Twyfel jy dat die vyand gaan wen?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek hoef seker nie vir julle te vertel wat die afgelope week gebeur het in ons land nie. Ek weet dat baie van julle bekommerd is en dat sommige wonder waarheen alles op pad is.

As ons kyk wat alles in die media gesê word van dreigemente van geweld wat een mense gedoen word wat wil omdraai tot by ons land se geldeenheid wat elke dag verswak, dan is dit genoeg om enige mens bekommerd te maak. Voor ons te veel bekommerd raak, kom ons begin eers met die boodskappe wat die HERE oor hierdie land van ons uitgespreek het.

Die eerste boodskap het gekom op 11 Maart 2017 en is deur Chuck Pierce, die president van Global Sfere Inc. (GSI) ’n apostoliese en profetiese bediening, tydens ‘n gebed byeengekom uitgespreek. “So sê die HERE: ‘Oor die volgende ses weke sal Ek hierdie land herdefinieer. Ek sê, al sal die vyand ’n reuse poging aanwend om op te staan om weer strukture te skep uit die verlede, Ek sê vir julle, ’n engele leërskare is nou op pad. Selfs al sien julle groot verwarring, Ek sal sommige laat struikel en val in die straat, dit sal die begin van die laaste seisoen verteenwoordig. Ek verklaar dat dit nou My begeerte is dat My heerlikheid van die voet van die vasteland van Afrika af sal styg en oor die land waai, en al die nasies sal die werking van my Hand in Suid-Afrika aanskou. Ek sê vir julle, Ek het hierdie land gekies vir hierdie tyd, Ek het hierdie volk gekies vir hierdie tyd…’”

Die tweede boodskap het die HERE vir my gegee in die Bybel deur Amos 6:1-7:  [1]  Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaría, die vernames van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom! [2]  Trek deur na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne! Is hulle beter as hierdie koninkryke? Of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? — [3]  julle wat die dag van onheil veraf stel en die setel van geweld nader skuiwe! [4]  Wat op bedde van ivoor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet! [5]  Wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink! [6]  Wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie. [7]  Daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal ‘n end kom aan die rumoerige gejubel van die leeglêers.”

Die derde boodskap het die HERE ook vir my in die Bybel gegee deur Sefanja 3:19-20: [19]  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.  [20]  In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.”

Ongeag wat ons dink; hierdie is ‘n probleem wat ons op ons eie sal kan oplos nie, maak nie saak wat ons as mens doen nie. Ek was al drie keer in my lewe in situasies soos dit en ek kan julle dit sê: jy voel totaal hulpeloos op ‘n manier wat moeilik is om te verduidelik. Jy sien letterlik geen uitkoms nie, behalwe om op die HERE te vertrou. Selfs om dit te doen is baie moeilik, want ons as mens wil nou maar net in beheer van ons eie lewens wees!

Ek voel dat wat die HERE wil hê ons moet doen, liewe lesers, is om te bid en op Hom te vertrou, maar nie saak hoe moeilik dit vir ons is nie. Bly op julle knieë vir hierdie land en kyk wat die HERE gaan doen. Gebed maak mense se oë oop vir die waarheid. Ek het dit al telkemale gesien!

Kom ek vat julle terug na die droogte van laaste jaar in die noorde van ons land. Die Vaal Dam was op ‘n stadium iets soos 20% vol. As mens het ons geweet dat net ‘n Goddelike ingryping sake kan verander, want daar was niks wat ons aan die saak sou kon doen nie. Die HERE het vir my ‘n boodskap in die Bybel deur Jesaja 43:18-21 gegee. Daarin het Hy gesê dat hy reën gaan stuur en dat die diere van die veld hom daarvoor sal eer! Wat het gebeur? Die Vaal Dam is VOL! Vir die wat nie weet nie, die Vaal dam is 320 km2 groot en as die dam vol is, kan dit 2.6 biljoen kubieke meter water hou. Dis 2,6 triljoen liter water! Die Vaal Dam was op ‘n stadium 110% vol! Hulle moes die sluise oopmaak om water in die rivier te laat wegvloei, so baie water het die HERE vir ons gestuur!

Steek gou julle hande op; wie dink dat iets vir die HERE onmoontlik is? Niemand nie? Nou waarom twyfel julle dan dat die vyand gaan wen?

Ons sal nou allerhande stories in die media lees en satan sal alles in sy vermoë doen om in beheer van hierdie land te kan bly, maar soos die eerste profesie gesê het, selfs al wend die vyand ‘n reuse poging aan en selfs al sien ons groot verwarring, die HERE se begeerte is dat die wêrelds Sy werking in Suid Afrika sal sien! Ons moet net aan die bid bly en die HERE prys vir die oorwinning wat Hy daar gaan stel.

Lesers, moenie twyfel nie. Tomas het getwyfel. Moenie ‘n Tomas wees nie! Sit terug en kyk hoe die HERE ons lot voor ons oë verander! Hou net aan met BID!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 64 times, 1 visits today)