Dis jou beskerming en jou krag om staande te kan bly

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vader, bewaar ons oë en ons ore teen wat ons mag sien of hoor. Laat ons U altyd eerste stel in alles wat ons doen en ook in alles wat ons beplan om te doen.

Liewe lesers, hierdie wêreld is op ‘n afdraand wat reguit hel toe lei. Die ergste is dat almal wat op hierdie afdraand is salig onbewus is van wat aangaan! Die skip sink en almal dink dis dood normaal! Vir ons wat Jesus aanbid, is dit ‘n besonderse moeilike tyd waardeur ons nou gaan; veral as jy ouers is en kan onthou hoe dinge vooraf was.

Nog nooit in my hele lewe het ek sulke bedrog, sulke leuens en diefstal van sulke proporsies beleef nie. Paulus was reg in sy sendbrief aan Timotheüs. Julle almal ken hierdie gedeelte sekerlik uit julle harte uit, maar weet dat ons onder geen omstandighede gelykvormig mag word aan hierdie dinge nie.

[1] Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2] Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3] sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4] verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5] mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.” (2 Timotheüs 3:1-5)

So ‘n ruk gelede het iemand my gevra waarom ek nie die pensionaris afslag kry as ek by ons plaaslike winkels aankoop nie. My antwoord was dat ek nog nie ‘n pensionaris is nie waarop hierdie persoon gevra het hoe die winkel dit sal weet as ek dit nie bekend maak nie… Wat hierdie persoon vergeet is dat ek sal weet en Jesus sal ook weet!

Ons is verbaas oor al die dinge wat in Eskom aangaan, maar dieselfde dinge gebeur daagliks reg onder ons neuse en dis mense wat ons ken! Al wat ons het vir beskerming teen die bose is Jesus. As jy daarom nie vir Jesus in jou lewe het nie, kan ek nie sien hoe enige iemand staande gaan kan bly teen al hierdie versoekinge nie.

Ek weet en ek is seker dat Jesus ook weet hoe kwaad ‘n mens word as jy hoor van al hierdie dinge wat gebeur. Dis menslike natuur om kwaad te word, maar ons moet uiters versigtig wees dat ons nie oordeel nie, want dis baie maklik om te oordeel as jy kwaad is. Agterna is jy spyt oor die dinge wat jy gesê het, maar dan is dit te laat.

Ons is in die laaste oomblikke, daarvan is ek meer seker as oor enige iets anders. Ek kan eerlik nie sien hoe die dinge wat nou aangaan veel langer sal kan aanhou nie. Bid, liewe lesers en trek vir Jesus styf teen jou vas. Dis jou beskerming daardie! Prys die Naam van die HERE!

Ek dink nou skielik aan die gedeelte wat ek twee oggende gelede met my oggend godsdiens gekry het. Baie van Jesus se dissipels het Hom verlaat oor die harde woorde wat Hy tot hulle gespreek het, maar die twaalf wat Hy uitgekies het, het gebly. Jesus vra hulle toe of hulle nie ook wil gaan nie en Petrus antwoord toe: “Waarheen sal ons gaan, meester, want U het die woorde wat lewe.”

Onthou, liewe lesers, dat Jesus het die Woorde wat Lewe! Ons gaan deur ‘n baie moeilike tyd nou, maar onthou wat Jesus gesê het. Die swaarkry nou gaan gou vergete wees as Jesus ons gaan kom haal. Klou daarom vas aan die soom van Jesus se kleed en moenie los nie! Dis jou beskerming en jou krag om staande te kan bly. Ons is nie die eiendom van die wêreld nie en daarom het die wêreld ons nie lief nie. As ons van die wêreld was, dan sou die wêreld ons lief gehad het, maar ons is nie en daarom haat die wêreld ons. Ons behoort aan Jesus, Seun van die Een Lewend God! Ons is mede erfgename van die Koningryk van die Hemele en daarom is ons anders en daarom mag ons nie gelykvormig word aan die wêreld nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 276 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .