Die Bruilofsfees van Mattheus 22

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In hoofstuk 22 van Mattheus vertel Jesus die volgende gelykenis aan die skare.

Hy vergelyk die Koningryk van die Hemele met die van ‘n Koning wat vir sy seun ‘n bruilof voorberei het. Diensknegte was uitgestuur om die genooides na die bruilof te nooi met die boodskap dat alles gereed is en dat hulle moet kom, maar niemand het hulle daaraan gesteur nie.

Een vir een het die gaste weggegaan elkeen na sy eie stuk land of sy eie handelsaak. Die wat oorgebly het, het die Koning se diensknegte gegryp en hulle mishandel of selfs doodgemaak. Toe die Koning daarvan hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur om kwaaddoeners om te bring en hulle stad aan die brand te steek.

Die Koning sê toe vir sy diensknegte dat die bruilof gereed is, maar dat die gaste dit nie werd is nie en dat hulle moet uitgaan op die strate en almal moet versamel wat hulle vind om na die bruilof te kom; die slegtes en die goeies. So het die bruilofsaal vol gaste geword.

Die Koning sien toe iemand in die bruilofsaal wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie en vra toe hoe hierdie persoon ingekom het sonder ‘n bruilofskleed aan, maar hy kon nie antwoord nie. Die Koning beveel toe dat hierdie persoon gebind moet word en uitgewerp moet word in die buitenste duisternis waar daar ‘n geween en ‘n gekners van tande sal wees. Baie is geroep, maar min is uitverkies.

Ek hoef seker nie vir julle te verduidelik dat Jesus hier na die Bruilofsfees van die Lam verwys nie. Die Koning is God die Vader en die seun waarna verwys word is Jesus. Vir eeue word mense al uitgenooi na die Bruilofsfees van die Lam. Dit het begin by die Jode omdat hulle God se uitverkore volk is, maar hulle wou nie die uitnodiging aanvaar nie.

Daarna het God hom tot die heiden nasies (ons) gewend deur die Heilige Gees op ons uit te stort. Dit het begin met die Cornelius, die Hoofman oor Honderd, wat vir Petrus laat kom het om aan hom die pad tot bekering te verduidelik. Ons is letterlik die “goeies” en die “slegtes” wat versamel is om die bruilofsaal vol te maak. Deur die uitstorting van die Heilige Gees op ons wat nie Jode is nie, is ons waardig om voor die Troon van God die Vader te mag verskyn en so mag ons ook die Bruilofsfees van die Lam bywoon.

Die hele wêreld is dus uitgenooi na die Bruilof, maar soos ons vandag inderdaad ook sien, stel min belang om dit by te woon. God se Kinders word mishandel en party selfs doodgemaak omdat ons die uitnodiging wil uitstuur dat almal welkom is… Presies soos Jesus voorspel het dat dit sou wees.

Ons wat uitgenooi is moet egter sorg dat ons Bruilofskleed skoon en gereed is, want as iemand die Bruilof gaan probeer bywoon sonder ‘n Bruilofskleed aan, gaan daardie persoon uitgewerp word in die buitenste duisternis. Jy kan jou Bruilofskleed gereed en skoon hou deur gereeld vergifnis te vra vir jou sonde en jou beste te probeer om nie met die wêreld eenvormig te word nie. Sonde is lekker, maar die prys wat daarvoor betaal word op die einde van die dag kan jou meer kos as wat jy bereid is om te betaal. Nou praat ek van jou ewigheid. Om daarmee te dobbel is baie dom!

Jesus het ons almal oneindig baie lief, maar moet nooit vergeet dat Hy gebind is deur dieselfde reëls as wat Hy vir ons gestel het nie. God is Heilig en daarom moet ons Heiligmaking nastreef met alles wat ons het. ‘n Halfhartige poging tot heiligmaking is nie goed genoeg nie. Jesus het alles gegee wat Hy gehad het om ons te red en daarom moet ons ook alles gee om so alles te kan erf!

Prys die Wonderlike Naam van die HERE! Mag hierdie boodskap aan harte geseën word sodat almal gereed kan wees vir daardie dag wat binnekort gaan kom.

(Visited 380 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .