Sorge van die lewe

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag se boodskap is vir iemand bedoel, want dis korter as normaalweg, maar dis omdat Jesus wil hê dat daardie persoon  moet opgelet!

Ek het vanoggend vir Jesus gevra waaroor Hy met Sy volk wil praat; toe slaan ek my Bybel oop by Lukas 12:22. [22]  En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie.  [23]  Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere.  [24]  Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!  [25]  En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?  [26]  As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge?  [27]  Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie.  [28]  As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges!  [29]  Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie;  [30]  want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.  [31]  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  [32]  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  [33]  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.  [34]  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Ek wil net sê dat ek glad nie weet vir wie hierdie boodskap bedoel is nie, maar Jesus wil vir jou sê dat jy moet ophou om jou op hierdie manier te bekommer, want bekommernisse dui op ongeloof! Ongeloof in die Vader en ongeloof in Jesus! Jy wil tog nie ongelowig wees in Jesus nie, wil jy? Hou op om jou te bekommer!

Satan gaan vir jou daardie ou verskoning laat gebruik dat jy maar net mens is en dat mense hulle bekommer. Nonsens! Hy het dit met my ook gedoen. Dis alles leuens! Moenie daarna luister nie! Jy kan jou bekommernisse vir Jesus gee en Hy SAL dit vir jou oplos en daarna sal jy jou nooit weer hoef te bekommer nie!

Om beheer van jou lewe aan Jesus op daardie manier oor te gee is nie maklik nie, want ons is almal “control freaks” op ons eie manier. Ek weet, want ek praat van dure ondervinding! Ons hou maar net te veel daarvan om daardie stuurwiel te vat en self te bestuur waar ons wil en so beland ons in allerhande nou gangetjies waaruit dit moeilik is om uit te kom.

Maak jou gemoed stil voor Jesus en vra Hom om vir jou oor te vat. Onthou, liewe leser, met ons kragte en ons vermoëns kan ons net soveel uitrig en daarna niks meer nie. Die geheim is om te erken dat jy net ‘n mens is en dat daar dinge is wat jy net nie kan doen nie. Ons kan onsself nie langer maak nie en ons kan ook nie die plante laat groei wanneer dit ons pas nie. Waarom probeer jy dan nog?

Laat Jesus se Wil in jou lewe toe, want as jy dit doen, sal alles vanself regkom. Jy sal dan jou klein handjie in die groot hand van die Vader sit en vra: “Lei U my HERE!”

Mag die HERE hierdie boodskap seën aan die hart van die persoon vir wie dit bedoel is!

(Visited 373 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .