Die Wonder van Kersfees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat daar sommige is wat nie glo in Kersfees nie, maar vir my bly dit vir die mees wonderlikste tyd van die jaar!

Ons almal weet dat die moderne samelewing met die hulp van satan Kersfees ‘n spreekwoordelike goue kalf gemaak het soos wat die Israeliete in Eksodus 32:5-8 gedoen het, maar ten spyte van satan se beste pogings, kon hy nie daarin slaag om die wonder van Kersfees onder die Kinders van die HERE weg te vat nie! Hoekom nie? Kom ons kyk!

“En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.” (Lukas 2:10-11)

Hierdie is Goddelike liefde, my dierbare leser! Dat God Die Vader, die skepper van alles wat op aarde wat bestaan; die mens so hoog geag het, dan Hy Sy enigste Seun gestuur het om te kom sterf vir ons sodat ons die ewige lewe kan hê! Dit is ‘n liefde wat nie beskryf kan word nie; ‘n liefde tot die vergifnis van sonde en die ewige lewe! Prys die Naam van die HERE!

“En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.” (Lukas 1:28)

Die geboorte van Jesus het Engele gemaak wat hulle moet wees: boodskappers van goeie nuus! Dit laat skaapwagters hulle skape in die veld los om self hulle eie herder te gaan soek en dit lei sterrekykers na die bron van lig! Prys die Naam van Jesus!

“En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.” (Miga 5:1)

Die koms van konings was in die tyd van die Bybel baie lank vooruit voorspel. Net so met Jesus se geboorte; die een wat tot in ewigheid sal regeer!

“En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.” (Lukas 2:12)

Dit is waaroor Kersfees gaan: ‘n baba gebore in ‘n stal wat die wêreld vir altyd sal verander! Wanneer ons Kersfees vier, dan vier ons daardie tyd toe die Woord wat die sonnestelsel in aanskyn geroep het van alle krag afstand gedoen het en na ons gekom het uit liefde in die kragtelose liggaam van ‘n menslike baba! Jesus het nooit aan Sy Goddelike posisie vasgehou nie en nog minder het Hy as ‘n belangrike persoon na die aarde gekom. Hy het gekom as ‘n gewonde mens; as ‘n mens tussen mense!

“Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid.” (Jesaja 9:5-6)

Jesus is in die eerste eeu gebore, tog behoort Hy tot alle eeue. Hy is as Israeliet gebore, tog behoort Hy tot alles lande. Hy is in die stad Betlehem gebore, tot behoort Hy tot alle stede!

“En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.” (1 Johannes 4:16)

Die bron van vreugde wat saam met die Kersgety gaan lê diep in jou binneste en daardie vreugde droog nooit op nie. Slegs Jesus gee daardie vreugde. Sonder Jesus is die Kersgety ‘n sinnelose sameflansing van oorlewing en bygeloof en ‘n dol tyd van oorbesteding.

Jesus moet die bron van jou blydskap wees, want uit Hom, tot Hom en deur Hom is die lewe en ook jou lewens vreugde! Prys die Naam van Jesus!

“Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!” (Lukas 2:14)

Ons kan nie vrede op aarde bewerkstellig voor God se vrede nie in ons eie harte is nie. God is so ongelooflik goed vir ons! Binnekort gaan Sy genade soos ‘n son oor hierdie aarde begin skyn en dan gaan Hy lig maak vir almal wat in duisternis lewe!

“Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” (Mattheus 1:20-21)

Jesus is ons verlosser! Net deur Jesus het ons die versekering van verlossing, die vergewing van sonde, die toetreding tot God en die waarborg van die Hemel vir wanneer ons sterf! Om Kersfees te vier is om die Verlosser te aanskou, die engele te hoor sing, te sien hoe die duisternis lig word en die krip ‘n stukkie Hemel!

Jesus sê: “Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!” (Jesaja 43:1)

Wat meer kan enige iemand sê, behalwe prys die Naam van Jesus!

Jesus, seën die wat hierdie gedeelte lees en help hulle om die wonder van U aardse geboorte te sien sodat ons saam met U meer siele vir die Koningryk kan inwin. AMEN!

(Visited 334 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .