By God is niks onmoontlik nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek wil vandag met julle gesels oor bekommernisse. Die slim mense sê dat 99% van al die dinge waarvoor ons bang of bekommerd is nooit gebeur nie! Kom ons kyk na wat die Bybel hieroor sê.

In Jesaja 41:10 sê die Here vir ons: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

Waarom vrees ons dan? As Kinders van God is die Here met ons elke minuut van elke dag! Die Bybel gee ons hierdie versekering in die laasgenoemde vers! Daar is regtig niks om voor bang te wees nie! Niks waardeur God ons nie kan lei nie! Ek kan julle boekdele van getuienisse vertel waar die Here my al deur gevat het en elke slag sonder ‘n skrapie!

Kom ons gaan verder en kyk wat staan in Romeine 8:15: “Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!” Ons is Kinders van God en daarom mag ons nie meer ‘n slaaf van vrees wees nie.  Al wat ons moet doen as vrees ons oorval, is om te roep tot God en Hy SAL antwoord!

Kyk wat gebeur as ons die naam van die Here in ons benoudheid aanroep! In Jesaja 59:19 lees ons: “En hulle sal die Naam van die Here vrees van die westekant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af; want Hy sal kom soos ‘n saamgeperste stroom wat die asem van die HERE aandrywe.” Dis hoe vinnig die Here daar sal wees om sy kinders te help in hulle uur van nood! Daar is daarom absoluut geen rede vir vrees nie!

Om van tyd tot tyd bang te word is nie sonde nie. Ons is almal mense en die Here is vertroud met ons swakhede soos in Hebreërs 4:15 aan ons verduidelik: “Want ons het nie ‘n hoëpriester [Jesus] wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.”

Genesing van u vrese is beskikbaar en daardie genesing se naam is Jesus! In Lukas 4:18 se Jesus vir ons: “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;” Jesus sê self dat Hy gestuur is juis vir ons wat bevrees is! Hy WIL ons genees!

Wat gebeur met die vrees duiwel as die Here hom pak? Psalm 68:2 se vir ons: “God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig weg!” Hy vlug soos ‘n hond stert tussen die bene! Vrees, waar is jou oorwinning nou? Prys die HERE!

Maar dis nie al nie, want daar is nog baie! Jesaja 60:1 sê vir ons: “Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.” As jy jou vrese aan die Here oorgee, sal God jou verlig en vul met heerlikheid! Jy sal ‘n oorwinnaar wees in lig en waarheid en jy sal daarna glad nie meer vrees nie!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 609 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .