Profetiese boodskap vir Suid Afrika (Donderdag 6 April 2017)

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet nie waarom die HERE my gekies het om hierdie boodskap aan julle te bring nie, want ek is nie ‘n profeet nie. Ek is ‘n sondaar wat genade ontvang het en niks meer nie, maar die HERE se wil moet geskied en ek moet gehoorsaam wees.

Ons almal weet wat op die oomblik besig is om in Suid Afrika te gebeur: dis korrupsie, leuens, diefstal, ongeregtigheid en dit alles kom van ons land se leiers af! Die mense is kwaad, seergemaak en die vertroue wat daar in ons leiers gestel was. Is vertrap. Hierdie probleem is egter te groot vir ons om op ons eie op te los. Ons gaan dit op ons knieë in smeking voor die HERE moet doen.

Vanoggend wil ek vir julle bevestig dat die HERE Sy kinders se gebede verhoor het! Prys die HERE! Vanoggend sê die HERE vir ons in Sefanja 3:19-20 die volgende: [19]  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.  [20]  In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.”

Kom ek lê vir julle uit wat dit beteken:

Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel – Die HERE sal hierdie probleem met ons land oplos en Hy sal leierskap aanstel wat Hom sal behaag!

die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel – Die wat as gevolg van die aksies van ons regering kreupel gelaat is en die wat tans in die buiteland is omdat hierdie land nie meer veilig is nie, sal die HERE versamel en terugbring na Suid Afrika.

Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was – Sedert die afstelling van apartheid, was die Afrikaners gereken as ‘n skande vir die aarde. Die HERE sê dat ons wat die wêreld se skande was, sal ‘n lof en ‘n roem van die hele aarde word! Suid Afrika gaan dus herstel word tot sy vorige glorie. Die wêreld gaan hierdie land bewonder! Prys die HERE!

wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE – Die HERE gaan hierdie veranderinge doen en ons wat nou lewe gaan hierdie veranderinge sien gebeur!

Môre is die 7de April. Ons almal weet wat môre gaan gebeur, maar ek wil julle vra om nie deel te wees daarvan nie. Kinders van die HERE neem nie deel aan bandeloosheid nie. Ons gaan wel baklei, maar ons baklei op ons knieë in smeking en gebed teen die bose magte in die lug wat hierdie land wil oorvat! Ons gaan die HERE bedank vir hierdie uitkoms en ons gaan Hom prys vir dit wat Hy gaan doen voor ons oë!

Prys die HERE!

(Visited 29 times, 1 visits today)