Probleme groot en klein

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons almal ken die verhaal van David en Góliat soos dit in 1 Sameul 17 opgeteken is, maar vandag wil ek vir julle wys dat daar meer in hierdie verhaal steek!

Die Bybel sê vir ons dat Góliat ‘n reus van ‘n man was wat in vandag se terme neerkom as iemand van 2,97 meter lank! Om dit nou in vergelyking te sit; ‘n standaard deur is 2 meter hoog. As ‘n persoon soos dit by ‘n deur sou moes instap, sal hy eers baie laag moet buk om te kan pas; amper inkruip!

Die Bybel sê verder vir ons dat Góliat se wapenrusting 56.7kg geweeg het en dat sy spies ‘n verdere 6.8kg! Dis 63.5Kg se gewig in totaal. Dis rofweg die gewig van ‘n trekker se buiteband! Die man was nie net groot nie, hy was baie sterk ook! Geen wonder die Israeliete was bang vir hom nie. Ek sou ook gewees het, want iemand soos dit sal jou baie maklik in ‘n klein bondeltjie kan knoop en dan van die aarde kan af skop!

Hoe baie keer kom ons nie voor probleme soos dit te staan nie? Ons kyk op en sien ‘n Goliat voor ons staan en dan word ons tot in ons skoensole bang! Ons vergeet dan dat Jesus altyd by ons is en dat geen probleem ooit te groot is vir Hom om op te los nie. Ons vergeet dan so maklik Jesus se woorde in Johannes 15:7 “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.”

David het na Góliat gekyk en in plaas van ‘n groot onoorkombare probleem ‘n sterflike mens gesien wat God uitgedaag het. Goliat se grootte en sy sterkte was ‘n bysaak!

Toe Koning Saul hoor wat David beplan, het hy vir hom sy wapenrusting laat aantrek, maar David was te klein en die wapenrusting te groot en te swaar vir hom. David het in die dal afgegaan met net sy staf en sy herders klere aan. Sy het geweet dat sy klere hom geen beskerming sou gee nie, maar hy het ook geweet dat reuse groot is en dat hulle daarom stadig beweeg. Hy was klein en kon daarom vinniger uit die pad uit kom as dit nodig sou wees. Hy het ook sy wapen geken en presies geweet wat hy met ‘n slingervel kon vermag en daarom het hy vir hom vyf gladde klippe in die spruit wat deur die dal gevloei het gaan uitsoek. Met daardie takie afgehandel was dit tyd om die probleem vierkantig in die oë te gaan kyk!

Góliat het na die kleine David in ongeloof gestaar. Die laaste ding wat hy aan gedink het was dat sy laaste oomblikke op aarde aangebreek het! David, vol van die Gees van die HERE het, het vir Góliat uitgedaag en gesê dat hy vandag gaan sterf en dat God die Filistyne in die hand van die Israeliete sou oorgee sodat almal sal weet dat die HERE God is! Ek kan my net voorstel hoe Góliat hieroor moes gelag het, want dink ‘n bietjie daaraan: kleine David teenoor die reus Góliat met sy sware wapenrusting. Vanuit Góliat se oogpunt moes dit na ‘n saak van onmoontlikheid gelyk het dat David dit selfs kon noem dat hy sou wen! Maar soos die HERE al telkemale aan ons bewys het, liewe lesers, Sy Krag word deur swakheid geopenbaar! Prys die Naam van die HERE!

David het Góliat tegemoet gegaan met ‘n klip in sy slingervel. Toe die oomblik reg was, het hy gegooi! Die Bybel sê vir ons dat David die klip so hard gegooi het dat die klip in Góliat se voorhoof ingedring het en dat hy dood neergeslaan het. Die res van die storie ken ons almal en ek gaan daarom nie daarop uitwei nie.

Kom ons kyk gou hoe hierdie op ons alledaagse lewens van toe passing is. Jy maak kennis met ‘n probleem wat jy nie weet hoe jy dit gaan oplos nie. Wat doen jy? Probeer jy maar soos die Israeliete kla daaroor of sien jy die probleem vanuit God se oogpunt uit. Liewe leser, om swak te wees is nie ‘n skande nie! Jy mag vra vir hulp en die HERE sal jou help! Ek doen dit baie! “Here, ek is te swak en ek kan nie hierdie probleem op my eie oplos nie!” Daar is niks daarmee verkeerd nie! Die HERE wil hê dat jy moet vra vir hulp, want dit wys dat jy nederig is en jou eie beperkinge ken.

Moenie bang wees nie! Die Bybel sê vir ons dat selfs die hare op ons hoofde getel is en dat nie een van hulle sal val sonder die wil vir die HERE nie! Maak dus nie saak wat se probleem jy mee sukkel nie, moenie daarvoor bang wees nie! As jy vra, sal die HERE vir jou ‘n uitweg gee!

Gee die HERE kans om Sy ding te doen. Verandering kom nie oornag nie. Moet dus nie ‘n kits oplossing verwag nie. In die meeste gevalle moet die HERE eers ‘n hele reeks van ander dinge laat gebeur voor daar iets aan jou probleem gedoen kan word. As jy dus gevra het, wees geduldig. Die HERE het jou gehoor en daar sal ‘n oplossing kom. Moet net nie gaan sit en moed opgee nie! Dis presies wat satan wil hê jy moet doen!

Liewe Kind van die HERE; as jy met so ‘n probleem sit, dan weet jy nog wat om te doen. Moet jou nie steur aan wat mense sê nie. God se opinie is al wat tel! Dit wat die mense sê is nie belangrik nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 169 times, 1 visits today)
Tagged , , , .