Ek kom weer!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Hou goeie moed, want vandag het ek vir julle ‘n goeie tyding! Jesus gaan binnekort weer kom!

Vanoggend met my oggend godsdiens, gee die HERE vir my die gedeelte in die Bybel wat gaan oor Sy opstanding na die kruisiging. Soos julle weet, word hierdie gedeelte in al vier die Evangelies genoem, maar almal word op verskillende maniere geskryf. Ek gaan egter stilstaan by die gedeelte soos in die Evangelie van Johannes opgeteken, naamlik Johannes 20:1-10.

Ek wil spesiaal klem lê op vers sewe. Dis paslik dat dit vers sewe moet wees, want sewe is God se perfekte getal! Ek haal aan: [7] en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik.”

Ek weet… sommige van julle sal nou wonder wat so spesiaal is aan hierdie vers. Julle sien, in vers vyf lees ons dat die grafdoeke op die grond gelê het, maar in vers sewe word daar spesiaal klem gelê op die feit dat die kopdoek eenkant mooi opgerol gelê het.

Kom ek verduidelik aan julle die betekenis: In die tyd van Jesus was daar diensknegte wat hulle meesters bedien het. ‘n Doek was aan die heer gegee voor die ete sodat hy sy hande daaraan kon afvee as hy klaar geëet het. As die heer klaar geëet het en hy sy hande afgevee het, dan het hy die doek opgefrommel op die tafel gelos net soos Jesus se grafdoeke opgefrommel op die grond gelê het. As die heer egter skielik tydens die ete moes uitgaan, dan het hy die doek opgerol op die tafel gelos as ‘n teken aan sy dienskneg dat hy die tafel nie moet afdek nie, want die heer kom weer terug.

Verstaan julle nou die betekenis van die opgerolde kopdoek? Jesus bevestig daarmee vir ons dat Hy gaan terugkom! Hou dus goeie moed, want jou verlossing is naby, liewe leser! Prys die Naam van Jesus! Hierdie is maar net een van die reeks van beloftes wat Jesus vir ons gelos het om ons te versterk sodat ons nie moed moet verloor nie.

In Johannes 14:2-3 sê Jesus self: [2]  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. [3]  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

Jesus se dissipels het hierdie woorde natuurlik nie verstaan nie, maar in Handelinge 1:11 tydens Jesus se Hemelvaart, bevestig die engele wat aan die elf dissipels verskyn het dit weer deur te sê: “Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Is dit nie die mees wonderlikste beloftes ooit nie? Jesus gaan terugkom om ons te kom haal sodat ons ook kan wees waar Hy is! Prys die Naam van Jesus! Maak dus gereed, want die Koning gaan binnekort kom!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk