Bid vir die wat skuldig is en moenie oordeel nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Baie van ons is bekommerd of ons al ons take op hierdie Aarde gaan afhandel voor die HERE gaan kom. Veral die take wat aan die HERE aan ons toevertrou is.

Party van ons werk daarom baie hard aan hierdie take omdat ons voel dat ons die HERE gaan afskeep en ons is bekommerd daaroor. Dis waarom die HERE hierdie boodskap vandag aan ons gee.

“Het Ek nie aan julle gesê dat julle julle doel op aarde sal afhandel nie. Dat julle die werk wat Ek aan julle gegee het om te doen sal klaarmaak en dat niks ongedaan agtergelaat sal word nie? Het Ek nie julle dit nie maande gelede al gesê nie? Maar ek hou nog steeds ‘n fyn oog op julle en trek julle gereeld nader aan my hart.”

“My kinders, hierdie tyd wat aan die kom is, gaan gou genoeg oor wees. Werk in die lig terwyl julle kan en hou op om te wonder of julle genoeg tyd gaan hê vir alles. Of jy genoeg tyd gaan hê of nie, is nie vir jou om oor bekommerd te wees nie. Die enigste ding waaroor jy bekommerd moet wees is om gehoorsaam te wees aan My wil.”

“Ek het julle hierdie tyd gegee vir ‘n baie goeie rede, maar julle nuuskierigheid het die oorhand gekry en nou soek julle na antwoorde op vrae wat Ek nie aan julle gegee het nie. Al wat Ek wil hê is dat julle op My moet vertrou en te sorg dat julle alles gereed kry. Los die res in My hande om te beskik volgens My wil. Dit behoort vrede in julle harte te bring.”

“Dink bietjie hieraan my Bruid: as Ek die wegraping laasjaar laat plaasvind het, hoeveel van julle sou agtergebly het? Hoe goed sou jou voorbereiding gewees het, asook die agterbly boodskappe wat Ek gevra het julle moet agterlaat? Sien julle die wysheid in My besluit om die wegraping te vertraag? Omdat Ek dit toegelaat het, is so baie meer gedoen en het duisende Moslems na My gekom om gered te word.”

“Baie het weggeval omdat Ek die wegraping so baie uitgestel het, maar hulle het dit gedoen uit vryheid van keuse. Dit was hulle keuse om op te hou glo, om op te hou hoop en om op te hou om voor te berei. In hierdie laaste dae het Ek baie van my dienaars hand uitgesoek en hulle opgelig en hulle het selfs meer gedoen om my Bruid gereed te kry!”

“My weë is onpeilbaar, so hou asseblief op om My gedagtes te probeer peil. Maak net al julle voorbereidings klaar en los die res vir My. Ek verstaan dat sommige besig is om oordeel te preek, maar Ek wil hulle net daaraan herinner dat as Ek sou besluit het om vroeër te kom; hulle dié was wat nie gereed sou wees nie en die gevolge van ‘n sondige wêreld sou verduur het.”

“Wat is Ek besig om te sê? Ek koester geen wrok teen die wat My wette oortree nie. Dis waar dat daar oordeel gaan wees en dat straf uitgedeel gaan word, maar net die wat self regverdig is waag dit om hulle aan die Vader gelyk te stel en hulle misnoeë oor siele uit te spreek.”

“Sien julle wat Ek probeer doen? Veroordeel Ek die sondaars of huil Ek vir hulle? Verstaan julle nou? Voel julle dit? Die oordeel is Myne, maar My hart van liefde is besig om vir hulle te breek! Om ‘n vinger te wys en te oordeel is nie My weg nie. Tensy julle natuurlik verwys na die manipulerende self regverdige Fariseërs van julle tyd, maar nog steeds is dit nie julle roep om te maak nie.”

“Geseënd is die sagmoedige, want hulle verteenwoordig My die meeste. Nie die vuurspuwende Ou-Testamentiese profete nie. Julle moet onder geen omstandighede daardie kleed aantrek nie. Bid eerder vir vergifnis sodat Ek die sondaars genadig sal wees en hulle betyds na die voet van die kruis aangehardloop sal kom. Moenie omdraai en ‘n vinger wys aan die wat My Woord verkondig nie, want Christene wat dit doen is ‘n klomp godsdienstige huigelaars!”

“Sien julle? My liefde lei tot bekering. Oordeel lei tot selfregverdiging vir die een wat oordeel. Selfregverdiging kom van Trots en die veronderstelling dat jy beter is as ander en daarom die reg het om hulle skuld op die lappe te bring. Hierdie tipe van optrede maak die deur wyd oop vir ‘n val.”

“My Bruid, Ek vra dat julle nie oordeel nie. Hou julle koppe laag en huil oor ander sondes soos jy oor jou eie huil. Julle huil mos oor julle eie sondes, dan nie? Hierdie is die optrede wat alles balanseer, want julle het baie meer ontvang in terme van prediking, genade en geleenthede as ander. As jy dus jou geld onnodig spandeer, is dit net so ernstig soos die een wat steel. Alhoewel jou geld onder jou beheer is, moet dit nog steeds gesien word as Myne omdat julle my rentmeesters is. Dus is die een wat ‘n pak bier steel omdat hy daaraan verslaaf is minder skuldig as die een wat geld uitgee op luukshede terwyl hy ‘n arme daarmee kon versorg het.”

“Verstaan julle nou? Daar is NIEMAND wat regverdig is nie, selfs nie eers een nie. Aan hulle wat baie toevertrou is, gaan baie van geëis word.”

“Moet nou nie oorboord gaan met hierdie Woord, op jou bors slaan en sê dat dit onregverdig is en dat daar geen hoop vir enige iemand is nie. Asseblief, moenie dit doen nie. Hou net op om ander te oordeel en die komende oordeel te verkondig asof jy onskuldig is en die res van die wêreld skuldig. Hou op daarmee!”

“Verneder julleself eerder en julle sal sien dat ander se klein oortredinge baie minder ernstig is as julle groot oortredinge omdat hulle My Genade nie ken nie.”

“Wat moet jy nou doen? Gaan op jou knieë en smeek vir vergifnis van sonde vir jou medemens. As jy dit doen, sal Ek baie gelukkig wees. Dit is My wil vir jou en dit sal ek seën in die tyd wat oorbly.”

“Ek seën julle nou almal van julle met teerheid en harte van genade. Gaan nou en doen julle net so.”

Prys die naam van  Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk