Pasop om nie mislei te word nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Een van die mees wonderlikste voorregte om ‘n Kind van die HERE te wees is dat Jesus ons vooraf waarsku van satan se planne.

Paulus skryf in Kolossense 2:8-15 die volgende: [8]  Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. [9]  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; [10]  en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; [11]  in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, [12]  omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. [13]  En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, [14]  en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, [15]  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”

As Kinders van die HERE vergeet ons baie keer waaroor die bekering gegaan het en dan moet ons van tyd tot tyd herinner word en dis presies wat Paulus hier doen in sy sendbrief aan die gemeente van Kolossense. Hy herinner hulle daaraan dat ons as Kinders van God deur Hom besny is en gemerk is as Syne!

Jesus waarsku ons ook met hierdie gedeelte om te pasop dat ons nie deur nietige dinge weggevoer word nie. Weet julle hoe maklik dit kan gebeur? Voor jy mooi weet waarmee jy te doen het, het satan jou in sy kloue en dan vat dit jare om uit daardie kloue uit te kom.

Ek is seker daarvan dat baie van julle net soos ek tonne getuienisse het van hoe diep Jesus gekom het om jou uit daardie kloue van satan te kom uithaal! Prys Sy Wonderlike Naam! Jesus het daardie nege-en-negentig laat staan en Hy het gekom om jou uit te kom haal. Dis hoe belangrik jy vir Hom is, so moenie dink dat jy net ‘n nommer is nie, want jy is baie meer as dit!

Jy is deur Jesus gemerk met ‘n merk wat nie van hierdie aarde is nie. Jy is Syne in siel, gees en liggaam! Prys die Naam van die HERE!

Ons is saam met Jesus begrawe deur die doop en ons het saam met Hom opgestaan deur die geloof. Ons wat vir Christus dood was deur ons sonde is vergewe en lewend gemaak om saam met Hom vir altyd te lewe!

Daardie skuld brief teen ons wat satan so gekoester het is nou teen die kruis van Golgota vasgespyker waar dit kragteloos is. Satan het nou geen mag meer nie en hy kan ons ook nie meer aankla nie, want dit wat hy teen ons gehad het is nou uit die weggeruim. Ons is vergewe van alles wat ons verkeerd gedoen het en dis waarom ons voor God die Vader sal kan staan sonder rimpel of enige iets dergeliks! Is Jesus nie wonderlik nie?

Jy is ongelooflik kosbaar vir Jesus en Hy het dit alles vir jou gedoen sodat jy vir ewig saam met Hom kan wees. Dis waarom dit vir Jesus so belangrik is dat ons moet oplet en versigtig moet wees om nie deur satan weggevoer te word nie. Hy begeer om elkeen van ons te vernietig en hy kry dit reg om ons eie gedagtes en ons eie begeertes teen ons te gebruik. Pasop daarvoor!

Jesus is alles wat ons nodig het en Hy voorsien ons van alles wat ons ooit mag nodig hê. Jy het nie rykdom of enige iets wat hierdie aarde jou kan bied nodig nie; net vir Jesus. Wees dit versigtig en let op vir satan se strikke wat hy vir jou stel.

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 101 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .