Onthou jou van die vleeslike

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het hierdie boodskap van die HERE gekry en ek weet sommer nou by voorbaat dat ek op tone gaan trap, maar dit is die boodskap van die HERE!

Heiligmaking is ‘n baie belangrike deel van Christen wees as jy die HERE wil volg. Dit beteken dat jy gereeld vergifnis vir jou sonde moet vra, maar meer as dit, dit beteken ook dat jy ‘n poging moet aanwend om jou te weerhou van sonde. En nie ‘n halfhartige poging van “ek sal maak probeer nie”! Ek bedoel ‘n poging soos in ‘n werklike poging om nie te sondig nie.

Die Tessalonisense het ook hiermee gesukkel en dis waarom Paulus in sy brief aan hulle hom daaroor uitspreek. Kom ons kyk wat staan in 1 Tessalonisense 4:1-7  [1]  Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. [2]  Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. [3]  Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; [4]  dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, [5]  nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; [6]  dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het. [7]  Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.”

As ware Kinders van die Een Lewende God, mag ons nie by begeertes van die vlees betrokke raak nie! Ons is tog immers geroep tot heiligmaking; nie tot vleeslike hartstogte nie! Doen ons dit nie, dan kom ons in opstand tot God! Let op wat Jesus sê in Johannes 15:22 “…maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.”

In die tyd van Paulus het die Korintiërs ook so ‘n geveg met die vleeslike gehad en dis waarom hy hom daarteen uitspreek in 1 Korintiërs 6:10 “Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.”

Ons leef nou sekerlik in die moeilikste tyd ooit. Jesus het vir ons gesê dat dit in die laaste van dae sal wees soos in die dae van Noag en dit het gekom! Oral word vleeslike sonde afgemaak as normaal, of soos die media dit stel, “vryheid van spraak”. Ek kan julle verseker dat daardie “vryheid” met ‘n baie duur prys kaartjie kom en dit gaan vir jou ‘n ewigheid in die hel koop as jy nie ophou daarmee nie!

Ek kan julle verseker dat hierdie geen maklike geveg is om te oorwin nie. Ek kan daarvan getuig, wat ek was self daar gewees en dis waarom ek vir julle vandag kan sê dat jy nie alleen is nie. Jy is nooit alleen as jy teen satan baklei nie. Ja, aanvanklik gaan jy verloor, want satan is uitgeslape, maar dis nie hoe jy val wat saak maak nie, dis wat jy leer uit die ondervinding en wat jy met daardie ondervinding doen wat tel! Soos ek hierdie nou skryf, kan ek nie glo dat dit my so lank gevat het om dit te leer nie!

Kyk wat staan in Jakobus 4:7-8  [7]  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. [8]  Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!”

Hierdie is waar woorde, liewe lesers! “Weerstaan satan en nader tot God” beter kan ek dit nie stel nie! As ek destyds toe ek so gesukkel het direk na Jesus toe gegaan het elke slag as ek geval het, dan sou die proses tien teen een nie so lank vir my gevat het nie, maar dan sou ek nie nou in staat gewees het om met julle hieroor te praat nie.

Jy het geen rede om skaam te wees as jy geval het nie. Jesus weet in elke geval alles wat met jou gebeur selfs voor dit gaan gebeur. Moenie dat satan verder met jou kop smokkel en vir jou vertel dat Jesus nou baie kwaad is vir jou nie. Hy het daardie speletjie vir jare met my gespeel en dis alles leuens! Gaan terug na Jesus toe, bid vir vergifnis en jy SAL vergewe word.

Liewe lesers, ons kan nie meer bekostig om onkundig te wees oor hierdie dinge nie. Soos daar in Romeine 13:11 staan: “En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.”

Ons tyd is baie min, liewe lesers. Ons het nie meer die tyd om oor hierdie dinge aan die slaap te wees nie. Binnekort gaan ons tyd op hierdie aarde om wees. Maak dus reg wat jy kan voor die tyd te laat is!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 61 times, 1 visits today)