maar weereens word daar geen gehoor gegee nie. Die HERE het al deur verskeie mense gesê dat ons moet terugkeer na Hom sodat Hy ons land kan genees, maar mense vra waarin moet ons terugkeer?

Hierdie is nie die eerste boodskap oor hierdie onderwerp nie en ek weet nie of dit die laaste een gaan wees nie. Hopelik bereik ons nog iemand voor die tyd om gaan wees, daarom hoop ek dat die HERE hierdie boodskap aan iemand se hart gaan seën. Die tyd is min. Maak jou saak met Jesus reg terwyl daar nog tyd is en moenie uitstel nie. Alles is besig om in plek te val. Die wat vir die wêreld mag werk, maak geen geheim meer van hulle planne en hoe ver hulle al daarmee is nie.

Laat die wat ore het om te hoor, hoor en die wat oë het om te sien, sien!

Prys die Naam van ons HERE en ons Meester; Jesus Christus!

(Visited 170 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .