Die geknakte riet sal Hy nie breek nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek skryf hierdie gedeelte volg op my vorige skrywe “Ek wou gaan visvang, maar die nette was stukkend”. As u nog nie hierdie stuk gelees het nie, gaan lees dit dan asseblief eerste voor u hierdie gedeelte lees.

Die HERE het ons oneindig lief en Hy haat dit om hard met ons te praat, maar as dit wat ons doen Sy liggaam en kerk aanraak, dan moet daar opgetree word om regstelling te verseker. Ek weet dat ek seker met ‘n baie klein groepie gepraat het, maar dit was nodig dat almal die boodskap kry sodat almal bewus kan wees van hierdie sluipende gevaar.

Onthou dat naasteliefde UITERS belangrik is, want dit is tog immers die tweede gebod! Naasteliefde is die spil waarom alles draai. Sonder dit, gaan jy jouself diskwalifiseer vir die wegraping! Jy sal nie weggeraap word nie, dit kan ek jou belowe! Al is jy die grootste Christen en al preek jy jou stem hees en pos honderde Bybel versies op internet vir mense. Sonder naasteliefde, skop jy net ‘n geraas op en is jy ‘n klinkende metaal en luidende simbaal!

Hierdie tipe ding van mense oordeel kom van siele af wat aan ‘n minderwaardigheid kompleks lei. Hulle verlang om deur mense aanvaar te word, maar die wonde loop so diep dat hulle hulleself van mense vervreem met die dinge wat hulle sê.

Hoe maak ‘n mense so iets reg? Deur na Jesus te gaan sodat hy jou gedagtes oor jouself kan herrangskik en jou wonde kan genees. Dis baie moeilik, indien nie onmoontlik nie, vir iemand om ander mense te lei terwyl hulle sulke diep wonde in hulle harte rond dra. As dit sou gebeur dat hierdie mense in leierskap posisies aangestel word, trek hulle ander siele aan wat soortgelyke wonde as hulleself het. Jy het basies twee keuses as jy sulke wonde in jou lewe het: laat Jesus toe om jou te genees of gly dieper in die put van jaloersheid en verwerping. Ellende hou van geselskap, daarom soek gewonde siele die geselskap van ander gewonde siele op.

Beklee jou met liefde soos die HERE ons met liefde beklee. As jy jou stilte tyd jou, dan sal die HERE jou rus gee en jou siel verkwik. As jy voel dat jaloersheid en bitterheid besig is om in jou pos te vat, gaan dan dadelik na die HERE toe. Bely dit en vra vir vergifnis en genesing. Die HERE sal jou hart genees sodat die liggaam van Christus kan genees, maar die HERE het jou samewerking nodig om dit te kan doen. Dis belangrik om te weet dat hierdie self-regverdige houding gif is wat nie van die HERE af kom nie. Jy verdedig nie die HERE se waardigheid as jy ander aanval en fout vind nie; jy saai verdeeldheid; jy breek die nette en jy verstrooi die vangs; God se vangs!

Het julle al ooit gewonder waarom daar so baie mense opstaan en preek wat absoluut geen opleiding het om dit te doen nie? Dis omdat baie van ons opgeleide predikers, geen ondervinding het in die wet van genade nie. Die HERE het daarom predikers geroep om Sy mense te lei en hulle toegerus met wat hulle nodig het sodat hulle brood op die regte tyd aan die HERE se volk kan gee. Dis na hierdie mense waarna die HERE verwys in die Bybel as Hy sê die eerste gaan laaste wees en die laastes eerste en ook die loon van die werker wat laaste begin het gaan dieselfde wees as die een wat heel dag werk.

Daar is hoop vir almal. Die HERE het nie gekom om te oordeel nie, maar om lief te hê, te genees en aan te moedig. Daarom verlang Hy van ons wat die Woord verkondig om liefde uit te straal vir ons medemens. ‘n Geknakte riet, sal die HERE nie breek nie.

Gaan nou na die HERE toe en laat Hom toe om jou wonde te verbind met olie en met wyn. Hy staan gereed om jou te vergewe. Kom net soos jy is!

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk