Perfeksie net deur Jesus

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Paulus het ‘n baie unieke manier gehad om die verborgenhede van die Bybel aan ons bekend te maak.

Ek kry gereeld vrae van lesers wat wil weet hoe hulle van sonde ontslae kan raak en of hulle waardig gaan wees om die wegraping mee te maak ten spyte van hulle stryd met sonde. Elke dag voer ons ‘n stryd teen sonde. Ek ook, wat ek is ook net ‘n mens; ‘n sondaar wat genade in die oë van die HERE gevind het. Kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 7.

Hy begin deur te sê dat wette oor ons almal heers solank as wat hulle lewe. ‘n Getroude vrou is aan haar man gebind deur die wet totdat hy sterwe. As sy dan ‘n ander man s’n word terwyl laasgenoemde nog lewe, dan word sy ‘n egbreekster genoem, maar as haar man sterwe, dan is sy vry van hierdie wet. Net so is ons vry van die wet deur die dood van Jesus Christus aan die kruis om aan ‘n ander te behoort, naamlik Jesus Christus sodat ons tot Sy eer vrugte kan dra.

Toe ons nog vlees was en aan die wêreld behoort het, het sondige hartstogte in ons vrugte vir die dood gedra, maar nou dat ons Gees is en die Gees van God in ons woon, nou is ons ontslae van die wet van die sonde deur die dood van Jesus Christus aan die kruis.

Ons as mens se grootste probleem is dat ons te hard is op onsself wat sonde betref. Ons wil graag perfek wees, maar jy kan nie en dis uiters frustrerend vir baie. As jy perfek was, dan sou die kruik tog heel gewees het en nie vol krake soos nou nie. As daar nie krake in die kruik was nie, waardeur sou God se lig in jou dan tot die mense skyn? Hoe sal hulle geweet het dat jy anders is en aan Jesus behoort as jy nie daardie krake in jou lewe gehad het nie? Verstaan julle wat ek probeer sê?

Jy is nie perfek nie en jy sal ook nooit wees nie, maar dis nie ‘n straf nie. Jy het die wil om perfek te wees en jy het die geloof en daardie twee saam is al wat nodig is. Jy kan perfek berouvol wees deur gereeld vergifnis vir jou oortredinge te vra en dit is al wat nodig is. Paulus skryf presies dieselfde in Romeine 7:18 “Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.” Die wil om goed te doen moet by jou aanwesig wees en dit is by ons almal.

As julle gedink het dat Paulus wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het perfek was, dan moet jy weer dink. In vers 19 skryf hy die volgende “Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.” Ek kan hierdie stelling net beaam, want ek is presies net so! Ek wil die goeie doen met hart siel en liggaam, maar ek doen dit nie; die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek!

Net soos Paulus in vers 24 skryf, wil ek ook soms uitroep: “Ellendige mens! Wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood?” Dan sê Jesus: “Ek, Jesus Christus sal!” En ek dank God daarvoor! Prys Sy Naam!

Hierdie is die kruis wat ons vir Jesus moet dra. Hy sit ongemaklik en hy skaaf seer, maar ons gaan dit nie vir altyd dra nie. Daar gaan ‘n tyd kom wat Jesus hierdie kruise van ons almal gaan wegneem en dan gaan ons dit nooit weer hoef te dra nie. Tot daardie dag kom, sal ek my kruis met waardigheid dra vir Jesus, want Hy het my kruis met waardigheid vir my gedra toe ek nog ‘n sondaar was en Hy was bereid om vir my te sterf toe ek niks was nie.

Moet daarom nie so hard op jouself wees nie, liewe leser. Ons is almal sondaars wat die ewige dood verdien, maar ons het vir Jesus op die regte tyd gekies en deur Sy dood aan die kruis is ons nou vry en is daar vir ons vergifnis!

Dit is soos dit moet wees, want anders sou ons kon roem het oor hoe goed ons was, maar nou kan niemand in homself roem nie, maar net in Jesus. Ons het vir Jesus nodig, want sonder Hom is ons niks!

Prys die Naam van die HERE!

image_pdfLaai afimage_printDruk
Tagged , , , , .