Die Vryheid van Keuse

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet maar net te goed dat ek die laaste ruk vreeslik baie praat oor die bekering, vergifnis en die HERE aanneem as Persoonlike Saligmaker. Hierdie is konsepte wat vir die HERE baie belangrik is en ek wens mense wil gehoor gee…

Vandag praat ek met die ongelowiges en die wat teruggeval het. Die van julle wat gered is wat ongeredde vriende/vriendinne het, stuur gerus hierdie stukkie aan en moet geensins bang wees wat enige iemand van jou gaan dink nie.

Daar is ‘n gesegde wat ek eenslag gelees het: “Ons is vry om enige die keuse in die lewe te maak, maar ons is nie vry van die gevolge van daardie keuse nie.” Hierdie is seker van die waarste woorde wat nog ooit geskryf is, want dink ‘n bietjie daaroor na. As ek ‘n vuurhoutjie aansteek, kan ek met daardie vlammetjie maak wat ek wil, maar as ek ‘n huis aan die brand steek, dan gaan ek verantwoordelik wees vir wat ook al daarna met my gebeur. As ek tronk toe gestuur word vir my dade, gaan dit my skuld wees en myne alleen, want ek het die vuurhoutjie aangesteek! Laasgenoemde is maar een voorbeeld en ek kan nog baie meer opnoem!

By God werk dit presies dieselfde. Ons het die keuse om Hom te dien of nie, maar uiteindelik gaan ons die een wees wat moet gaan verantwoording doen vir ons dade. Ek weet nie van julle nie, maar as ek die bose dinge sien wat mense aan mekaar vandag doen, dan is daar ‘n hele paar mense in wie se skoene ek nie wil staan nie! Jy gaan alleen voor God staan en moet verduidelik. Onthou, dat daar absoluut geen verskoning is wat jy gaan kan optower wat gaan werk nie.

Die Bybel sê vir ons in Romeine 3:23 “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Dit beteken dat daar geen mens op aarde is wat nie gesondig het nie. Romeine 6:23 se verder: “Want die loon van die sonde is die dood.” Dit beteken dat ons almal verdien om te sterf vir ons sondes. Hiermee word nie bedoel sterf soos in sterf van ouderdom nie. Sterf beteken om ‘n ewigheid te spandeer sonder God; ‘n ewigheid in die hel. Hierdie is die enigste straf vir sonde omdat God ewig is. As iemand eers in die hel is, dan is dit vir ewig. Daar is geen uitkomkans nie; niks wat u kan sê doen of redeneer om daaruit te kom nie. Daar is geen verskoning nie; geen jammerte en bowenal geen genade nie.

Ek weet dat baie van julle gaan sê dat ek nou besig is met bangmaak stories, maar die bewyse van ‘n hel wat ‘n werklikheid is, is in die Bybel opgeteken in Lukas 16:19-31. Uit ‘n ander oogpunt: wat verkies u? Om nou bang gemaak te word terwyl u nog die tyd het om iets aan die probleem te doen, of om later uit te vind dat die Bybel reg was en dan niks daaraan te kan doen nie?

Gelukkig is daar ‘n oplossing en Sy Naam is JESUS! Meer as twee duisend jaar gelede het Jesus op Golgota’ s heuwel op die kruis gesterf vir ons. Die prys vir ons sondes is betaal; alles daarvan, ongeag wat jy gedoen het! Jesus sê self in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dit beteken dat Hy die enigste weg Hemel toe is. Daar is geen ander nie. Geen mate van self regverdigheid of deur ‘n goeie lewe te lei gaan vir jou help om Hemel toe te gaan nie, want ons het ALMAL gesondig. (Romeine 3:23) Sonde verwyder ons van God en die Hemel. Die enigste pad Hemel toe is die een wat lei deur die verlossing wat deur Jesus daar gestel is. Moenie dat satan vir jou lieg deur ‘n ander weergawe hiervan te vertel nie, want hy sal!

Die HERE is vir ons as mens baie lief, want Hy het ons gemaak. Hy ken elkeen van ons op die naam en Hy wil nie hê dat enige een van ons verlore moet gaan nie. Jesus erken dit self in Johannes 3:16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Ons het dus nie nodig om ‘n ewigheid in die hel sonder God deur te bring nie. Jesus is die antwoord! In Romeine 3:22 en 24 staan geskrywe: [22] …deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; [24] en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” Deur jou hart vir die Here te gee en Hom as Saligmaker aan te neem, kan enige iemand gered word, ongeag wie jy is of wat jy gedoen het. Die prys vir ons sonde is reeds op Golgota betaal. Ons moet net die kaartjie gaan afhaal en glo!

Hoe eis ons dan ons vergifnis? U moet op u knieë gaan en u sonde voor God bely. Dan moet u berou daaroor toon en onderneem om dit nooit weer te doen nie. Dis ‘n gelofte wat u voor God aflê. Onthou dat daar geen maklike bid-gou-hierdie-gebed-en-alles-is-vergewe is nie. Dis ‘n nuwe lewenswyse wat u op u knieë gaan begin!

Nadat u die Here aangeneem het as u Persoonlike Saligmaker is dit baie belangrik dat u afstand doen van u sonde en sondige bestaan. As u ‘n strafregtelike hof op aarde vrygespreek word van ‘n oortreding teen u, gaan u tog nie uit en doen dit weer nie! Soortgelyk help dit nie u smeek God om genade, maar gaan dan uit en doen dieselfde sonde weer nie.

As u mense te na gekom het, dan moet u om verskoning gaan vra. Ek weet dan dit ‘n ongemaklike taak is om te doen, maar dis vir God uiters belangrik dat ons mekaar se oortredinge vergewe net soos Hy ons oortredinge vergewe! Maak nie saak of die persoon u verskoning aanvaar of nie. U kant van die saak is dan skoon.

Die volgende stap is om ‘n lewe in Christus te lei. U moet u lewe inrig volgens die Wet van Christus soos uiteen gesit in Mattheus 22:37 – 40: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Let daarop dat hierdie veranderinge is wat nie onmiddellik gaan plaasvind nie. Die HERE gaan begin om met u ‘n pad te loop en dit gaan tyd vat om die weg op die regte manier te wandel. U gaan struikel en val. U gaan wonder of u die regte ding gedoen het. Dis menslik om te wonder, maar weet dit: U KAN GEEN BETER KEUSE MAAK NIE! Moet asseblief nie dat satan vir jou lieg nie, want hy sal!

Onthou wat ek in die begin gesê het? “Ons is vry om enige die keuse in die lewe te maak, maar ons is nie vry van die gevolge van daardie keuse nie.” Die keuse om God te volg is nou u s’n om te maak. Openbaring 3:20 sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net jy kan die deur van jou hart vir Jesus oopmaak. Niemand anders kan nie. Maak die regte keuse!

Mag die HERE hierdie boodskap aan almal se harte seen!

(Visited 277 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .