Dis beter om goed te doen as om te vas

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet daar gaan mense wees wat met my gaan verskil, maar vanoggend het die HERE my Bybel laat oopslaan by Sagaria 7 en ek moet erken, hierdie is iets wat ek al baie oor gewonder het!

Ek kan nie vir julle sê hoe baie ek al oor die hele vas kwessie wonder nie. Ek gaan baie eerlik wees as ek sê dat vas iets is waarmee ek glad nie goed is nie. Ek het al baie gewonder of die feit dat ek so min tot glad nie vas nie, nie dalk ‘n impak op my verhouding met die HERE het nie. Maar vanoggend was dit wat ek in Sagaria 7 gekry het ‘n absolute oog oopmaker soos hulle sê. Kom ons kyk wat die HERE vir Sagaria gesê het.

[9]  So het die HERE van die leërskare gespreek en gesê: Spreek ‘n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. [10]  En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie.” (Sagaria 7:9-10)

Om hierdie gedeelte in konteks te plaas, moet ek byvoeg dat Sagaria in die tyd van Koning Darius gelewe het. Vir etlike jare het die priesters van die tyd elke vyfde maand van die jaar aangekondig dat daar in die maand gevas en geween moet word. Die volk het dit getrou gedoen, jaar na jaar, maar in vers nege verander die HERE alles deur te sê dat dit belangriker is om jou naaste lief te hê as wat dit is om te vas. Ek kan verstaan waarom die HERE so sou sê, want om jou naaste lief te hê soos jouself is tog immers die tweede grootste gebod! Ek haal aan:

[37]  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38]  Dit is die eerste en groot gebod. [39]  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40]  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” (Mattheus 22:37-40)

Ek weet dat daar van julle is wat sukkel om te vas en ek weet ook dat daar mense is wat hierdie gaan lees, wat om mediese redes nie kan vas nie. Luister na die Woord van die HERE: Om te vas is nie naasteby so belangrik as om jou naaste lief te hê nie. Moet dus nie meer maak van die vas as om jou naaste lief te hê nie.

Die vas is belangrik en as jy dit in jou geestelike lewe toepas, wees dan bly dat jy kan. Maar vir die wat nie kan nie, moenie daarin gedwing word nie.

Prys die HERE vir hierdie openbaring!

(Visited 155 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .