Die mens van sonde geopenbaar

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Die afgelope ruk slaan my Bybel aanmekaar oop by 2 Tessalonisense 1. Eers kon ek dit nie verstaan nie, want waarom sal ek so baie keer dieselfde gedeelte kry, maar gister aand het die HERE dit aan my geopenbaar.

Ek voel daarom gelei om vir elkeen van julle wat hierdie lees ‘n gebed te doen soos dit in 2 Tessalonisense 1 opgeteken is. Kom ons bid.

Ek wil vandag soos Paulus die HERE dank vir elkeen van julle wat Hy deur Sy genade aan my gegee het om te bedien en vir die geleentheid om elkeen van julle te kon sien groei in die genade van Jesus! Ek wil roem in die HERE oor elkeen van julle omdat julle so volhard het ten spyte van die verdrukkinge wat elkeen van julle ondervind. Hierdie verdrukkinge is ‘n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die Koningryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle dan ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te gee en aan julle wat verdruk word verligting te gee, terwyl ons wag op die openbaring van die HERE Jesus saam met Sy magtige engele uit die Hemel uit. In vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat die evangelie van onse Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal ‘n straf ondergaan, ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die HERE en die heerlikheid van Sy sterkte, wanneer Hy kom om verheerlik te word en deur Sy heiliges bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want my getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ek vir julle dat die HERE julle die roeping waardig mag ag en dat Hy die werk wat in julle begin is volkome mag maak, sodat die Naam van Jesus in julle verheerlik mag word ooreenkomstig die genade van Jesus Christus! Amen!

As hierdie gebed vir julle soos ‘n afsluiting klink, dan is julle reg, want Jesus het vir my gewys dat ons tyd amper om is en dat die skrifte vervul is wat sê “…want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf.” (2 Tessalonisense 2:3)

Ons almal weet hoe hard die Corona Virus ons getref het en hoe baie gesterf het as gevolg daarvan. Dit is ook geen geheim meer dat hierdie pandemie nie net ‘n oordeel van God was nie, maar oor ‘n toets was om te sien of mense hulle nie tot God wil bekeer en Jesus eerste stel in hulle lewens nie. Dit het gedeeltelik gewerk, maar ten spyte daarvan is die Woord van die HERE weereens vervul: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.” (Openbaring 22:11)

Daar is mense wat uit hierdie pandemie uitstap sonder ‘n werk met net die klere aan hulle lyf, maar hulle is geregverdig by die HERE en dan is daar mense wat uitstap, seuns van die verderf en in wie die afval geopenbaar is oor die rykdom wat hulle bymekaar gemaak het op die rug van lyding van ander… Naasteliefde is nie in hulle gevind nie. Julle sien, hierdie pandemie het nie gekom om karakter te bou nie, dit het gekom om karater te ontbloot.

Ek skryf nie hierdie as ‘n oordeel nie en self veroordeel ek niemand nie, want net een kan oordeel, naamlik Jesus Christus! Maar ek kan aan julle uitwys sodat julle kan sien en kan oplet dat God ‘n waarmaker van Sy Woord is! Prys Sy Naam!

Jesus se Woord is waar en elke vers daarvan sal vervul word.

Ek prys die HERE vir die van julle wat ongeskonde deur hierdie pandemie gekom het. Vir die ander; onthou dat God se oordeel regverdig is. Bekeer jou tot die HERE tot die vergifnis van sonde en moenie nog ‘n maal uitstel nie!

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk