Die drie stappe om gered te kan word

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Vandag gaan ek stil staan en die vereistes om gered te kan wees aan julle verduidelik. Dis van uiterste belang dat almal dit moet verstaan, want ons hele redding en die komende wegraping hang daarvan af.

Soos julle weet, is daar drie vereistes om gered te kan word.

  1. Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  2. Sonde-berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  3. Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonde en OPHOU om sonde te pleeg.

Ons word bewus daarvan dat ons sondaars is die dag as die HERE deur die Heilige Gees met jou begin praat en jy daarvan oortuig word dat jy jouself nie kan red nie, maar dat net God kan. Vir my het dit in ‘n kerkdiens gebeur deur ‘n besoekende leraar wat oor die wegraping gepreek het. Ek het deur die preek besef dat ek ‘n sondaar was wat net deur Jesus gered kon word en toe die uitnodiging kom vir die wat hulle harte aan die HERE wil gee kom, het ek opgestaan. Hierdie is stap een: besef dat jy ‘n sondaar is en dat jy jouself nie kan red nie.

Stap twee kom as jy voor die HERE uit kniel en jou hart voor Hom uitstort. Jesus staan gereed, Hy WIL jou red, maar die keuse is en was nog altyd joune. Jy moet kies uit jou eie vrye wil om die HERE te volg, dan kom berou oor alles wat jy verkeerd gedoen het en dan bid jy vir vergifnis. Die HERE sal jou vergewe en jou plek in die Koningryk van die Hemele herstel soos dit van die begin af beplan was.

Stap drie is die sekerlik die belangrikste van almal, want dit is waar jy jou gehoorsaamheid aan die HERE bewys. Jy is nou oortuig daarvan dat jy ‘n sondaar is wat jouself nie kan red nie. Jy het berou getoon oor alles wat jy verkeerd gedoen het en Jesus het jou vergewe, maar nou kom gehoorsaamheid aan die Woord van die HERE.

Deur gehoorsaam te wees aan die HERE, neem jy afskeid van die ou sondige mens en die wêreld se begeertes en jy begrawe dit. Daarna staan jy ‘n nuwe skepsel van jou knieë af op en begin jy ‘n nuwe Gees Vervulde lewe. Jy begin die proses om die HERE, ons Bruidegom te leer ken. Hierdie is nie ‘n maklike leerproses nie en dit hou aan vir die res van jou lewe hier op aarde.

Op hierdie nuwe lewenspad gaan jy baie mense tee kom. Daar gaan baie strikke wees en baie sypaaie wat jou gaan weglei van die HERE af. Dit gaan harde werk kos om net op die pad te bly, maar die belonings wat jy gaan ontvang soos jy op die pad bly, gaan alles so die moeite werd maak! Jesus sê in Mattheus 24:13 “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.”

Soos ek reeds gesê het, gaan daar baie afdraai paaie op hierdie pad van redding wees. Baie van hierdie afraai paaie gaan parallel loop met die pad van redding sodat die wat daarop is, nie agterkom dat hulle op die verkeerde pad is nie. Maar kyk net wat sê Salomo in Spreuke 14:12 “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”

Mense bly maar altyd mense en ons almal het ‘n hunkering na vriendskap, selfs al is die vriendskap giftig vir ons. Ons hou nie daarvan om afskeid te neem van vriende terwille van ons nuutgevonde geloof nie en so probeer baie twee paaie gelyk bewandel. Hulle wil die HERE dien, maar hulle wil ook hulle vriende wat in die wêreld is, gelukkig hou.

Jesus sê in Lukas 16:13 “Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

So gaan drink ons gou ‘n drankie saam met ons vriende in die kroeg of ons gaan dans op ‘n Saterdag aand, want ek is mos gered en Jesus sal mos verstaan… As jy eenmaal gered is, is jy mos altyd gered. Jesus kan mos nie van my verwag om my vriende af te sê nie… Dis waar wat satan in jou ore fluister: as jy eenmaal gered is, is jy altyd gered en kan jy nie meer verlore gaan nie, maar Jesus het ook gesê dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig mag raak nie. (Romeine 12:2)

Boonop sê Jesus in Mattheus 10:37-38 “Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.”

Ek wil beklemtoon dat ons hier praat van geredde Kinders van God wat besig is om af te dwaal van die pad af. Mense wat tien teen een elke Sondag in die kerk sit en die HERE se Naam groot maak. Mense wat voorgee dat hulle groot Kinders van God is, maar die kat in die donker agter die deur knyp…

Verstaan julle nou Jesus se woorde in Mattheus 7:21 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.”

Verstaan julle nou hoe dit moontlik is vir geredde Kinders van die HERE om agter te kan bly in die wegraping? Die vir wie Jesus gaan sê “Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.” (Mattheus 25:12)

Liewe lesers; ek wil hê julle moet mooi luister en verstaan! Jesus het jou so lief dat Sy Vaderhart oorloop van liefde vir jou, maar daardie stap drie; daardie omkeer wat jy moet doen weg van die wêreld af; wanneer jy jou gehoorsaamheid aan die HERE gaan bewys; daardie stap gaan jou toekoms bepaal.

Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy gaan MOET kies. Die HERE is ‘n jaloerse God en Hy sal jou nie met die wêreld deel nie. Jy is Syne met alles wat jy het of jy is nie Syne nie. Daar is geen middelpad om te stap nie. Jesus sê in Mattheus 16:24 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.”

Moenie dat satan jou oortuig dat as jy gered is, jy maar in die wêreld kan leef nie, want dit is ‘n leuen!

Maak tyd vir Jesus in jou lewe. Bid en leer Hom ken! ‘n Mens leer tog iemand wat jy mee wil trou eers ken voor jy met daardie persoon trou. As jy verloof is, dan doen jy spesiale dinge vir daardie persoon om jou liefde aan daardie persoon te bewys.

As geredde Kind van die HERE is jy verloof aan Hom. Binnekort gaan ons met ons Heiland in die huwelik tree om vir altyd by Hom te wees. Maak dus tyd om Hom te leer ken en kom Sy gebooie na. Bewys jou gehoorsaamheid aan God die Vader deur jou kruis elke dag op te neem en die Een te volg wat alles vir jou gegee het.

Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk