Waarskuwings

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek let die laaste ruk op hoe ernstig die waarskuwings geword het… Maar wat vir my absoluut verbasend is, is dat ten spyte van alles, daar ‘n liefdevolle HERE daar bo is wat omgee! ‘n HERE wat nie een van Sy kinders wil agterlaat om deur die verdrukking te gaan nie. Prys die Naam van Jesus!

Ek wil begin deur te sê dat die doel van hierdie boodskap nie is om enige iemand bang te maak nie. Jesus wil nie hê dat enige van Sy kinders bang moet wees vir wat gaan kom nie. Hy wil hê dat ons gereed moet wees, want die oordeel wat oor hierdie wêreld gaan kom, kom ons nie toe nie. Hy sê tog immers so in verskeie gedeeltes van Sy Woord, naamlik Romeine 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”, Romeine 8:1 “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…”, 1 Tessalonisense 5:9 “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” en 1 Tessalonisense 1:10 “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” Daar is dus geen rede vir ons om bang te wees nie, want ons is VERLOS van God se toorn en nie bestem vir die oordeel wat tydens die verdrukking op aarde uitgestort gaan word nie.

Hierdie waarskuwings kom al ‘n geruime tyd, maar mense verkies om dit nie raak te sien nie. Ek verwys nou na die talle bloed mane en die sonsverduisterings. ‘n Sonsverduistering is niks spesiaal nie, want hulle kom al vir eeue voor, maar die wat die laaste ruk voorgekom het, was anders. Kyk maar na die een wat regoor die hele Amerika plaasgevind het op 21 Augustus 2017 waar die hele Amerika dit gesien het. Dan is daar die bloed mane wat al sedert die 15de April 2014 vir ons waarsku dat iets groot aan die kom is. Die waarskuwings strek al vier jaar terug!

As ons nou bogenoemde gebeure koppel aan die aardbewings, verspoelings, tsunami’s, pessiektes, oorloë en die Christen vervolging wat tans plaasvind; hoe blind moet enige iemand wees om dit nie te kan sien nie? Iets groot is aan die kom; word wakker en let op!

Ek wens ek kan vir julle sê dat 2019 enigsins beter gaan wees, maar ek kan nie. Ek kan vir julle dit sê en dit is dat die HERE haastig is om Sy Woord te vervul! Ongelukkig is daar nog mens wat vassit in Egipte. Vir jou sê die HERE dat jy moet trek uit die dwaling waarin jy vasgevang is. Die HERE sê dat Hy gaan kom om die wat Syne is te kom haal, maak nie saak of jy dit glo of nie en of jy gereed is of nie. Moenie dat daardie dag jou soos ‘n ellende tref en jy dan uitvind dat die Bybel die hele tyd waar was nie! Toon belangstelling in die Geestelike sodat jy die aardse kan los en oorgee aan die Wil van God. Doen dit vurig en heelhartig en jy sal uit Egipte uit wees!

Vir julle wat klaar in die woestyn is, hou aan om die HERE te volg sodat jy kan leer van Sy Wet van liefde. Vul jou olielamp met die olie van die HERE sodat jou siel verkwik kan word.

Vir die wat reeds in die laer van Gilgal is, vir julle sê die HERE dat julle nog net ‘n klein rukkie moet wag. Binnekort gaan ons oorsteek na die Allerheiligste Beloofde Land!

Liewe lesers, ons tyd is baie, baie min. Ek weet nie wanneer die tyd gaan kom nie, maar ek weet dat dit ‘n verassing gaan wees soos min! Die HERE is absoluut versot op verrassings en hierdie gaan geen uitsondering wees nie! Of jy een van die gaan wees wat gaan oorsteek na die Allerheiligste Beloofde Land gaan geheel en al van jouself afhang. Net jy gaan daardie keuse kan maak om gereed te wees as daar gesê word: “Die Bruidegom Kom!”

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk