Wat gaan gebeur aan die einde van die verdrukking?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Aan die einde van die verdrukking gaan die Bruilofsfees van die Lam tot ‘n einde kom.

Jesus gaan dan gereed maak om terug te keer aarde toe en terug te vat wat na regte Syne was van die begin af soos voorspel word in Openbaring 19:11 “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.” en Mattheüs 24:30 “En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”

Ons sal saam met Jesus gaan en aan die wêreld voorgestel word as die Bruid van die Koning! Jesus sal voor ons uitgaan en oorlog voer met die stamme van die aarde soos daar in Openbaring 19:15. Almal wat die merk van die dier aangeneem het en nog lewe sal gedood word op daardie dag. Dan sal die skrif in soos opgeteken in Maleagi 4:1-3 waar word: [1]  Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. [2]  Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. [3]  En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.”

Op daardie dag sal daar vergelding wees vir alles wat die wêreld teen die Kinders van God gedoen het soos wat die wêreld nog nooit gesien het nie en ook nie weer sal sien nie! Range, gesagsposisies, aansien en geld sal van geen waarde wees op daardie dag nie! Volgens Openbaring 19:17-18 sal die voëls van die hemel bymekaar gebring word om die vlees van die wat geval het, mens sowel as dier te eet totdat daar niks daarvan oorbly nie.

Die Antichris en sy vals profeet sal gevange geneem word en hulle sal lewens in die hel gewerp word. Daarna sal satan ook gegryp en gebind word om sodat hy nie by magte sal wees om enige iemand te versoek voor een duisend jaar nie verby is nie. Daarna sal hy vir ‘n klein rukkie losgelaat word om die wat Jesus nie aangeneem het nie, te versoek voor hy finaal verslaan gaan word.

Hierdie is dinge om voorwaar na uit te sien, liewe Kind van God! Ek weet dat julle almal saam kan getuig van wat ek nou gaan sê en dit is dat ons al ons hele lewens swaar kry, sleg behandel word en op neergekyk word. Oral waar ‘n Kind van God in hierdie wêreld kom, word hy of sy op ‘n afstand gehou. Dis soos om deur ‘n draad te kyk hoe die ander kinders speel, maar jy kan self nie daaruit kom nie. Hierdie goed maak seer, maar ons dra dit omdat ons lief is vir Jesus en omdat ons weet dat Jesus dieselfde dinge deurgegaan het as ons nou.

Dis waarom Jesus ons los met hierdie wonderlike belofte in Openbaring 2:25-26 [25] Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. [26] En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee.” In die duisend jaar wat gaan volg na die verdrukking gaan ons mag oor die nasies hê en gaan mense ons bedien. Die erkenning wat ons nou so na smag, gaan dan aan ons gegee word!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 156 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .