Drome droom en gesigte sien

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

“En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.” (Handelinge 2:17)

Nog nooit het hierdie gedeelte hierbo vir my soveel betekenis gehad soos die week toe ‘n leser die volgende droom met my gedeel het nie. Ek pos die droom hier met toestemming as stigting vir julle sodat julle kan weet dat ons tyd byna om is. Prys die Naam van die HERE!

“Ek het deur my venster gekyk en ‘n vreeslike storm gesien aankom; onweer, grys wolke in die lug. Daar het ‘n ontsettende groot tornado gevorm wat reg op die huis af gekom het. Ek wou die venster toemaak en die mense in die huis gesê om plat te lê. Die volgende oomblik het daar ‘n paar spierwit perde wat ‘n oop koets getrek het opgedaag en binne in die koets het ONS KONING gesit met ‘n kroon op sy kop. Alles was wit en so blink en helder. Ek onthou ek het gesê, elke knie sal buig en getuig het dat HY is die SEUN van GOD is. Ek het stemme gehoor uitroep en bely dat dit die waarheid is. Dis waar ek wakker geskrik het en ek was baie teleurgesteld dat dit net ‘n droom was, want dit het so werklik gevoel…”

Ek weet daar van julle is wat die betekenis van hierdie droom sal weet. Ek het nie die gawe om drome te kan uitlê nie, maar ek het al genoeg gelees van mense wat soortgelyke drome gehad het en dan die betekenis gegee het om te kan weet wat dit beteken.

In 1968 was daar ‘n profesie uitgespreek deur ‘n 90 jarige ou dame van Noorweë waarin sy gesê het dat Jesus vir haar gewys het wat met die wêreld gaan gebeur net voor Sy koms. Sy het baie dinge gesien wat alles waar geword het, maar wat van toepassing is op hierdie droom is die groot vrede wat tussen die super moondhede was en dat hierdie vrede vir dekades gaan duur. Ons het gesien hoe daar vrede tussen Amerika, Rusland en China was sedert 1995 en ons het gesien hoe daardie vrede hierdie jaar tot niet gegaan het.

Ons sien die storm wat in die droom na verwys word nou opkom. Dis oorloë en gerugte van oorloë tussen die China en Russiese alliansie en Amerika en dis oorloë en gerugte van oorloë in Israel. Oral pak die donker storm wolke saam…

Hierdie ou dame het ook die Derde Wêreld Oorlog gedien uitbreek. Sy het gesê dat dit ‘n kort oorlog gaan wees, maar absoluut vernietigend en dat dit gaan begin op ‘n manier wat niemand dit kon voorspel of kon sien kom nie. Dis die tornado waarna daar in hierdie droom na verwys word. Dit gaan so skielik kom dat daar nie tyd gaan wees die vensters van die huis toe te maak of mense te waarsku nie.

Dan gaan Jesus kom vir Sy Bruid en dis wat die wit oop koets met die perde en Jesus binne in voorstel. Jesus gaan kom om die wat Syne is te haal die oomblik wat dit te gevaarlik is vir ons om langer op aarde te wees. Ons wat gered is en gereed is gaan juig, en bely dat Jesus die Seun van God is!

Dit is die dag is die dag waarna ons as Kinders van God met die Heilige Gees in ons almal na uitsien! Daardie dag wat ons met Jesus herenig gaan word! Op daardie dag gaan daar geen trane of hartseer ooit meer wees nie; net blydskap en ewige vreugde!

Daardie dag is baie naby. Ek kan nie vir enige iemand sê wanneer nie, want niemand weet presies nie, nie eers Jesus self nie, maar Jesus het gesê dat ons sal weet as dit tyd naby is en ons weet! Hierdie droom is net ‘n bewys dat die tyd baie naby is. Ek kan maar net hoop en bid dat julle ook is.

Jesus sê in Johannes 13:19 “Van nou af sê Ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit Ek is.”

Hierdie gedeelte is vir die wat twyfel oor die egtheid van hierdie droom of die egtheid van die profesie. Dit was vooraf aan ons bekend gemaak voor dit gebeur het sodat ons dit moet glo en weet dat dit van Jesus af kom.

Ek sien so uit na daardie dag en ek weet julle doen ook en dis waarom ek hoop dat hierdie droom vir julle net so baie beteken het soos vir my. Moenie bang raak oor dit wat jy in die wêreld sien gebeur nie, want niks sal met ons gebeur sonder die Wil van God die Vader nie! Wees eerder bly as julle hierdie dinge sien gebeur, wat dan weet ons dat ons uur gekom het!

Weet dat ons tyd is amper verby is. Moenie nou tou opgooi nie, moenie nou moeg raak om te baklei nie, hou uit, staan vas en moenie moet opgee nie. Onthou dat die hoogste bome altyd die meeste wind kry! Alles wat jy nou deurgaan gaan binnekort so die moeite werd wees! Prys die Naam van Jesus!

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 988 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .