Werk, want die tyd is amper om!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Liewe HERE wat heers oor alles en almal, wees ons arme sondaars genadig! Vergewe die wat U nie ken nie, HERE, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen.

Liewe lesers, ek word vandag gelei om met julle oor die einde te praat. Ja, die tyd is amper hier… Ek weet julle ken Matteus 24 se skrifgedeelte baie goed, maar ek wil dit nogtans vir julle weer bring.

[6]  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. [7]  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. [8]  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte. [9]  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. [10]  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. [11]  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. [12]  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. [13]  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. [14]  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” (Mattheus 24:6-14)

Ek wil vir julle een vraag vra asseblief: is daar enige gedeelte in hierdie stuk wat vir jou vreemd of onbekend lyk? Want alles wat hier oor geskryf was soveel honderde jare gelede het in vervulling gekom… Daar is nie een gedeelte van hierdie skrif wat nog nie vervul is nie. Ja, julle lees reg! Dis geen grap nie! Alles is vervul! As jy gedink het dat jy nog jare oor het, dan is jy so verkeerd soos wat jy nog nooit was nie.

Nou gaan ek aanbeweeg na 2 Timoteus 3 toe. Dis ook ‘n bekende stuk wat ek seker is julle al by harte ken.

[1]  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2]  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3]  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4]  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5]  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.” (2 Timoteus 3:1-5)

Gaan kyk ‘n bietjie rondom jou. Alles wat hier staan het waar geword! Wanneer laas het een van julle natuurlike liefde in enige persoon behalwe christene gesien? As jy iemand wat jy nie ken nie vandag vriendelik groet of vir hom iets optel sodat hy of sy nie hoef te buk nie, dan kyk almal jou aan asof jy gedrink is. Wat wil jy hê, dink almal dan!

‘n Slim man het eenslag gesê dat as jy ‘n padda in ‘n pot warm water gooi, dan sal die padda dadelik uitspring, maar as jy daardieselfde padda in ‘n pot koue water sit en die water dan stadig warm maak, dan sal die padda dood kook sonder om te probeer vlug.

Kyk maar rondom julle, want dis presies wat nou gebeur. Die rooi gevaar tekens flikker aan en af en niemand sien dit raak nie! Hier sit ons met twee Bybel verse wat albei vervul is en niemand sien dit raak nie! Want dis altyd daardie beter en duurder huis, beter en duurder voertuig, daardie werk wat meer geld betaal. Ons maak vir alles in ons lewens tyd, behalwe vir God en dan wonder ons waarom ons lewens uitmekaar uit val.

Liewe Kind van God! Waarmee gaan jy voor die Heerser van Hemel en Aarde staan? Kyk, HERE ek het ‘n groot duur huis gehad, ek het ‘n duur kar gehad wat 300km kon ry… Wat gaan die HERE vir jou sê? Gaan weg van My, want ek het daarin geen deel gehad nie?

Liewe leser, gaan uit en waarsku die mense. Jy gaan bespot word en jy gaan voor gelag word. Hulle het dit met Noag en met die HERE gedoen toe Hy op aarde was; wat maak ons dat enigsins beter?

Jy gaan ook mense met kop kennis kry wat jou gaan teenstaan soos 2 Timoteus 3:5-9 voorspel dit sal wees, maar daar word ook vir ons gesê dat ons ons van hierdie mense moet afkeer, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik word!

[5]  Keer jou ook van hierdie mense af. [6]  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, [7]  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. [8]  En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. [9]  Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook dié van daardie manne geword het.”

Ek wil net vir julle een ding vra, asseblief. Moet asseblief nie in ‘n hoekie gaan sit en wegkruip nie. Moenie daardie lui slaaf wees wat vir sy Heer se penning gaan begrawe het en dit vir hom teruggegee het nie. Dra die Woord van die HERE uit deur spraak, deur beeld en deur wyse van doen! Laat die wêreld sien jy is anders! Behandel almal goed, selfs al word jy sleg terug behandel. Die dag as ons nie meer hier is nie, gaan dit al wees waaraan jy herinner gaan word: daardie goeie manier wat jy hulle behandel het.

Ek gaan afsluit met Matteus 24:46-47 [46]  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. [47]  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.” Gaan jy daardie dienskneg wees wat besig gaan wees met die dinge van die HERE as Hy gaan kom om ons te haal?

Prys die HERE!

(Visited 52 times, 1 visits today)