Vrae en Antwoorde oor die Verdrukking

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat daar van julle is wat baie wonder oor die verdrukking en dat daar net so baie is wat sekerlik vrae daaroor het en dis waarom ek hierdie verkorte artikel oor hierdie onderwerp doen.

Dis belangrik om te weet dat as die verdrukking begin, die wegraping reeds plaasgevind het. Soos ek reeds in my vorige artikel gesê het, sal ons wat aan Jesus behoort dan nie meer hier wees nie, maar voor ek begin wil ek net sê dat ek ‘n hele afdeling het Openbaring Verduidelik, waarin alles in diepte verduidelik word; baie beter as in hierdie artikel. As daar van julle is wat graag meer wil weet van Openbaring, dan is dit beslis die moeite werd om te lees.

Wanneer gaan die Verdrukking begin?

Die Bybel sê vir ons in Openbaring 6:2 dat die Verdrukking gaan begin wanneer die eerste seël van die boekrol gebreek gaan word en die wit perd vrygelaat gaan word. Die persoon wat op hierdie wit perd sit is die Antichris. ‘n Boog sonder pyle en ‘n kroon is aan hom gegee. Die boog sonder pyle beteken dat hy op militaristiese gebied baie sterk gaan wees, maar dat hy deur diplomasie gaan oorwin en nie geweld nie. Die kroon stel mag oor die mense voor wat beteken dat hy baie suksesvol gaan wees om die mense te oortuig. Ons weet ook dat hierdie man ‘n vredesverdrag met Israel en ander lande gaan sluit (Daniël 9:27) en die ondertekening van hierdie vredesverdrag gaan die amptelike begin van die verdrukking wees.

Hoe lank gaan die verdrukking aanhou?

Daniël sê vir ons die volgende in Daniel 9:27  “En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.” Die “een week lank” periode waarna Daniël verwys is ‘n tydperk van sewe jaar op aarde. Die verdrukking gaan dus sewe jaar lank duur vir die wat op aarde gaan agterbly na die verdrukking.

Die Bybel praat van ‘n Verdrukking en ‘n Groot Verdrukking. Wat is die verskil?

Die verdrukking word in twee dele van drie-en-‘n-halwe jaar opgedeel. Die eerste gedeelte van hierdie drie-en-‘n-halwe jaar word die “Verdrukking” genoem. Dis die tyd wanneer die Antichris met diplomasie die wêreld gaan probeer oorwin. Die oordele wat God oor die wêreld gaan uitstort in hierdie tyd gaan meestal natuur oordele wees soos aardbewings, brande en so aan. In Openbaring 13 lees ons dat daar in die middel van die verdrukking ‘n suksesvolle sluipmoord aanval op die Antichris/Wêreld Leier gaan wees en hy sal gedood word. Daar word vir ons gesê dat hy ‘n dodelike wond aan sy kop gaan opdoen en dat hierdie wond ‘n litteken gaan vorm wat nooit sal weggaan nie. Hierdie gaan egter nie die einde wees nie, want daar word ook vir ons gesê dat satan in die Antichris sal opvaar en hom uit die dood uit laat opstaan. Hierdie gaan die begin van die “Groot Verdrukking” wees. Hy gaan beeld van homself laat oprig en aandring dat mense hom aanbid. Vir die Israeliete gaan hierdie ‘n baie groot skok wees, want hulle gaan besef dat hierdie man nie die Messias is soos wat hulle gedink het nie en dan gaan hulle na die berge vlug soos Jesus in Matteus 24 gesê het. Die “Groot Verdrukking” gaan ‘n kwessie wees van aanbid vir satan of sterf. Die oordele wat God oor die wêreld gaan uitstort gedurende hierdie tyd gaan in een woord verskriklik wees. Mense sal wens om te kan dood gaan, maar hulle sal nie kan nie.

Wat gaan met die wat gered word in hierdie tyd gebeur?

Die Bybel sê vir ons in Openbaring 13:7 die volgende “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.” Dit beteken dat satan die mag sal hê om die wat Christene geword het na die wegraping dood te maak. Daar sal geen plek wees waar jy sal kan wegkruip nie tensy jy deur God beskerm word. Die wat weier om die merk te aanvaar of die beeld van die Antichris te aanbid, sal onthoof word volgens Openbaring 20:4.

Ek hoop dat hierdie vraag en antwoord sessie die meeste vrae sal antwoord, maar indien daar nog vrae is, sal ek met graagte nog so ‘n vraag en antwoord sessie doen.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 383 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .