Waarskuwing om Heilig te lewe

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek het hierdie getuienis by een van ons lesers gekry en dis ‘n waarskuwing om op ag te slaan.

Ek droom ek en my man lê en slaap (ek kon ons op die bed sien lê, asof ek in die lug was) en toe sien ek my dogter kom by die kamer in en maak ons wakker en sê dat ons nou moet opstaan as ons nog iewers heen wil ry.  Ek sien toe my man staan op en trek die gordyne oop.  Ons het ‘n groot glas skuifdeur in ons kamer. Ek lê toe nog in die bed en sien dat daar verskriklike wolke teen ‘n ontsettende spoed en baie laag aankom.  Ek het nog so by myself gedink dat as daardie wolke die huis tref, gaan die huis sekerlik skud, maar niks het gebeur toe die wolke teen die huis vas waai nie.

Toe sien ek my hond is buite en sy spring op en hap na die wolke, so laag was dit.  Ek besef toe dat dit regtig baie vreemd is dat wolke so laag en vinnig beweeg en besluit om buite te gaan kyk.  Toe ek buite kom, was dit nie in my erf nie, maar op ‘n ander plek, en ek sien my seun en ‘n vriend staan en gesels. Toe ek omdraai, sien ek die GESIG in die wolke (ek kan dit nie beskryf nie, ek weet net Hy was kwaad).  Ek het so groot geskrik dat ek op die grond neergeval en net begin skree het.  Terwyl ek daar lê, hoor ek Hy sê:  “My geduld is nou op met die mensdom wat nie wil hoor nie. Gaan waarsku hulle, want hulle weet nie wat gaan kom (gebeur) nie. Tell them to be holy, because I AM HOLY”.   (1Petrus 1:15-16 staan: Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewens wandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.)

Terwyl ek daar lê, besef ek dat ek dit met my selfoon moet afneem, want die mense gaan my nie glo nie. Maar toe ek my selfoon uit kry, toe begin die gesig beweeg en sak af en verdwyn.  Net daarna sien ek 4 mense in ‘n motor ry: drie mans en ‘n vrou en die vrou alleen het verdwyn. Toe word ek wakker.

Ek was regtig in ‘n toestand en my hart wou breek vir al die verlore siele.  Ek het net gehuil, en gehuil en gebid en gebid die hele dag.  Die mense in die motor wat agter gebly het, het my gepla, want hulle het alreeds Jesus aangeneem, maar hulle lewe nog in die wêreld, luister nog wêreld musiek, kyk nog wêreld films, lees tydskrifte en gewone boeke wat glad nie jou gees voed of stig nie, sit ure voor die TV en maak nie tyd om saam met Vader, Jesus en die Heilige Gees te spandeer nie.

In Jakobus 4:4 staan:  “Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God”.  En Vader sê Hy stuur Sy Seun vir ‘n “Holy” bruid, wat “On Fire” is vir Hom.  Die wat ook Sy kinders is, maar nie heilig lewe nie, gaan agterbly.  Hulle sal die verdrukkings tyd moet deurmaak, en hulle besef nie wat gaan als in daardie tyd gebeur nie! Dit gaan verskriklik wees! Ons moet dag en nag aanmekaar vir die verlore siele intree en ook vir die louwarm kerk!

Ek is maar net te bewus dat daar ‘n siening onder die Kinders van die HERE is dat as jy eenmaal gered is, jy altyd gered is en dis ook reg so, maar dit beteken nie dat jy die wegraping gaan meemaak nie. Daarvoor moet jy jouself waardig bewys deur ‘n heilige leefstyl te volg. Dink maar aan die gelykenis van die tien maagde in Mattheus 25. Hulle was almal Kinders van God, maar net vyf van hulle is gevat. Die ander vyf was agtergelaat.

In Openbaring 3:14-19 word die waarskuwing in die getuienis hierbo herhaal om nie lou te wees in Christus nie. Dieselfde word genoem in Openbaring 2:4-5 dat die wat hulle eerste liefde verlaat, se kandelare van hulle staanders verwyder sal word.

Tyd vir Godsdiens speel is verby, liewe leser. Ek let al hoe meer en meer op hoe geestelik blind mense geword het en nie net die wêreldlinge nie, maar ook geredde Kinders van God! God maak aan ons verborgenhede deur Sy Gees bekend, tog het baie Kinders van God ‘n traak-my-nie-agtige houding hieroor.

Jesus sê in Mattheus 7:21-23 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

In Mattheus 10:37 sê Jesus: “Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.”

Ek weet daar gaan van julle wees wat nie van hierdie boodskap gaan jou nie. Dit gaan reg wees so, want ek is nie hier om ‘n gewild te wees nie, maar om die Wil van die Vader te doen. Ek is jammer om te sê, maar baie Kinders van God het ‘n klinkende metaal en ‘n luidende simbaal geword. Hulle dien Jesus solank dit wat Jesus vra nie inmeng met hulle gemaklike lewe of hulle finansiële posisie in die lewe nie. Met die tong eer hulle God, maar hulle harte is ver van Hom af. Hulle dink dat Jesus sal verstaan… Ek sien hoe mense dit wat die wêreld aanbied gryp, vertroetel en selfs verdedig omdat hulle bang is vir dit wat die wêreld aan hulle kan doen, maar hulle is nie bang vir die Een wat na die dood in die hel kan werp nie.

“Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.” (Spreuke 9:10)

Dis tyd vir self ondersoek, liewe leser. Jy gaan moet besluit waar jy met Jesus staan. As jy lou is, dan gaan jy agterbly, want Jesus sê dat Hy ‘n jaloerse God is. Hy wil jou vir homself hê en jou met niemand deel nie. Maak dus die besluit, maar maak dit met wysheid. Die tyd is minder as wat ons dink.

Mag die Here hierdie boodskap in julle harte seën.

image_pdfLaai afimage_printDruk
Tagged , , , , .

One Comment

  1. En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. (Hand 2:17)
    Wat meer kan mens byvoeg as net om te sê : Maranatha kom HERE JESUS KOM!

Comments are closed.