‘n Heilige Leefstyl

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

‘n Vraag wat gereeld opkom is hoe ‘n mens heilig kan lewe omdat ons so sondig van natuur is. Jy wil die goeie doen, maar voor jy jou kom kry, dan staan die kwade jou by! Gelukkig het die Bybel die antwoord vir ons. Lees gerus verder!

Julle sien, om ‘n heilige leefstyl te volg is vir ons as mense geen maklike taak nie. Jesus weet dit en dis waarom ons net die klein bietjie hoef te doen en Sy Gees toelaat om die res vir ons te doen. Prys Sy Naam!

In 1 Timoteus 6 skryf Paulus aan Timoteus hoe om ‘n heilige leefstyl te volg en ek gaan dit nou met julle deel. Ek sal voorstel dat julle die hele hoofstuk op julle eie lees sodra julle kan.

Paulus begin in vers een deur te sê dat ons die base vir wie ons werk waardig moet ag sodat die Naam van God nie belaster mag word nie. As Christen staan jy uit soos ‘n seer duim by jou werk en mense weet jy ‘n Christen is, selfs die wat nie gered is nie weet dit! As jy skielik gaan begin om jou baas en die wat bokant jou aangestel is uit te vloek, dan gaan mense begin wonder wat se soort Christen jy jou eintlik is! Sommige gaan sê dat as dit is hoe Christene optree dat hulle nie Christene wil wees nie!

Paulus gaan verder deur te sê dat ons mense op ons lewenspad gaan ontmoet wat gaan dink dat Christenskap een of ander wins is. Mense wat jou met allerhande twisvrae gaan probeer vasvra, maar die Bybel glad nie gaan verstaan nie. Hulle redenasies gaan gebaseer wees op afguns, twis, lasteringe en bose agterdog. As jy hierdie mense ontmoet wat ‘n ander leer verkondig as wat instem met die gesonde woorde van die Here Jesus Christus, dan moet jy jou aan sulke mense onttrek!

Wees tevrede met dit wat jy in die lewe het en moenie dit wat ander het begeer nie. Die Christenskap wat jy het, is reeds ‘n baie groter wins! Ons het met niks in hierdie wêreld ingekom en dis duidelik dat ons niks daaruit sal kan wegdra nie. Die wat wil ryk word gaan in versoeking verval; skandelike begeertes wat ‘n mens laat wegsink in verderf en ondergang. Geldgierigheid is die wortel van alle euwel! Die wat dit begeer het afgedwaal van die geloof en hulle met baie smarte deurboor.

As Kinders van die HERE moet ons wegvlug van hierdie dinge! Jaag geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid na. Stry die goeie stryd van die geloof en gryp na die ewige lewe deur goeie dade en mededeelsaamheid, waartoe jy geroep is!

Wees nie hoogmoedig nie en moenie op jou eie krag staatmaak nie. Vertrou die HERE en laat Hom toe om vir jou te sorg in al jou behoeftes. Wees ryk in goeie werke sodat daar vir julle ‘n goeie skat weggelê word; ‘n fondament vir die toekoms wat gegrond is in die ewige lewe.

Bewaar jouself en bly op die regte pad. Vermy onheilige en onsinnige praatjies wat gegrond is in menslike kennis, want dit lei tot ‘n dwaalweg wat weglei van die geloof af.

Soos julle kan sien; is ‘n Heilige Leefstyl nie so moeilik nie. As ek alles in een sin kan opsom, dan is dit om op die HERE te vertrou met alles! Prys Sy Wonderlike Naam!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk