Dood in sonde lewe in Christus

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek voel aan dat ons tyd min is en dat dit vir die HERE belangrik is dat ons die konsep van dood in sonde en lewe in Christus moet verstaan.

Die Gees het hierdie gedeelte in Romeine 5:12-19 vir my gegee: [12]  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het [13]  want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. [14]  Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat ‘n voorbeeld is van Hom wat sou kom. [15]  Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. [16]  En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. [17]  Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus. [18]  Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. [19]  Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.”

Deur een mens se oortreding het sonde die wêreld ingekom en daarmee saam die dood. Die Bybel bedoel nie die fisiese dood soos ons dit ken by ‘n begrafnis nie. Die Bybel bedoel die ewige dood in die hel. God is ewig en daar is net een gepaste straf vir sonde en dit is ‘n ewigheid in die hel. In die hel is daar geen genade nie en geen liefde nie. Hierdie is konsepte wat van God af kom en omdat God nie teenwoordig is in die hel nie, ontbreek hierdie konsepte ook daar.

God het nie die hel gemaak vir ons wat na sy ewebeeld geskape is nie. Die hel is gemaak vir satan en sy engele wat teen God gerebelleer het. Dit is daarom nie God se doel dat enige een van ons verlore moet gaan nie, maar saam met Hom die ewige lewe moet beërwe.

Julle moet weet dat God enige iets kan doen. Daar is niks wat vir Hom onmoontlik is om te doen nie, maar omdat die HERE ons so lief het en Hy vir ons die keuse gegee het of ons Hom wil dien of nie, het Hy Homself laat bind deur dieselfde reëls as ons. Is dit nie liefde bokant ons vermoë om te verstaan nie?

Die keuse is dus joune om te maak, liewe leser. Jy moet kies tussen die ewige dood of die ewige lewe. Dis enigste manier om Hemel toe te kan gaan is om Jesus Christus as jou verlosser te kies. Daar is geen ander manier nie.

Die HERE weet maar net te goed hoe slim ons as mense is en daarom het Hy ook gedink aan die wat net gaan probeer verby sluip deur geen keuse te maak nie. Daar is die wat dink dat as hulle geen keuse maak nie, hulle nie geoordeel sal word nie. As jy so dink, dan dink jy weer verkeerd, want God het hierdie wêreld klaar geoordeel. Jy is saam met hierdie wêreld geoordeel, maar nie veroordeel nie. Daardie oordeel kan tersyde geskuif word vir ewig as jy Jesus kies as jou verlosser, maar dit beteken ook dat as jy geen keuse maak nie, dan sal jy nie outomaties Hemel toe sal gaan nie.

Nou hoe werk dit? Kom ek verduidelik: net soos die sonde en die ewige dood deur een in die wêreld ingebring is, net so is oorvloedige genade deur een in die wêreld ingebring, naamlik Jesus Christus. Daar is vryspraak tot oorvloedig baie oortredinge deur die Naam van Jesus!

Liewe leser, dit beteken dat dit nie saak maak wat jy gedoen het nie. Die HERE is nie vir jou kwaad nie. In teen deel, Hy staan gereed om jou te vergewe, selfs al het jy die ergste van misdade gepleeg. Selfs al is jy ‘n moordenaar, ‘n verkragter of selfs ‘n pedofiel; dit maak nie saak nie! Deur Jesus Christus is daar vergifnis, maak nie saak wat die mense om jou sê nie. As die HERE jou oortredinge vergewe het, dan maak die opinie van die mens geen verskil nie. Maar jy moet daardie keuse maak; niemand kan dit vir jou maak nie.

Die Ewige Lewe wag vir jou. Daar is plek in die Hemel vir jou saam met Jesus. Jy moet net sê “JA!” Al wat jy moet doen is om net daar waar jy nou hierdie lees, met Jesus te praat. Sê vir Jesus dat jy jammer is oor al die slegte dinge wat jy gedoen het. Vra Hom om jou te vergewe en in jou hart te kom woon. Sê vir Hom dat jy saam met Hom Hemel toe wil gaan en saam met Hom wil wees. Ek weet dit gaan snaaks voel om na al die jare weer met die HERE te gesels soos wat ek nou met jou gesels, maar moenie na satan luister nie, want hy gaan vir jou vertel dat jou sonde te groot is om te vergewe en dat die HERE te kwaad is om jou te vergewe. Dis alles leuens! Jesus wil vir jou ‘n skoon nuwe kleed gee en ‘n ring vir jou vinger. Hy wil jou verwelkom in die Hemel en vir jou alles wys wat Hy spesiaal vir jou gemaak het; ook die huis wat eendag joune gaan wees. Jy moet net sê “JA!”

Liewe leser, ek wil vra dat jy nie te lank wag om hierdie keuse te maak nie. Die HERE gaan kom om die wat gered is en gereed is te kom haal om vir altyd saam met Hom te wees in die Hemel. God se wraak oor ‘n wêreld wat weier om Hom as God te erken kom jou as geredde kind van die HERE nie toe nie en daarom sal jy nie agterbly nie. Jesus self het so gesê in Johannes 3:18 “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie.” Jy hoef dus nie die God se wraak oor hierdie wêreld deur te gaan nie, maar dan moet jy die HERE aanneem as jou Saligmaker. Maak nou die regte keuse.

Prys die Naam van die HERE!

image_pdfLaai afimage_printDruk