Naasteliefde doen geen kwaad nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons besef selfde wat se groot krag in naasteliefde skuil en net hoe baie dit vir Jesus beteken as ons dit begin toepas.

Paulus skryf in Romeine 13:8-14 die volgende: [8]  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul. [9]  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [10]  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet. [11]  En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. [12]  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. [13]  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. [14]  Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.”

Almal van ons wil op een of ander stadium in ons Christelike lewens die Tien Gebooie tot op die letter nagekom het. Ek weet, want ek wou dit ook doen! Eintlik is daar ‘n makliker manier en daardie makliker manier is “naasteliefde!” Gaan dink ‘n bietjie. As jy jou naaste lief het, dan sal jy geen begeerte hê om eg te breek nie, dood te slaan nie, te steel nie of valse getuienis te gee nie. Jy sal ook niks wat jou naaste het begeer nie. In kort, sal jy die hele Tien Gebooie nakom deur net jou naaste lief te hê soos jouself! Maklik né?

Naasteliefde doen geen kwaad nie en dis die vervulling van die hele wet! Baie mense gaan die wegraping meemaak nie omdat hulle hierdie groot bidders is of die langste preke kan gee nie, maar uitsluitlik omdat hulle naasteliefde toegepas het! Naasteliefde is die sleutel tot die vergifnis van baie sonde en dis wat Jesus vandag wil hê dat julle moet weet.

Dis waar wat Paulus sê dat die saligheid nou nader is as die dag toe ons tot bekering gekom het! Ons is nou amper daar en dis lankal tyd dat ons uit ons slaap wakker word; die werke van die duisternis aflê en ons met die wapens van die lig omgord. As Kind van God behoort brassery, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, twis en nydigheid nie deel van ons lewens te wees nie. Hierdie dinge is nie naasteliefde nie!

Paulus sê verder dat ons onsself met Jesus moet beklee en so geen voorsorg tref vir die vlees om sy begeerlikhede te vervul nie. Dit beteken dat Ons Jesus eerste moet stel in alles wat ons doen. Weerhou jou van die vleeslike, want die vleeslike lei tot die ewige verderf, weg van Jesus af. Dis nie ‘n pad vir die Kind van die HERE daardie nie.

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 63 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .