Die Een

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. (Mattheus 11:28)

Wie is die een wat hierdie belofte van rus vir ons maak? Wie is die een wat genesing belowe het, voorsiening gemaak het vir beskerming, vir hoop en vir ‘n toekoms? Wie is die een wat red en leer, wat ons lei en die Een wie ons eer?

Hy is die God van beloftes, die God van Waarheid en van Geregtigheid. Ons ken Hom as die Skepper van alle dinge, God van die heelal, Abba Vader, die een Ware Lewende God. Hy is die Waarheid, die Lig en die Lewe en ons ken Hom op baie Name, maar hier is van die Name wat vir Hom gebruik word in die Bybel.

ELOHIM – Beteken “HERE van die HERE”. (“God of Gods” in Engels.) Die hoogste God, God van alle Gode. Die naam kom meer as 250 keer voor en Elohim het hierdie wêreld en die heelal geskep.

YAHWEH – Beteken “Ek Is”. (“I am” in Engels.) Hy is die Een. Die Een wat altyd was en altyd gaan wees. Die Een Ware God; die Een aan wie alle mag gegee is. Die naam Yahweh of Jehovah is die een ware naam vir God en dit kom meer as 6800 keer in die Ou Testament voor. Toe Moses in die brandende bos met God gepraat het, het God aan Moses gesê “Ek is wat Ek is!” (Eksodus 3:14)

OUE VAN DAE – Die Oue van Dae is die een wat wys is en waardig is en die betekenis daarvan is letterlik wat dit sê. Ses keer in die Bybel word daar verwys na God as die “Oue van Dae”. Die eerste keer is in Daniel 7:9.

ADONAI – Beteken letterlik HERE of Groot God. Die woord is soortgelyk aan die woord Yahweh. Die Een Ware God; die Een aan wie alle mag gegee is. Die naam Adonai word gebruik as die naam Yahweh te heilig is om uitgespreek te word.

ABBA – Letterlik beteken dit “Vader”. Hierdie is die mees intieme vorm van al die name. Dit wys op ‘n liefdevolle God wat omgee oor elke aspek van ons lewens en ‘n God wat beskerm. ‘n Vader wat ons toerus en ons lewenspad saam met ons loop. In die Gees kan ons daarom uitroep Abba Vader!

EL ELYON – “El” beteken Sterk Een en “Elyon” beteken die Hoogste God. Die Woord “El Elyon” word afgelei van die Hebreeuse betekenis om op te gaan. Soos David geskryf het in Psalm 7:18 “Ek wil die HERE loof na sy geregtigheid en die Naam van die HERE, die Allerhoogste, psalmsing.”

EMMANUEL – Letterlik beteken dit God met Ons. Jesus is God in ons midde; die volheid van God in menslike vorm. Ons lees die eerste keer van die naam in Mattheus 1:23 “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.”

JEHOVAH JIREH – Beteken God sal voorsien. Net soos God vir Abraham van ‘n ram voorsien het in die plek van sy seun Isak, net so het Hy Sy eie Seun voorsien in ons plek sodat ons hoef te sterf nie. Jesus was die hoogste prys wat ooit betaal was vir ons om ons te red! God sal alles wat ons nodig het voorsien en ons hoef oor niks bekommerd te wees nie.

Hierdie is net ‘n paar van die name. Daar is nog baie ander ook wat variasies is van die wat ek bo genoem het. Al hierdie name kom neer op die Een wat voorsien, die Een wat omgee, die Een wat skiete genees, God die magtige een, die Een wat Is!

Jesus sal sy doel in ons volbring, selfs al vaal ons in die proses. Jesus is die Prins van Vrede, die Een wat vir ons veg. Hy is die een wat ware vrede en harmonie in ons lewens bring. Die teenwoordigheid van God word nie tot ‘n kerkgebou beperk nie, maar is toeganklik vir almal wat Hom liefhet en Hom dien.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 135 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .