Ek wou gaan visvang, maar die nette was stukkend

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het ‘n baie harde boodskap vir julle, daarom vra ek julle om my vooraf te vergewe as ek iets gaan sê waarvan julle nie hou nie.

Die HERE is uiters gegrief is en Hy wil hê dat hierdie boodskap uit moet gaan voor dit te laat is. Die van julle wat sê dat julle hierdie boodskap al gehoor het of dat dit nie op julle van toepassing is nie, praat met die HERE daaroor en maak seker dat dit nie op jou van toepassing is nie. Om mense in jou hart aan te val, is erger as om mense fisies aan te val in die openbaar. Selfs al val jy daardie persoon in jou gedagtes aan maak dit nie saak nie, want selfs gedagtes word hard en duidelik in die HEMEL gehoor!

Ek verwys na aanvalle teen jou medemens, mede-Christene en selfs teen ander Christen gelowe. As jy jou hieraan skuldig maak, gaan jy jouself diskwalifiseer vir die wegraping! Jy SAL NIE weggeraap word nie! Die HERE het ons al oor en oor hieroor gewaarsku en dit is ‘n baie ernstige waarskuwing: as jy die wegraping wil mee maak, KAN jy nie krities wees oor ander mense, mede-Christene en ander Christen gelowe nie. Hierdie is geen ydele waarskuwing nie. As jy aspris ‘n ander broer of suster afkraak dan vat jy die HERE se outoriteit en sy troon in jou eie hande en laster jy die werk van die HEILIGE GEES! JY SAL NIE IN DIE WEGRAPING SAAM GAAN NIE!

Laster is om te vervloek of om minagting te wys teenoor GOD en alles wat HEILIG is. Iemand wat sy lewe gegee het om die Woord van die HERE te bedien is heilig in die oë van die HERE. Om so iemand in jou gedagtes of self mondelings aan te val is ‘n misdaad teen die Heilige Gees! Hierdie is ‘n baie ernstige waarskuwing! Ek gaan nie julle bloed op my hande hê omdat ek julle nie gewaarsku het nie. Julle sal agtergelaat word om deur die verdrukking te gaan terwyl die wat julle vervloek, uitskel en verwens in die wegraping weggeneem word! Jy gaan agtergelaat word om deur die brutaliteit van die verdrukking te gaan. Luister na my woorde!

Dieselfde geld vir mense wat die Woord van God gebruik as ‘n wapen om ander mense mee by te kom! Hou op daarmee! Hou op om die Heilige Gees te grief deur dit wat heilig is te meng met dit wat vuil is.

Om iemand anders te veroordeel is soos om ‘n vuil babadoek om te ruil. As jy die doek afhaal gooi jy dit in die vuilis. Jy haal nie die doek af, speel met dit wat in die binnekant is, ruik daaraan en smeer dit dan aan ander mense se gesigte nie!

Hou op om die onheilige met die heilige te meng! Hou op om ander Christen Groepe af te kraak, want jy beroof die HERE van die lyding wat hy op die kruis meegemaak het vir elke siel op hierdie aarde. Jy is besig om die skape van die HERE te verstrooi. Hou op daarmee!

Staan daar nie in Matteus 7:1-5 geskryf: “Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.”

Jy GAAN verantwoordelik gehou word vir jou gelaster! Verstaan julle hoe ernstig dit is? As ‘n siel ‘n Christen Groep verlaat omdat hy/sy gehoor het dit is sleg, word daardie siel ‘n lokvink vir die bose. Met ander woorde, daardie siel word van God gesteel as gevolg van die woorde wat uit jou mond gekom het. Jy is verantwoordelik vir daardie siel wat hel toe gaan! Jy het daardie siel se bloed en die HERE se bloed op jou hande!

As dit hard klink, dan is dit bedoel om hard te wees. Baie mense is skuldig aan hierdie optrede en die HERE weerhou Sy seëninge van baie van ons as gevolg van hierdie karakter fout. Jy diskwalifiseer jouself van enige seëninge omdat jy ander oordeel! Vra dadelik om vergifnis as jy skuldig is en moenie uitstel nie!

In Efesiërs 4:29-32 staan: [29]  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. [30]  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. [31]  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. [32]  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Ek wil hê dat julle moet weet dat as jy weier om jou medebroer of suster te vergewe vir dit wat hulle gesê of gedoen het teenoor jou, die HERE ook gaan weier om jou sondes te vergewe. Die HERE het dit al verskeie kere hard en duidelik gesê dat Hy ons nie kan vergewe as ons ander mense nie vergewe en vrystel van hulle oortredinge nie. Matteus 6:12 “…en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;”

In Johannes 17:20-23 staan geskrywe: [20]  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo— [21]  dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. [22]  En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. [23]  Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.”

Hierdie is wat ons Christene maak, liewe leser! Dit is hoe ons erken sal word en hoe ons sal uitstaan uit die wêreld uit! Dit is hoe ons sal weet wie die ware Christene is! As jy die Woord van die HERE verkondig en jy het geen naaste liefde nie, maak jy net ‘n geraas! Dit wat jy verkondig word swart gesmeer deur jou optrede. Uiteindelik gaan die wat na jou luister jou voorbeeld van bitterheid volg en gediskwalifiseer word om die wegraping mee te maak, of hulle gaan wegbreek om die Ware Jesus te soek.

Luister en luister nou mooi. Moenie na kritiek of laster van ander mense luister nie. As jy dit doen, neem jy jou saligheid, jou kwalifikasie om die wegraping mee te maak in jou eie hande. Vir die van julle wat jonk in die Christenskap is, hierdie is ‘n kritieke kwalifikasie om die wegraping mee te kan maak. Moenie jou ore uitleen aan kritiek of laster nie. Dit is nie die HERE nie!

Ons is almal vissers van mense. Die HERE gooi die net wyd oor hierdie wêreld en ons werk is om die visse in te bring voor dit ter laat is. Wees getrou aan jou pos. Moenie die net laat val nie. Moenie die net laat skeur nie en moenie die net met geweld uit die hande van ander probeer ruk wat die vashou nie. Werk saam met mekaar. Moenie een vis laat wegkom nie. Werk saam om die vangs in te bring!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 252 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .