Pasop dat niemand jou kroon steel nie!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

[24] Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.” (1 Korintiërs 9:24)

Dit moet ons doel wees liewe leser; om die wedloop van ons aardse lewens te hardloop en te oorwin; die goeie stryd te stry en te oorwin!

Ek hoe seker nie vir julle te sê dat om op die reguit pad te bly, veral nou in die laaste dae, uiters moeilik is nie. Atlete sorg dat hulle gesond bly; hulle rook of drink nie en eet die regte kossoorte. In die wedloop van die lewe moet ons onsself op soortgelyke wyse van sondige gewoontes weerhou, want anders vertraag ons ons eie vordering! Hebreërs 12:1 sê: “…laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê.”

Hierdie tipe toewyding vereis selfdissipline en uithouvermoë. Satan is slinks en hy val ons op allerhande maniere aan! Paulus sê in 2 Korintiërs 7:1 die volgende: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring”

As Kinders van die Here MOET ons heiligmaking nastreef. Hoe streef mens heiligmaking na? Om net twee voorbeelde te noem: ons MOET ophou vloek en ons MOET ophou skinder van ander. Wend ‘n daadwerklike poging aan om van alles in u lewe wat nie van die Here is nie, ontslae te raak, want dit hou u terug, liewe leser! Hou u oog op die beloning en moenie toelaat dat satan u kroon steel nie!

Kyk wat sê die HERE in Openbaring 3:4-5 [4] Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. [5] Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.”

Aan die einde van die wedloop gaan alles wat ons nou op aarde deurmaak die moeite werd wees! Al die seer spiere, ontberings, tekorte; alles gaan vergete wees as ons daardie kroon in die lug hou en besef dat dit alles so die moeite werd was!

Ek gaan afsluit met ‘n waarskuwing. Die HERE sê in Openbaring 3:11 “Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.” Moenie vir satan ‘n inkomplek gee nie. Waak en bid want Jesus sê in Mattheus 24:42 dat ons die uur nie weet wanneer Hy gaan terugkom nie. Maak seker dat u klere ten alle tye wit en skoon is!

Wanneer die einde kom, moet ons soos Paulus in 2 Timoteus 4:7 kan sê: “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.”

Prys die Naam van Jesus! Amen!

(Visited 224 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .