Die Wynstok en die Lote

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

[1] Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2] Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3] Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. [4] Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. [5] Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. [6] As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.” (Johannes 15:1-6)

Baie mense lees hierdie gelykenis en dink dis baie mooi… Dit is, maar dit het ‘n baie diep betekenis wat min mense raaksien. As Geredde Christene is ons lote in Jesus die Wynstok en daar word van ons verwag om vrug te dra. Hoe dra ons vrugte? Deur die Woord van God uit te leef in jou lewe en jou lewe in te rig soos die Here dit beplan het vir ons as mense.

As mense moet ons in Jesus bly en sy Woord onderbou, want net soos ‘n wingerdloot nie op sy eie druiwe kan dra nie, net so kan ons ook nie sonder Jesus se leiding in ons lewens nie. Ons moet in Jesus bly net soos Hy in ons. Ek is seker daarvan dat baie van julle mense ken wat nie Christene is nie. Kyk bietjie hoe dit in hulle lewens gaan. Dis krisis bestuur! Hulle skep hulle eie krisisse en bestuur dan hulle lewens so dat die krisis wat hulle geskep het waar word! Arme mense!

Kom ons kyk wat staan verder in Johannes 15:8-9 [8] As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. [9] As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.”

As Kind van die HERE gaan jou lewe geensins maklik wees nie. Nêrens in die Bybel belowe die HERE in elke geval vir ons ‘n maklike lewe nie, maar Hy belowe wel op verskeie plekke dat die wat volhard tot die einde toe beloon sal word! Prys Sy Naam! Daar word ook belowe dat die beloning ons wildste drome by vere gaan oorskry!

Jy sal daarom vind dat mense jou gaan haat. Hulle gaan self nie weet waarom nie, maar jy sal dit aanvoel. Hulle gaan jou op ‘n afstand hou en kontak met hou probeer vermy. Die rede daarvoor is omdat hulle die lig wat in jou is vrees. Moet dus nie verbaas wees as jy dit sien gebeur nie.

Daar is ook ‘n waarskuwing vir Christene wat nie in Jesus die Wynstok leef nie in Vers 6: “As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.” Hoeveel Christene is daar nie daar buite wat al verdroog het omdat hulle nie in die Wynstok Jesus leef nie? As u een van die is, dan is dit nog nie te laat nie, liewe leser. U kan terugkeer en u plek opneem in die Wynstok! Die plek waar u was is nog steeds daar en die HERE wag geduldig op jou terugkoms!

Liewe leser, ons tyd is min. Niemand van ons weet wanneer die Heer van die Huis terugkom nie. Vroeg in die oggend, laat in die aand, in die dag of selfs in die nag nie. Niemand weet nie. As u nie in die Wynstok is en die Wynstok in u nie, gaan u agterbly om u waardigheid te bewys… Maak asseblief reg terwyl daar nog tyd is sodat u nie gaan agterbly nie.

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 784 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .