Is ek waardig?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek wil vandag stilstaan by ‘n enkele vers in Lukas 21:36: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Ons almal weet dat die wegraping gaan kom. Sommige van ons weet selfs hoe naby die tyd gekom het en hoe min tyd ons het. Dis waarom die vers hierbo vir baie tot struikeling is, want hulle kan nie bepaal of hulle waardig is of nie. Ek kan vandag vir julle sê dat alles gaan oor hoe jy die standaard wat God daargestel het nakom.

Eerstens vorm Gebed en Bybel lees die basis van enige Christen se lewe. Jy kan jouself nie ‘n Christen noem as jy nie jou Bybel lees of Bid nie. Hierdie is die mees basiese ding wat jy kan doen om te verseker dat jy waardig is.

Tweedens moet jy jouself oopmaak vir die leiding van die Gees en die Gees van die HERE toe laat om jou aan die hand te vat en te wys waar jy kan verbeter. Die Gees sal in jou lewe teenwoordig word deur die vrugte wat jy dra soos in Galasiërs 5:22 genoem: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” Hierdie dinge vorm die basis waarin die Bruid van die HERE moet voldoen. Die vrugte van die Gees is wat jou lampie vol olie gaan hou en jou deur die middernagtelike waak gaan wakker hou!

Derdens moet jy die HERE se gebod uitleef soos in Mattheus 22:37 – 40 opgeteken: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Naasteliefde is die sleutel. Die skrikwekkendste is dat daar baie Christene is wat alles nakom en so seker is dat hulle saam met Jesus op Sy Heilige Berg gaan staan, maar as dit by naasteliefde kom het hulle niks daarvan nie… Naasteliefde is die finale toets. As jy nie bereid is om ander lief te hê soos wat die HERE jou lief het ten spyte van hulle foute nie, dan is jy nie waardig om dit wat kom te ontvlug nie.

Ek weet dis harde woorde, maar julle moet weet dat baie mense verblind word deur hulle eie self geregtigheid! Hulle is op ‘n kruistog om ander se foute op te spoor en te ontbloot, maar hulle sien hulle eie nie raak nie.

Julle moet verstaan dat die HERE niemand wil agterlaat nie; daarom kyk Hy na jou bereidwilligheid om die standaard wat Hy daargestel het na te kom. Ons almal het tekortkominge; ek het ook, en jy gaan struikel en val, maar as jy die bereidwilligheid het, dan sal jy waardig wees ten spyte van jou foute. Die HERE doen dit omdat daar mense is wat nie die Geestelike Volwassenheid het om hierdie begrippe te verstaan of te kan uitleef nie. Vir hulle is daar genade.

Die HERE kan egter nie iemand se tekortkominge miskyk as daardie persoon opsetlik is nie. As jy weet jy doen verkeerd, maar jy doen dit nogtans, dan is jy opsetlik!

Julle moet weet dat na die wegraping jy die kleed van die ewige lewe gaan ontvang. As jy teen daardie tyd nog nie geleer het om jou naaste te vergewe en lief te hê nie, want se soort bruid gaan jy vir die HERE wees? Een wat vol wraak en nyd is?

Wat kan ons doen? Soek die HERE in die stil oggend ure sodat Hy aan jou kan wys wat dit is wat Hom pla en waarvan Hy nie hou nie. Jesus is vol genade en jammerte vir jou en Hy sal jou genees van al jou tekortkominge sodat jy saam kan gaan op daardie dag wat baie gou gaan kom. Die HERE het jou lief en Hy kasty die wat Hy lief het. Niks kan erger wees as die dag na die wegraping wanneer die HERE die blinddoek afhaal en jy sal sien net hoe verkeerd jy was nie.

Vat hierdie boodskap asseblief ernstig op. Kyk veral na daardie donker hoekies van jou hart wat jy so graag vir ander wegsteek. Die HERE weet daarvan en hy wil lig in daardie donker hoekies laat skyn sodat jy voor Hom kan staan sonder rimpel of enige iets dergeliks.

Jesus is baie lief vir jou, liewe leser. Moenie jou van Hom af onttrek nie.

(Visited 363 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .