Die nuwe jy – Kolossense 3:1-17

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Almal het al gewonder oor hoe ons as Kinders van die Allerhoogste God moet optree, want ons is tog immers gesante van hom!

Ek het al op verskeie geleenthede hieroor geskryf, maar Kolossense 3:1-17 gee ‘n baie beter verduideliking as wat ek ooit op my eie vir julle sou kon bring. Ek gaan die verse een vir een doen en dan ook so verduidelik.

[1]  As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. [2]  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. [3]  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.”

Julle moet verstaan dat ons aardse lewe hier op Aarde baie kort is. Iemand het eenslag vir my gesê dat ons lewens soos ‘n baie lang tou is wat geen einde het nie. Aan die begin van hierdie tou is daar ‘n leer omhulsel wat keer dat die tou uitrafel. Julle moes dit al gesien het op die toue wat hulle gebruik om skepe mee vas te maak asook die wat gebruik word om mee tou te trek. Dis ‘n baie klein stukkie van die tou wat hulle so oortrek om dit te beskerm. Ons aardse lewe speel homself af op daardie leer omhulsel en die dag wat jy sterwe, stap jy van daardie leer omhulsel af die ewigheid in.

Anders as ander mense is ek nie bekommerd oor my aftrede en of ek genoeg bymekaar gemaak het vir my aftrede nie. Waarom nie? Omdat die HERE vir my sorg. Hy sal sorg dat daar genoeg is wanneer die tyd reg is. Dit gebeur wanneer jy die dinge van bo begin bedink en nie dit wat op aarde is nie. Dinge waaroor jy jou altyd bekommer het, bekommer jy jou nie meer oor nie, want jy het nou ‘n Vader in die Hemel wat vir jou baie lief is en wat vir jou sorg in al jou behoeftes.

[4]  Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.” (Kolossense 3:4)

Die mense om jou sal hierdie nuutgevonde manier van lewe nie verstaan nie. Om die waarheid te sê, hulle gaan dink dat jy van lotjie getik is! Maar daar sal ‘n dag kom wanneer ons saam met Christus geopenbaar sal word en dan sal almal sien dat ons nie so van ons koppe af was soos wat hulle gedink het nie!

[5]  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, [6]  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, [7]  waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.” (Kolossense 3:5-7)

As nuwe Kinders van die HERE wat hulle ou sondige bestaan afgelê het, mag ons nie meer deelneem aan aarde sondes nie. ‘n Lys van sondes wat onbetaamlik vir ‘n Kind van die HERE is word ook aan ons gegee, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. Hierdie dinge behoort nie in ‘n Kind van die HERE se lewe nie en ons moet hierdie dinge ten alle koste vermy.

[8]  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.” (Kolossense 3:8)

Saam met ons sondige bestaan moet ons ook dinge aflê soos toorn, woede, boosheid, laster en skandelike taal. Ek kan julle verseker dat hierdie dinge nie maklik gaan wees nie en dat jy baie gaan val voor dit gaan lyk of jy ‘n oorwinning gaan behaal.

Julle moet egter weet dat ons ‘n liefdevolle HERE dien wat gereed staan om elke oortreding wat ons ook al kan begaan wil en kan vergewe! Hy staan nou gereed om jou te vergewe, maar jy moet vra!

Aan die einde van die dag gaan dit nie oor hoe goed jy dit reggekry het om nie te sondig nie, dit gaan oor jou bedoeling; na die wil van jou hart. As jy probeer en jy vaal en jy vra vergifnis en jy hou aan probeer, tel dit baie meer as die persoon wat vaal en bly lê.

[9]  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het [10]  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, [11]  waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.” (Kolossense 3:9-11)

Moenie vir mekaar jok nie, want die ou mens is nou begrawe en jy is nou ‘n nuwe skepsel. As jou vrou jou dus vra of sy gewig opgetel het, antwoord dat eerder dat die vertrek kleiner geword het!

Jy is nou die ewebeeld van die Skepper; ongeag die kleur van jou vel of jou herkoms. Hierdie dinge maak nie vir die HERE saak nie. Die ou mens is gekruisig en begrawe. Hy of sy bestaan nie meer nie.

[12]  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. [13]  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.” (Kolossense 3:12-13)

Wees geduldig met mekaar, want ons is almal broers en susters in die HERE! Ons is nie almal op dieselfde valk van heiligmaking nie en daar sal mense na jou toe kom met wat jy bestempel as in “dom vraag”. Daar is nie iets soos “dom vrae” nie; net mense wat nie weet of verstaan nie. Hulle moet aan die hand gevat word en in liefde gelei word tot hulle verstaan. Verdra en vergewe mekaar en as daar een is wat ‘n klagte teen jou het, vergewe daardie persoon soos die HERE jou skulde vergewe. Leef die vrugte van die Heilige Gees uit! (Galasiërs 5:22)

[14]  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. [15]  En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.” (Kolossense 3:14-15)

Naasteliefde is die band wat alles aanmekaar hou. Laat die vrede van die HERE waardeur ons een liggaam in Christus is, in ons harte heers met dankbaarheid.

[16]  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. [17]  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.” (Kolossense 3:16-17)

Leer en vermaan mekaar in liefde en nie in afguns nie. Wees dankbaar vir alles wat julle ontvang. Doen alles wat jy doen asof dit vir die HERE is en dank die HERE dat jy die geleentheid kon hê om iets vir Hom te doen. Onthou Mattheus 25:40 “En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” Gaan en doen julle net so!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 358 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .