Pasop om nie mislei te word nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

HERE, ek wil U dank vir die lesers wat U aan my toevertrou het en vir die leiding wat Ek van U af ontvang om hulle op die regte pad vir U te kan hou. AMEN!

Daar is by my geen twyfel dat hierdie die laaste minute is voor die horlosie middernag slaan nie. As jy sien hoe besig satan skielik is om mense te mislei, dan maak dit my baie bang. Nie bang vir satan nie, maar bang vir die wat hy so mislei. In my vorige boodskap het ek met julle gesels oor hierdie Facebook groep wat beweer dat Jesus ‘n versinsel van die verbeelding was en nie regtig bestaan het nie en dat sy dissipels niks anders as ‘n ekstreme terroriste groep was nie. In hierdie boodskap het ek nog ‘n voorbeeld vir julle soos uitgewys deur een van my lesers.

Sommige van julle moes al op Internet gelees het van “Nibiru” of dan Planeet X. Planeet X is volgens die wetenskaplikes die sogenaamde tiende planeet van die sonnestelsel, maar niemand het nog hierdie planeet gesien nie en dus is die bestaan daarvan slegs wetenskaplike teorie. Daar word ook beweer dat hierdie Planeet X verantwoordelik vir die vorming van die asteroïde gordel tussen die planete Mars en Jupiter asook die vorming van ons eie maan, maar soos ek gesê het; alles wetenskaplike teorie omdat daar geen konkrete bewyse daarvoor is nie. Volgens die teorie maak hierdie Planeet X elke soveel duisende jare ‘n draai in die binne sonnestelsel; dis nou wanneer dit baby die eerste vier planete gaan. Julle wonder nou seker waarheen ek op pad is met hierdie storie… Hou net aan…

Nou het een van my gereelde lesers het ‘n video aan my gestuur. In die video is daar ‘n vrou wat beweer dat die HERE met haar gepraat het en aan haar ‘n opdrag gegee het om aan die mense te versprei. Volgens haar gaan hierdie “Nibiru” of dan Planeet X binnekort ‘n draai deur die binneste sonnestelsel maak en dan tussen die son en die aarde verby beweeg. Dit gaan drie dae van totale donkerte op die aarde tot gevolg hê waarin alles tot stilstand gaan kom. Mense gaan bevrees rondhardloop terwyl demone mense gaan aanval wat dit buite hulle huise gaan waag. Op die derde en laaste dag van hierdie donkerte gaan die wegraping plaasvind. As bewys van die egtheid van hierdie woord, gebruik sy die volgende Bybel vers in Hosea 6:2 “Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.”

Liewe lesers, ek glo in Profete en ek glo ook aan profetiese boodskappe. Ek glo ook dat die HERE deur Sy Gees dinge aan ons openbaar wat nie in die Bybel opgeteken is nie, maar in sulke gevalle strook die openbaring met dit wat in die Woord van God staan. Kom ek gee vir julle twee voorbeelde: nêrens in die hele Bybel kom die woord “Wegraping” of die woorde “Drie Enige God” voor nie. Ons weet egter dat die woorde waar is, want die konsepte daarvan word aan ons verduidelik.

Die Woord van God is die Logos Woord wat beteken “geskrewe woord”. Die Heilige Gees openbaar aan ons die dinge wat hy gehoor het deur profesie en dit is die “Rhema Woord”. Die “Rhema Woord” en die “Logos Woord” is soos ‘n perd en ‘n ruiter; die een kan nie sonder die ander nie, maar saam vul hulle mekaar aan. Die Logos Woord op sy eie is leeg en die Rhema Woord op sy eie gaan geen sin maak sonder die Logos Woord nie. As die Heilige Gees aan ons dinge openbaar deur Profesie, dan kry ons by uitstek bewyse daarvan in die Bybel. Verstaan julle?

Dit is waar dat alles nie in die Bybel opgeteken is nie en die rede daarvoor word aan ons verduidelik in Johannes 16:12-13 waar Jesus aan sy dissipels sê [12]  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. [13]  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” Let op na Jesus se woorde “Gees van die Waarheid”. Dit wil sê dis ‘n Gees was waarheid spreek, nie leuens nie!

Jesus was baie duidelik toe Hy die wegraping aan ons verduidelik het. In Markus 13:32-33 sê Jesus [32]  Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. [33]  Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.” In Lukas 21:35 sê Jesus “Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.”

Kom ons kyk gou na hierdie verse: Eerstens gaan niemand weet wanneer die tyd gaan kom nie en tweedens gaan dit soos ‘n groot skrik oor die aarde kom. Hierdie woorde weet ons is waar; so waar kom die drie dae van duisternis dan nou in? As daar dan eers drie dae van duisternis is, hoekom gaan mense dan bevrees wees as die wegraping plaasvind? Hulle is dan klaar bevrees oor die donkerte en die demoniese aanvalle? Verstaan julle waarom hierdie storie teenstrydig is met wat in die Woord van die HERE staan?

Iets wat ek al ‘n paar keer gesien het is dat mense die wegraping en die finale koms van die HERE met mekaar verwar. Om een of ander rede volg die verse van Mattheus 24 nie in chronologiese volgorde op mekaar nie, want die koms van die HERE om Sy Koningryk op aarde te vestig, word voor die wegraping gestel. In Mattheus 24:29-31 lees ons van hoe die son verduister sal word en hoe almal die HERE in die wolke sal sien kom met groot heerlikheid. Vanaf vers 36 vertel Jesus ons van die wegraping; hoe dit skielik sal kom op ‘n tyd wat ons nie weet nie en hoe niemand Hom sal sien kom voor die nie alles verby is nie. Ek weet nie waarom die Bybel so geskryf is nie, maar ek weet dat die wegraping eerste gaan wees en dan gaan die sewe jaar van verdrukking volg. Aan die einde van die sewe jaar gaan Jesus terugkom aarde toe en dan gaan almal Hom sien. Dan gaan die son verduister word; die sterre van die Hemel val; die Aarde gaan geskud word en die teken van die HERE in die lug verskyn. Hierdie is wat die Bybel vir ons sê.

Ek kraak nie hierdie vrou se getuienis af nie, maar dit wat sy sê is nie soos dit in die Bybel staan nie. Ek weet ook nie wie hierdie woord aan haar gegee het nie, maar as dit van die Heilige Gees kom, waarom word die Woord van God dan daarin verdraai?

Soos ek vir julle gesê het, is hierdie die finale sekondes voor die wegraping. Mens kan dit sien aan hoe besig satan is om die mense te verlei met boodskappe wat soos die waarheid klink.

Toe Jesus op die Olyf Berg gaan sit het en Sy dissipels Hom gevra het wanneer die einde gaan kom, het Hy begin deur vir hulle te sê: “Pas op dat niemand julle mislei nie.” (Mattheus 24:4) Dis vir my so treffend, want van al die dinge wat Jesus ons oor kon gewaarsku het, begin Hy sy rede met ‘n waarskuwing. Dan gaan Jesus voort in vers vyf deur te sê: “Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.”

In 2 Korintiërs 11:14-15 raak die apostel Paulus die saak weer aan deur te sê [14] Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. [15] Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.” Slegs deur deeglik bekend te wees met die waarheid sal ons in staat wees om ‘n bedrieër te herken.

Paulus kom in Galasiërs 1:7 weer terug na die onderwerp van vals leraars deur te sê “behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.” Niemand, nie eens ‘n goeie prediker nie, het die reg om die boodskap wat God aan ons gegee het te verander nie. In Galasiërs 1:9 gaan Paulus voor deur te sê “As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!” Baie harde woorde!

Dis waar dat die HERE met ons praat; die hele tyd en in ons eie stemme. Ons hoor Hom net nie altyd nie omdat die bekommernisse van hierdie wêreld die stem van die HERE baie keer uit doof. Ons moet egter versigtig wees en opreg soos duiwe, want nie alle stemme wat ons hoor kom van die HERE af nie… Dis waar die onderskeiding van geeste inkom. Wees dus versigtig na wie julle luister en toets die HERE op Sy Woord! Hy het gesê ons mag!

Wees dus baie versigtig na wie julle luister. Satan is slinks en hy sal nie skroom om hom voor te doen as iets goed nie, net om jou te mislei nie. Wat die wegraping en die proses hoe dit gaan gebeur betref, dit word vir ons baie duidelik uitgespel. Niemand op hierdie aarde het die reg om die Woord van God te verander nie en ‘n evangelie te verkondig wat teenstrydig is met dit wat ons weet die waarheid is nie. Hierdie arme vrou wat hierdie boodskap versprei word deur satan mislei. Sy dink sy doen reg, maar dis net ‘n set van satan om ons van koers af te probeer kry. Bid vir haar dat sy die waarheid sal sien!

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk